On placement of publications please contact the functioning of the institutional repository sector of the library (room number 401, tel. +38 044 503 84 46) or email address:

 • irkneu@kneu.ua
 • irkneu_403@ukr.net
Internal network address is the same – 10.1.1.15

 • Наслідки міжнародної допомоги для цифрового розвитку 

  Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Tetiana; Жибер, Татьяна Васильевна (Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020-02-18)
 • Архітектура інтелектуальної авіаційної транспортної системи, що функціонує в умовах невизначеності 

  Шевчук, Д. О.; Shevchuk, D. O.; Мединський, Д. В.; Medynskyi, D. V.; Маляренко, Д. Л.; Maliarenko, D. L. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Існуюча локальна система інформаційного супроводу та контролю діяльності сегментів авіаційного транспортного комплексу забезпечують ефективне вирішення певного ряду завдань. Але відсутність єдиних державних стандартів ...
 • Вейвлет аналіз у галузі захисту інформації 

  Серденко, Таісія Володимирівна; Serdenko, T. V.; Серденко, Таисия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті наведено огляд сучасних методів захисту інформації, для реалізації яких використовується вейвлет-перетворення сигналів. Основна область застосування вейвлетних перетворень — аналіз та обробка сигналів, нестаціонарних ...
 • Моделювання сценаріїв стрес-тестування ринкового ризику методами векторно-регресійного аналізу 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Водзянова, Наталія Костянтинівна; Vodzyanova, N. K.; Водзянова, Наталия Константиновна; Панченко, К. С.; Panchenko, K. S. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У сучасній банківській діяльності стрес-тестування набуває вагомої ролі як обов’язковий інструмент ризик-менеджменту. Одним із найважливіших етапів стрес-тестування є побудова шокових сценаріїв, які з одного боку мали ...
 • Про оцінки точності моделювання звуження броунівського листа на частину кола в просторі Hsp 

  Круглова, Н. В.; Kruglova, N. V.; Диховичний, О. О.; Dykhovychnyi, O. O.; Дем’яненко, О. О.; Demianenko, O. O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У роботі узагальнено результати, отримані у роботах Параньяпа, Парка, Клесова, Круглової, Диховичного (Paranjape, Park, Klesov, Kruglova, Dykhovychnyi). Зокрема, знайдено найбільш точну апроксимацію розподілу максимуму ...

View More