З питань розміщення публікацій звертайтесь до Наукової бібліотеки ім. М. В. Довнар-Запольського КНЕУ ім. В. Гетьмана (кімната № 401, тел. +38 044 503 84 46) або на електронні адреси:

 • irkneu@kneu.ua
 • irkneu_403@ukr.net
Доступ до репозитарію з внутрішньої мережі університету – 10.1.1.15

 • Factors and motives for the formation and transformation of the Eurasian strategy of China 

  Chzhou, Venlian; Чжоу, Веньлян (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У цій статті аналізуються мотиви Китаю запропонувати «Пояс і шлях» з трьох рівнів: внутрішнього, регіонального та глобального. До основних мотивів у Китаї належать надмірні потужності у вітчизняній промисловості Китаю, ...
 • Напрями організаційно-функціонального забезпечення публічної дипломатії у державному управлінні України 

  Сухацька, Д. Ю.; Sukhatska, D. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Для повноцінного функціонування публічної дипломатії в Україні на державному рівні має бути здійснено її інституційне, правове та функціональне забезпечення. Тобто, має бути запропоновано низку органів державної влади, на ...
 • Інвестиційний клімат в Україні: стан та перспективи поліпшення 

  Руженський, Максим Миколайович; Ruzhenskyi, Maksym; Мельник, Олексій Михайлович; Melnyk, Oleksii; Мельник, Алексей Михайлович; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyi, Serhii; Кульбачный, Сергей Владимирович (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті розглянуто роль та складові інвестування, охарактеризовано особливості реальних та фінансових інвестицій, їх взаємозв’язок як матеріальної та фінансово-економічної основи соціально-економічного розвитку ...
 • Генезис становлення сфери охорони здоров’я: зародження та розвиток 

  Шапран, Олександр Андрійович; Shapran, Oleksandr; Шапран, Александр Андреевич (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Сфера охорони здоров’я є предметом зацікавленості вчених протягом всієї історії становлення науки. Архаїчна актуальність носить міжнауковий характер медичного, філософського, історичного, економічного, організаційного та ...
 • Мікрокваліфікації як інноваційна технологія підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання за сучасних соціально-економічних умов 

  Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiuk, Oleksii; Олексюк, Алексей Иванович; Галиця, Ігор; Halytsia, Ihor (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Зростання динаміки соціально-економічного розвитку визначає необхідність створення нових механізмів адаптації персоналу на нарощування трудового потенціалу на всіх рівнях, а особливо на рівні суб’єктів господарювання. ...

Переглянути більше