Вітаємо в інституційному репозитарії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»!

З питань розміщення публікацій звертайтесь до бібліотеки (кімната № 401, тел. 503-84-46) або на електронні адреси:

 • irkneu@kneu.ua
 • irkneu_403@ukr.net
Доступ до репозитарію з внутрішньої мережі університету - http://10.1.1.15:8080

Нормативні документи

Фонди

Нещодавно додані

 • Лігоненко, Лариса Олександрівна; Ligonenko, Larisa; Лигоненко, Лариса Александровна; Хріпко, Анна Володимирівна; Khripko, Anna; Хрипко, Анна Владимировна; Доманський, Анатолій Олександрович; Domanskii, Anatolii; Доманский, Анатолий Александрович (Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова рада України», 2018)
  Однією з сутнісних ознак нової економіки (неоекономіки) є все активніше використання інформаційно-комунікаційних технологій, що спричинило виникнення та поширення поняття «діджиталізація». У статті розкрито сутність дід ...
 • Лавриненко, Володимир Миколайович; Lavrynenko, Volodymyr; Лавриненко, Владимир Николаевич (Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, 2015-04)
 • Лавриненко, Володимир Миколайович; Lavrynenko, Volodymyr; Лавриненко, Владимир Николаевич; Логінов, Микола Михайлович; Loginov, Mykola; Логинов, Николай Михайлович (Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2017-12-04)
 • Верба, Вероніка Анатоліївна; Verba, Veronika; Верба, Вероника Анатольевна; Ліщинська, Вікторія Валеріївна; Lishchynska, Victoria; Лищинская, Виктория Валерьевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2014)
  Метою статті є дослідження методичних аспектів оптимізації продуктового портфеля підприємств хлібопекарської промисловості, як чинника економічної ефективності їх діяльності. У статті уточнено сутність понять «товарний ...
 • Ліщинська, Вікторія Валеріївна; Lishchynska, Victoria; Лищинская, Виктория Валерьевна (Харківський національний економічний університет, 2018)
  Мета статті – дослідження методичних підходів до стратегічного аналізу діяльності підприємства, визначення впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на стратегічний вибір хлібопекарських підприємств та оцінка ...

Переглянути більше