Welcome to the Institutional Repository of the State Higher Educational Institution “Vadym Hetman Kyiv National Economic University”!

On placement of publications please contact the functioning of the institutional repository sector of the library (room number 401, tel. 503-84-46) or email address:

 • irkneu@kneu.ua
 • irkneu_403@ukr.net
Internal network address is the same - http://10.1.1.15:8080

Normative documents

Communities in DSpace

Recently added

 • Лігоненко, Лариса Олександрівна; Ligonenko, Larisa; Лигоненко, Лариса Александровна; Хріпко, Анна Володимирівна; Khripko, Anna; Хрипко, Анна Владимировна; Доманський, Анатолій Олександрович; Domanskii, Anatolii; Доманский, Анатолий Александрович (Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова рада України», 2018)
  Однією з сутнісних ознак нової економіки (неоекономіки) є все активніше використання інформаційно-комунікаційних технологій, що спричинило виникнення та поширення поняття «діджиталізація». У статті розкрито сутність дід ...
 • Лавриненко, Володимир Миколайович; Lavrynenko, Volodymyr; Лавриненко, Владимир Николаевич (Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, 2015-04)
 • Лавриненко, Володимир Миколайович; Lavrynenko, Volodymyr; Лавриненко, Владимир Николаевич; Логінов, Микола Михайлович; Loginov, Mykola; Логинов, Николай Михайлович (Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2017-12-04)
 • Верба, Вероніка Анатоліївна; Verba, Veronika; Верба, Вероника Анатольевна; Ліщинська, Вікторія Валеріївна; Lishchynska, Victoria; Лищинская, Виктория Валерьевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2014)
  Метою статті є дослідження методичних аспектів оптимізації продуктового портфеля підприємств хлібопекарської промисловості, як чинника економічної ефективності їх діяльності. У статті уточнено сутність понять «товарний ...
 • Ліщинська, Вікторія Валеріївна; Lishchynska, Victoria; Лищинская, Виктория Валерьевна (Харківський національний економічний університет, 2018)
  Мета статті – дослідження методичних підходів до стратегічного аналізу діяльності підприємства, визначення впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на стратегічний вибір хлібопекарських підприємств та оцінка ...

View More