Welcome to the Institutional Repository of the State Higher Educational Institution “Vadym Hetman Kyiv National Economic University”!

On placement of publications please contact the functioning of the institutional repository sector of the library (room number 401, tel. 503-84-46) or email address:

  • irkneu@kneu.ua
  • irkneu_403@ukr.net
Internal network address is the same - http://10.1.1.15:8080

Normative documents

Communities in DSpace

Recently added

  • Макаренко, Олександр Іванович; Makarenko, Oleksandr; Макаренко, Александр Иванович; Кіщенко, Ольга Василівна; Kishchenko, Olga; Кищенко, Ольга Васильевна (Харківський національний економічний університет, 2015)
    Стаття присвячена розробці основних принципів моніторингу ризиків у системі ефективного управління корпоративним електронним документообігом. Моніторинг явищ, процесів та їх характеристик необхідний для підтримки науково ...
  • Бондаренко, В. М.; Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetіana; Манжос, Татьяна Васильевна; Тертична, Олена Миколаївна; Tertychna, Olena Mykolayivna; Тертичная, Елена Николаевна (Ужгородський національний університет, 2012)
    У цiй статтi побудовано контрприклад для матричних зображень природного класу напiвгруп, породжених iдемпотентами, що пов’язаний з майже невиродженими матрицями. In this article we construct a counterexample for matrix ...
  • Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetіana; Манжос, Татьяна Васильевна; Мельник, Ольга Олександрівна; Melnyk, Olga; Мельник, Ольга Александровна (ВНЗ «Національна академія управління», 2016)
    У статті досліджено питання прогнозування попиту на інноваційний продукт з урахуванням реклами в умовах сегментованого ринку. Зважаючи на відсутність статистичних даних за минулі періоди, побудовано модель росту попиту на ...
  • Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetіana; Манжос, Татьяна Васильевна; Мельник, Ольга Олександрівна; Melnyk, Olga; Мельник, Ольга Александровна; Луцишина, Жанна Володимирівна; Lutsyshyna, Zhanna; Луцишина, Жанна Владимировна (Харківський національний економічний університет, 2018)
    У роботі представлено алгоритм побудови моделі управління запасами за умови, коли невідомий попит на ресурс моделюється за допомогою нечіткої логіки. Алгоритм може бути застосований, зокрема, і для інноваційного товару ...
  • Кулик, Анатолій Борисович; Kulyk, Anatoliy; Кулик, Анатолий Борисович; Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetіana; Манжос, Татьяна Васильевна (Харківський національний економічний університет, 2017)
    У статті побудовано модель управління запасами вертикально інтегрованого підприємства холдингового типу, що складається з трьох ланок технологічного ланцюга. Для розв’язання проблем оптимального управління запасами ...

View More