Фонди

Нещодавно додані

 • Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна; Жемба, Алла (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  В роботі проаналізовано стан управління інтелектуальною власністю та пошук шляхів інноваційного економічного розвитку країни. Досліджено причини виникнення міжнародних економічних конфліктів, як результат загострення ...
 • Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvidanenko, Henefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Кирилюк, Оксана Василівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Проаналізовано основні тенденції розвитку суб’єктів господарювання розвинених країн світу. Описано діючі моделі забезпечення економічного зростання сучасних підприємств. Сформовано загальні рекомендації щодо орієнтирів ...
 • Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Стаття присвячена питанням методології патентних ландшафтів. Розглядається побудова патентних ландшафтів на основі кодів МПК та ключових термінів, що пов'язані з досліджуваною технологією. Наводяться напрямки використання ...
 • Воронцова, Анна; Коваленко, Інна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  У роботі розглянуто сутність поняття «інноваційне підприємство» та його ключові ознаки та відмінності. Проведено аналіз ролі інноваційних підприємств в забезпеченні конкурентоспроможної економіки на світовому рівні за ...
 • Білик, Руслана (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Досліджено сутність інноваційного підприємництва та його роль у розвитку економіки країни. Обґрунтовано необхідність державної підтримки інноваційного підприємництва з метою забезпечення його конкурентних переваг на ...

Переглянути більше