З питань розміщення публікацій звертайтесь до бібліотеки (кімната № 401, тел. 503-84-46) або на електронні адреси:

 • irkneu@kneu.ua
 • irkneu_403@ukr.net
Доступ до репозитарію з внутрішньої мережі університету - 10.1.1.15

 • Смарт-спеціалізація як стратегічний піхід до покращення якості життя населення регіону 

  Возняк, Г. В.; Жеребило, І. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Розкрито особливості концепції смарт-спеціалізації як ефективного інструменту визначення регіональних пріоритетів у процесі стратегування. Розглянуто існуючі проблеми формування регіональних стратегій. Наголошено на ...
 • Кластерні ініціативи розвитку прикордонних територій єврорегіонів 

  Внукова, Н. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Проаналізовано можливості використання в Україні досвіду ЄС з транскордонного співробітництва та проблеми фінансування співпраці на прикордонних територіях в несприятливих умовах. Здійснено пошук нових джерел фінансування ...
 • Інституційне середовище функціонування підприємництва у містах України 

  Синюра-Ростун, Н. Р. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Розглянуто особливості інституційного середовища як одного з факторів стимулювання розвитку підприємництва у містах. Проаналізовано взаємозв’язок між інституційним та економічним і соціальним середовищем у містах-обласних ...
 • Збалансований розвиток великих міст України як стратегічна ціль держави 

  Покляцький, С. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Обґрунтовується важливість питання розвитку великих міст України. Запропоновано механізми збалансованого розвитку великих міст України. Приділено увагу: виявленню стратегічних цілей розвитку міста; головним акторам розвитку; ...
 • Нові кордони у містах: фрагментовані та розділені міста 

  Мезенцев, К. В.; Провотар, Н. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  В роботі представлені результати дослідження прояву економічних, фізичних та геополітичних кордонів у містах України. За результатами медіа-скрінінгу та напівструктурованих інтерв’ю показано сприйняття мешканцями феноменів ...

Переглянути більше