Communities in DSpace

Recently added

 • Камінський, Олег Євгенович; Kaminsky, Oleg; Каминский, Олег Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  За останні кілька років парадигма хмарних обчислень набрала чинності і стала популярною у сфері інформаційних технологій. Багато організацій приступили до реалізації хмарних технологій, прагнучи знизити витрати за рахунок ...
 • Данилюк, Н. М.; Danylyuk, N. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті систематизовано основні підходи до визначення факторів впливу на формування доходів підприємств у вертикальних маркетингових каналах, математично обґрунтовано залежність доходів підприємств від витрат на рекламу ...
 • Гарматюк, К. А.; Garmatyuk, K. A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті здійснено аналіз впливу макроекономічних факторів розвитку економіки на діяльність страхового ринку України з використанням кореляційно-регресійного аналізу. Проаналізовано та здійснено порівняння динаміки рівня ...
 • Галіцин, Володимир Костянтинович; Galitsin, V.; Галицын, Владимир Константинович; Суслов, Олег Павлович; Suslov, O.; Самченко, Наталія Костянтинівна; Samchenko, N.; Самченко, Наталия Константиновна; Агутін, Михайло Михайлович; Ahutin, Mykhailo; Агутин, Михаил Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті викладено теоретичні засади та інструментарій формування, ранжування та оцінювання множини цілей у процесі генерування альтернативних варіантів управлінських рішень в умовах ризику. Формування множини цілей ...
 • Зінькевич, Тетяна Олексіївна; Zinkevych, Tetyana; Зинкевич, Татьяна Алексеевна; Лісовська, Валентина Петрівна; Lisovska, Valentyna; Лисовская, Валентина Петровна; Стасюк, Варвара Дмитрівна; Stasiuk, Varvara; Стасюк, Варвара Дмитриевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті дослідженоя функцію споживчої корисності при стандартному бюджетному обмеженні, вивчається приклад споживчого вибору товарів першої потреби і товарів розкоші, досліджується питання про те, чи буде попит на товари ...

View More