З питань розміщення публікацій звертайтесь до Наукової бібліотеки ім. М. В. Довнар-Запольського ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана" (кімната № 401, тел. +38 044 503 84 46) або на електронні адреси:

 • irkneu@kneu.ua
 • irkneu_403@ukr.net
Доступ до репозитарію з внутрішньої мережі університету – 10.1.1.15

 • Побудова системи управління інтелектуальною власністю в науковій установі 

  Дмитришин, Володимир (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Розглядається роль та місце системи управління інтелектуальною власністю в наукових установах для отримання та впровадження результатів наукової діяльності шляхом створення і комерціалізації об’єктів інтелектуальної ...
 • Інновації в цифрову епоху та їх застосування в сфері кадрової безпеки 

  Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна; Козловська, Катерина (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Виокремлено сутність digital competence, а також вивчено тенденції розвитку та застосування цифрових кадрових технологій в кадровій безпеці The essence of digital competence has been determined, and trends in the development ...
 • Фонди підтримки розвитку молодих учених: досвід країн Європи 

  Воротнікова, Альона (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено фонди, що підтримують наукову діяльність молодих вчених в країнах Європейського Союзу. Funds supporting the scientific activity of young scientists in the countries of the European Union have been studied. Исследованы ...
 • Інструменти інституційної підготовки керівників закладів освіти до розгортання освітнього підприємництва 

  Паздрій, Віталій Ярославови; Pazdrii, Vitalii; Паздрий, Виталий Ярославович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  В запропонованих тезах розглядаються практично орієнтовані ігрові і симуляційні технології для навчання і підготовки керівників для подальшого розгортання середовища освітнього підприємництва в закладі освіти. The proposed ...
 • Проблеми розвитку start-up – менеджменту в україні та можливості їх вирішення 

  Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana Vladimirovna; Красножон, Светлана Владимировна; Єрешко, Катерина; Хома, Олена (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  У даній роботі досліджено причини відсутності попиту на стартапи в Україні та основні проблеми їх розвитку. Проаналізовано законодавчі, фінансові та інформаційні аспекти труднощів розвитку стартапів в Україні. Розглянуто ...

Переглянути більше