З питань розміщення публікацій звертайтесь до Наукової бібліотеки ім. М. В. Довнар-Запольського ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана" (кімната № 401, тел. +38 044 503 84 46) або на електронні адреси:

 • irkneu@kneu.ua
 • irkneu_403@ukr.net
Доступ до репозитарію з внутрішньої мережі університету – 10.1.1.15

 • Оцінка впливу макроекономічних факторів на рівень доларизації в Україні 

  Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Кот, Вікторія Вікторівна; Kot, Viktoriya; Кот, Виктория Викторовна (Харківський національний економічний університет, 2017)
  Цілі статті полягають у виявленні причинно-наслідкових залежностей між макроекономічними детермінантами та рівнем доларизації в Україні, а також у визначенні заходів дедоларізації. Розкрито передумови, причини та наслідки ...
 • Кластерізация українськіх банків в координатах «бізнес-модель - фінансова стійкість» 

  Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna; Примостка, Людмила Александровна; Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Бричка, С. М.; Brychka, S. M. (Global Science Center LP, 2017)
  Перехід до макропруденційного нагляду передбачає перехід до ризик-орієнтованого нагляду з урахуванням специфіки бізнес-моделі банків, що визначає актуальність дослідження. Надано типологізацію типів бізнес-моделей банків. ...
 • Процес розгортання кризи ліквідності банківської системи в циклічних умовах 

  Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Громницька, Ірина Юріївна; Hromnytska, lryna; Громницкая, Ирина Юрьевна (Харківський національний економічний університет, 2018)
  Мета статті полягає у виявленні індикаторів ідентифікації та процесу розгортання кризи ліквідності, а також визначення шляхів попередження кризових явищ ліквідності в умовах циклічного розвитку фінансового ринку. Узагальнено ...
 • Розвиток системи страхування депозитів в Україні 

  Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Татарікова, Ганна С.; Tatarikova, Hanna (Львівська економічна фундація, 2020)
  У статті досліджено теоретичні та прикладні аспекти формування системи страхування депозитів в Україні. За результатами критичного аналізу категоріального апарату уточнено наукові підходи щодо розуміння поняття «страхування ...
 • Вплив форм консолідації на зростання вартості банків 

  Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna; Примостка, Людмила Александровна; Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Литвиненко, Олексій Костянтинович; Lytvynenko, Oleksii (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2020)
  Мета статті полягає у дослідженні вартості банків та управління нею під час консолідації з метою виявлення взаємозв’язку між формою консолідації та зростанням вартості банку. Систематизовано й узагальнено основні форми ...

Переглянути більше