З питань розміщення публікацій звертайтесь до бібліотеки (кімната № 401, тел. 503-84-46) або на електронні адреси:

 • irkneu@kneu.ua
 • irkneu_403@ukr.net
Доступ до репозитарію з внутрішньої мережі університету - 10.1.1.15

 • Переваги інтегрованої звітності підприємства 

  Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович (2018)
  Мета дослідження. Аналіз переваг інтегрованої звітності з метою виділення її особливостей серед інших видів звітності для впровадження у практику вітчизняного звітування. Методологія. Теоретико-методологічною основою ...
 • Державний сектор економіки України: сучасний стан та перспективи розвитку 

  Майстер, Анна Володимирівна; Maister, Anna; Майстер, Анна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Метою дослідження є аналіз поточного стану державного сектору економіки України та визначення ключових перспектив його розвитку. Методологія. Для вирішення поставлених завдань у статті використано ...
 • Регулювання процесів концентрації в банківській системі України 

  Суторміна, Катерина Миколаївна; Sutormina, Kateryna; Сутормина, Екатерина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-11-21)
  Мета дослідження. Поглиблення теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо заходів державного регулювання процесів концентрації в банківській системі України. Методологія. Використано абстрактно-логічний ...
 • Динамічна модель циклічного розвитку економіки: монетарний трансмісійний механізм 

  Чершнев, Юрій Вікторович; Chershnev, Yurii; Чершнев, Юрий Викторович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Дослідження динамічного взаємозв’язку між товарним та грошовим ринками через вплив монетарного трансмісійного механізму. Виявлення особливостей трансформації та ключових чинників монетарних передавальних ...
 • Деякі питання публічного адміністрування земельними ресурсами в умовах земельної децентралізації 

  Охотнікова, Олена Миколаївна; Ohotnikova, O. M.; Охотникова, Елена Николаевна (Національний університет «Одеська юридична академія», 2019-11-21)

Переглянути більше