Фонди

Нещодавно додані

 • Кириленко, Сергій Анатолійович; Кириленко, Сергей Анатольевич (Тернопільський національний економічний університет, 2019)
  Зазначено, що сучасний банківський сектор України перебуває під впливом західноєвропейського ринку фінансових послуг у контексті технологічного розвитку. Визначено основні стратегічні напрямки розвитку банківського бізнесу ...
 • Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Anna; Котина, Анна Михайловна; Степура, Марина Михайлівна; Stepura, Marina; Степура, Марина Михайловна; Кондро, Павло; Kondro, Pavlo (Український культурологічний центр, 2017)
  У статті оцінено стан боргової безпеки відповідно до реалій фіскальної політики в Україні. Визначено основні недоліки вітчизняної системи оцінки ризиків державного боргу та індикаторів боргової безпеки України. На основі ...
 • Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Anna; Котина, Анна Михайловна; Степура, Марина Михайлівна; Stepura, Marina; Степура, Марина Михайловна; Тіліченко, Євгеній Геннадійович; Tilichenko, Yevhenii; Тиличенко, Евгений Геннадьевич (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2017)
  Мета статті – дослідити основні SMART-технології бюджетування в економічному та соціальному аспектах, розглянути ризики та перспективи їх впровадження на місцевому рівні в Україні. У статті висвітлено сучасні SMART-технології ...
 • Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Anna; Котина, Анна Михайловна; Скрипка, Наталія Юріївна; Skrypka, Nataliia; Скрипка, Наталия Юрьевна; Степура, Марина Михайлівна; Stepura, Marina; Степура, Марина Михайловна (Харківський національний економічний університет, 2018)
  Метою статті є дослідження зовнішніх державних запозичень, зовнішнього державного боргу та пов’язаних з ним наслідків. Проаналізовано сучасний стан зовнішнього державного боргу та боргової безпеки України. За результатами ...
 • Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, Stanislav; Устенко, Станислав Вениаминович; Остапович, Т. В.; Ostapovych, T. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стаття присвячена використанню технологій VoIP-телефонії у банківських системах. VoIP – дослівно розшифровується як голосовий дзвінок за допомогою Інтернет протоколу. В статті розгля-нуто найпоширеніші Інтернет протоколи, ...

Переглянути більше