On placement of publications please contact the functioning of the institutional repository sector of the library (room number 401, tel. 503-84-46) or email address:

 • irkneu@kneu.ua
 • irkneu_403@ukr.net
Internal network address is the same - 10.1.1.15

 • Інституційне середовище функціонування підприємництва у містах України 

  Синюра-Ростун, Н. Р. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Розглянуто особливості інституційного середовища як одного з факторів стимулювання розвитку підприємництва у містах. Проаналізовано взаємозв’язок між інституційним та економічним і соціальним середовищем у містах-обласних ...
 • Збалансований розвиток великих міст України як стратегічна ціль держави 

  Покляцький, С. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  Обґрунтовується важливість питання розвитку великих міст України. Запропоновано механізми збалансованого розвитку великих міст України. Приділено увагу: виявленню стратегічних цілей розвитку міста; головним акторам розвитку; ...
 • Нові кордони у містах: фрагментовані та розділені міста 

  Мезенцев, К. В.; Провотар, Н. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  В роботі представлені результати дослідження прояву економічних, фізичних та геополітичних кордонів у містах України. За результатами медіа-скрінінгу та напівструктурованих інтерв’ю показано сприйняття мешканцями феноменів ...
 • Зміна напрямів розвитку молокопродуктового підкомплексу України у зв’язку з урбанізацією 

  Козак, О. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  В роботі характеризуються основні зміни у виробництві та споживанні молочних продуктів у світі, зумовлені урбанізацією населення. Здійснено аналіз впливу основних наслідків урбанізації на розвиток молокопродуктового ...
 • The cities of the Western region of Ukraine in international trade in services: trends and prospects of development 

  Zhabynets, Olha (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
  The basic tendencies and development prospects of international trade in services across cities of regional significance of the Western region of Ukraine are investigated. The research focuses on the evaluation of changes ...

View More