Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Пустотин, Вадим (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Ре-брендинг – это не смена логотипа и даже не смена дизайна упаковки или фирменного стиля. Ре-брендинг – это комплекс шагов, которые приводят к изменению восприятия бренда. И если ре-брендинг проведен правильно, его ...
 • Куриленко, Тетяна Володимирівна; Kurylenko, Tetiana (ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2012)
  Біобібліографічне видання висвітлює основні етапи життя та діяльності професора кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Данюка Василя ...
 • Чуткий, Андрій Іванович; Chutkiy, Andriy Ivanovych (2007)
 • Леоненко, Петро Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті проаналізовані два аспекти — термінологічний та змістовний — співвідношення понять «економічна думка», «політична економія», «економікс», «економічна теорія», «економічний аналіз». Виокремлено і розрито шість ...
 • Сльозко, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Розглянуто два поняття форми організації обліку: класичне і новітнє. Доведено, що реально існує лише одне визначення форми організації обліку за класичним підходом, за яким налічують три форми організації обліку: ...
 • Білоножко, Євгеній Павлович; Bilonozhko, Yevgeniy; Билоножко, Евгений Павлович (ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 2017-03)
 • Зозульов, Олександр Вікторович; Гусиніна, Анастасія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Стаття присвячена теоретичному аналізу та практичній реалізації процесу сегментації ринку. Запропоновано дворівневий підхід до сегментації із використанням метричних і неметричних даних, проілюстрованого на прикладі ринку ...
 • Коляда, Юрій Васильович; Kolyada, Yuriy; Коляда, Юрий Васильевич; Ковадло, В. П. (Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2017-12-22)
 • Длігач, Андрій Олександрович; Dligach, Andriy; Длигач, Андрей Александрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-01-03)
  Розглядається процедура і організація процесу стратегічного планування діяльності компанії, принципи його формалізації.
 • Королюк, Тетяна Олександрівна; Korolyuk, Tetyana (ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-06)
  На основі аналізу застосування інструментів державного антикризового управління розкрита неоднозначна роль держави у стабілізації ринку фінансових послуг.
 • Крюкова, Інна Олексіївна; Крюкова, Инна Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-04)
  The author of this report attracts attention to the creative works of S. M. Bulgakov which had not been direct follower of physical economics’ theory by S. A. Podolinsky but had combined system- civilization economic views.
 • Кривов’язюк, І. В.; Гаранчевська, І. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-05-18)
 • Бугай, Надія Олександрівна; Бугай, Надежда Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Стаття присвячена виникненню дебіторської заборгованості при системі безготівкових розрахунків та її вплив на господарську діяльність підприємства. Дебіторська заборгованість як сума боргу, що належить підприємству від ...
 • Сташенко, Юлія Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
 • Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polishchuk, Eugenia; Полищук, Евгения Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У дисертаційній роботі досліджена діяльність девелоперських компаній на ринку нерухомості. У роботі розглянуто теоретичні засади діяльності девелоперських компаній та сформовано понятійний апарат досліджуваної теми, зокрема, ...
 • Петренко, Ірина Павлівна; Petrenko, Iryna; Петренко, Ирина Павловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10-12)
 • Дибкова, Людмила Миколаївна; Dybkova, Liudmyla; Дыбкова, Людмила Николаевна (Сумське видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2014)
  Розглядається питання впливу якості виконання деканатом факультету своїх функцій на навчальні результати студентів. Акцентується на необхідності проведення деканатом факультету аналізу поточної успішності студентів, розкладу ...
 • Шелудько, Н. М.; Sheludko, N.; Шелудько, Н. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
 • Боровська, Т. М.; Северілов, П. В.; Семенюк, Л. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Для побудови відкритої для модифікації робочої математичної моделі розвитку розподіленої системи «виробники-продукти-споживачі» використані структурна, функціональна і редукційна декомпозії. Ключові елементи моделі — ...
 • Ботвіна, Н. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-26)
  У статті здійснено моніторинг існуючих методологічних проблем формування фінансової політики у контексті реалій сучасної економічної науки та дисбалансів економічного простору, а також окреслено можливі напрями декомпозиції ...

Search DSpace

Browse

My Account