Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Browsing by Author "Василик, Алла Владимировна"

Browsing by Author "Василик, Алла Владимировна"

Sort by: Order: Results:

 • Василик, Алла Володимирівна; Василик, Алла Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02)
 • Василик, Алла Владимировна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Володимирівна (Pixel Zielona Gora, 2017)
  В работе представлены теоретико-концептуальные основы управления вовлеченностью персонала. Рассмотрены основные аспекты подхода к управлению персоналом на основе высокой вовлеченности. Разработаны практические рекомендации ...
 • Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, A. V.; Василик, Алла Владимировна; Ращенко, А. Ю.; Raschenko, А. Y.; Данилицька, А. П.; Danylytska, A. P. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Останнім часом простежується тенденція до зниження значення матеріальних чинників і зростання ролі нематеріальної мотивації у забезпеченні рівня і якості життя та соціального статусу найманих працівників. У статті здійснено ...
 • Древаль, Ю. Д.; Dreval, Yu. D.; Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, A. V.; Василик, Алла Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Проаналізовано передумови, програмні засади та напрями забезпечення справедливої глобалізації як основи міжнародного врегулювання сучасних соціально-трудових відносин. Визначено роль концепції гідної праці у напрямах ...
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Данюк, Василь Макарович; Daniuk, Vasyl; Данюк, Василий Макарович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна; Антонюк, В. П.; Брінцева, Олена Григорівна; Brintseva, Olena; Бринцева, Елена Григорьевна; Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, A. V.; Василик, Алла Владимировна; Герасименко, Г. В.; Herasimenko, H. V.; Грішнова, Олена Антонівна; Grishnova, Olena; Гришнова, Елена Антоновна; Даниленко, Олена Авксентіївна; Danylenko, Olena; Даниленко, Елена Авксентьевна; Зінкевич, Н. І.; Кицак, Тарас Григорович; Kitsak, T. G.; Кицак, Тарас Григорьевич; Лісогор, Лариса Сергіївна; Лисогор, Лариса Сергеевна; Лопушняк, Галина Степанівна; Lopushnyak, Galyna; Лопушняк, Галина Степановна; Мартиненко, І. О.; Маршавін, Юрій Миколайович; Marshavin, Yuriy; Маршавин, Юрий Николаевич; Назарова, Г. В.; Новак, І. М.; Новікова, Ольга Федорівна; Novikova, O. F.; Новикова, Ольга Фёдоровна; Петрова, Ірина Леонідівна; Петрова, Ирина Леонидовна; Петюх, Василь Миколайович; Petyuh, Vasyl; Петюх, Василий Николаевич; Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svitlana; Рудакова, Светлана Григорьевна; Савченко, Василь Антонович; Savchenko, Vasyl; Савченко, Василий Антонович; Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Червінська, Любов Петрівна; Chervinska, Lyubov; Червинская, Любовь Петровна; Шастун, А. Д.; Shastun, A. D.; Шкода, Тетяна Никодимівна; Shkoda, T. N.; Шкода, Татьяна Никодимовна; Щетініна, Людмила Валеріївна; Schetinina, Lyudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Монографія містить авторське трактування сутності, значення, оцінки стану, імперативів гідної праці та механізмів її розвитку. Одним із основних завдань цього дослідження є сприяння фундаментальному переосмисленню домінант ...
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Грішнова, Олена Антонівна; Гришнова, Елена Антоновна; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна; Завіновська, Галина Терентіївна; Завиновская, Галина Терентьевна; Петрова, Ірина Леонідівна; Петрова, Ирина Леонидовна; Петюх, Василь Миколайович; Петюх, Василий Николаевич; Поплавська, Оксана Миколаївна; Poplavska, Oksana; Поплавская, Оксана Николаевна; Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Щетініна, Людмила Валеріївна; Schetinina, Lyudmyla; Щетинина, Людмила Валерьевна; Василик, Алла Володимирівна; Василик, Алла Владимировна; Твердушка, Тетяна Борисівна; Твердушка, Татьяна Борисовна; Осовий, Г. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Підручник підготовлено на сучасних концептуальних засадах, що враховують новітні закономірності розвитку праці та відносин у цій царині та орієнтовані на формування фа-хових компетенцій з економіки праці та соціально-трудових ...
 • Василик, Алла Владимировна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Володимирівна (Международный центр научно-исследовательских проектов, 2014-06)
  Становление инновационной экономики рассматривается как безальтернативный путь развития страны в условиях глобализации и ужесточения международной конкурентной борьбы. Рассмотрены основные понятия, касающиеся интеллектуализации ...
 • Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Владимировна; Кушнір, А. І.; Kushnir, A. I.; Кушнир, А. И. (Херсонський державний університет, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню сучасних тенденцій в управлінні людським капіталом. На основі дослідження визначено перелік компетенцій сучасного HR-фахівця, які потрібні для ефективного здійснення трудової діяльності в епоху ...
 • Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Владимировна (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2015)
  No alternative innovative way of development of the national economy in the context of European integration processes and the establishment of the global information economy is grounded. On the basis of an interdisciplinary ...
 • Василик, Алла Володимирівна; Василик, Алла Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-11)
 • Василик, Алла Володимирівна; Василик, Алла Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-04)
 • Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-11)
 • Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, A. V.; Василик, Алла Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто формування та становлення знаннєвої економіки, особливості змін у змісті та організації праці. Окреслено особливості інтелектуальної, творчої праці. Обґрунтовано складові моделі гідної праці та особливості ...
 • Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Владимировна; Вандоляк, О. В.; Vandolyak, O. V.; Вандоляк, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено фактори, які впливають на вибір професії молоді. Проаналізовано структуру здобувачів вищої освіти за напрямками. Запропоновано поради студентам або людям, які не знайшли себе у жодній професій щодо того, ...
 • Василик, Алла Володимирівна; Василик, Алла Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-02-02)
 • Василик, Алла Володимирівна; Василик, Алла Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-12)
 • Колот, Анатолий Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолій Михайлович; Петюх, Василий Николаевич; Петюх, Василь Миколайович; Василик, Алла Владимировна; Василик, Алла Володимирівна; Фортмюллер, Рихард (ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «ФОРМАТ», 2016)
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Петюх, Василь Миколайович; Петюх, Василий Николаевич; Василик, Алла Володимирівна; Василик, Алла Владимировна; Лазарєва, Світлана Федорівна; Лазарева, Светлана Фёдоровна; Кицак, Тарас Григорович; Кицак, Тарас Григорьевич; Ільніцький, Ярослав Васильович; Ильницкий, Ярослав Васильевич; Марушевська, Валентина Іларіонівна; Марушевская, Валентина Илларионовна; Волинець, Оксана Володимирівна; Волинец, Оксана Владимировна; Волкова, І. В.; Дуріхіна, Олена В.; Дурихина, Елена В.; Кожухар, Н. М.; Крижанівська, М. В.; Макаренко, І. А.; Мартиненко, А. П.; Попова, З. А.; Циганок, І. В.; Грицак, Н. Ю.; Ющенко, Л. А.; Духота, Т. С.; Гусєва, Г. Ф.; Фортмюллер, Ріхард; Крапша, Анна; Рендль, Ева; Галкіна, Анастасія; Цеховски, Нора; Мартинс, Юлія; Концер, Керстин (ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «ФОРМАТ», 2016)
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Грішнова, Олена Антонівна; Гришнова, Елена Антоновна; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна; Білик, Ольга Миколаївна; Билык, Ольга Николаевна; Брінцева, Олена Григорівна; Бринцева, Елена Григорьевна; Василик, Алла Володимирівна; Василик, Алла Владимировна; Даниленко, Олена Авксентіївна; Даниленко, Елена Авксентьевна; Думанська, Віта Петрівна; Думанская, Вита Петровна; Ільніцький, Ярослав Васильович; Ильницкий, Ярослав Васильевич; Кицак, Тарас Григорович; Кицак, Тарас Григорьевич; Кравчук, Оксана Іванівна; Кравчук, Оксана Ивановна; Петрова, Ірина Леонідівна; Петрова, Ирина Леонидовна; Петюх, Василь Миколайович; Петюх, Василий Николаевич; Савченко, Василь Антонович; Савченко, Василий Антонович; Турчина, Валентина Михайлівна; Турчина, Валентина Михайловна; Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Щетініна, Людмила Валеріївна; Schetinina, Lyudmyla; Щетинина, Людмила Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У навчальному посібнику на засадах системного підходу розглядаються питання теорії та практики соціально відповідальної діяльності людини, інститутів держави і суспільства. Винесено уроки і зроблено висновки із суперечливої ...
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Петюх, Василь Миколайович; Petyuh, Vasyl; Петюх, Василий Николаевич; Кицак, Тарас Григорович; Kitsak, T. G.; Кицак, Тарас Григорьевич; Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, A. V.; Василик, Алла Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Видання присвячується теоретико-методологічним і прикладним аспектам дослідження соціально-трудових відносин. Широко висвітлюються проблеми та перспективи розвитку соціально-трудових відносин; основні питання, нові виклики ...

Search DSpace

Browse

My Account