Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Browsing by Author "Василик, Алла Володимирівна"

Browsing by Author "Василик, Алла Володимирівна"

Sort by: Order: Results:

 • Василик, Алла Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-25)
  Розглянуто проблеми безпеки праці в Україні, що чинять перешкоди формуванню гідної праці. Окреслено напрями удосконалення охорони праці на різних рівнях.
 • Василик, Алла Володимирівна; Василик, Алла Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02)
 • Василик, Алла Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
 • Василик, Алла Владимировна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Володимирівна (Pixel Zielona Gora, 2017)
  В работе представлены теоретико-концептуальные основы управления вовлеченностью персонала. Рассмотрены основные аспекты подхода к управлению персоналом на основе высокой вовлеченности. Разработаны практические рекомендации ...
 • Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, A. V.; Василик, Алла Владимировна; Ращенко, А. Ю.; Raschenko, А. Y.; Данилицька, А. П.; Danylytska, A. P. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Останнім часом простежується тенденція до зниження значення матеріальних чинників і зростання ролі нематеріальної мотивації у забезпеченні рівня і якості життя та соціального статусу найманих працівників. У статті здійснено ...
 • Древаль, Ю. Д.; Dreval, Yu. D.; Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, A. V.; Василик, Алла Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Проаналізовано передумови, програмні засади та напрями забезпечення справедливої глобалізації як основи міжнародного врегулювання сучасних соціально-трудових відносин. Визначено роль концепції гідної праці у напрямах ...
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Данюк, Василь Макарович; Daniuk, Vasyl; Данюк, Василий Макарович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна; Антонюк, В. П.; Брінцева, Олена Григорівна; Brintseva, Olena; Бринцева, Елена Григорьевна; Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, A. V.; Василик, Алла Владимировна; Герасименко, Г. В.; Herasimenko, H. V.; Грішнова, Олена Антонівна; Grishnova, Olena; Гришнова, Елена Антоновна; Даниленко, Олена Авксентіївна; Danylenko, Olena; Даниленко, Елена Авксентьевна; Зінкевич, Н. І.; Кицак, Тарас Григорович; Kitsak, T. G.; Кицак, Тарас Григорьевич; Лісогор, Лариса Сергіївна; Лисогор, Лариса Сергеевна; Лопушняк, Галина Степанівна; Lopushnyak, Galyna; Лопушняк, Галина Степановна; Мартиненко, І. О.; Маршавін, Юрій Миколайович; Marshavin, Yuriy; Маршавин, Юрий Николаевич; Назарова, Г. В.; Новак, І. М.; Новікова, Ольга Федорівна; Novikova, O. F.; Новикова, Ольга Фёдоровна; Петрова, Ірина Леонідівна; Петрова, Ирина Леонидовна; Петюх, Василь Миколайович; Petyuh, Vasyl; Петюх, Василий Николаевич; Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svitlana; Рудакова, Светлана Григорьевна; Савченко, Василь Антонович; Savchenko, Vasyl; Савченко, Василий Антонович; Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Червінська, Любов Петрівна; Chervinska, Lyubov; Червинская, Любовь Петровна; Шастун, А. Д.; Shastun, A. D.; Шкода, Тетяна Никодимівна; Shkoda, T. N.; Шкода, Татьяна Никодимовна; Щетініна, Людмила Валеріївна; Schetinina, Lyudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Монографія містить авторське трактування сутності, значення, оцінки стану, імперативів гідної праці та механізмів її розвитку. Одним із основних завдань цього дослідження є сприяння фундаментальному переосмисленню домінант ...
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Грішнова, Олена Антонівна; Гришнова, Елена Антоновна; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна; Завіновська, Галина Терентіївна; Завиновская, Галина Терентьевна; Петрова, Ірина Леонідівна; Петрова, Ирина Леонидовна; Петюх, Василь Миколайович; Петюх, Василий Николаевич; Поплавська, Оксана Миколаївна; Poplavska, Oksana; Поплавская, Оксана Николаевна; Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Щетініна, Людмила Валеріївна; Schetinina, Lyudmyla; Щетинина, Людмила Валерьевна; Василик, Алла Володимирівна; Василик, Алла Владимировна; Твердушка, Тетяна Борисівна; Твердушка, Татьяна Борисовна; Осовий, Г. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Підручник підготовлено на сучасних концептуальних засадах, що враховують новітні закономірності розвитку праці та відносин у цій царині та орієнтовані на формування фа-хових компетенцій з економіки праці та соціально-трудових ...
 • Василик, Алла Владимировна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Володимирівна (Международный центр научно-исследовательских проектов, 2014-06)
  Становление инновационной экономики рассматривается как безальтернативный путь развития страны в условиях глобализации и ужесточения международной конкурентной борьбы. Рассмотрены основные понятия, касающиеся интеллектуализации ...
 • Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Владимировна; Кушнір, А. І.; Kushnir, A. I.; Кушнир, А. И. (Херсонський державний університет, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню сучасних тенденцій в управлінні людським капіталом. На основі дослідження визначено перелік компетенцій сучасного HR-фахівця, які потрібні для ефективного здійснення трудової діяльності в епоху ...
 • Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Владимировна (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2015)
  No alternative innovative way of development of the national economy in the context of European integration processes and the establishment of the global information economy is grounded. On the basis of an interdisciplinary ...
 • Василик, Алла Володимирівна; Василик, Алла Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-11)
 • Василик, Алла Володимирівна; Василик, Алла Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-04)
 • Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-11)
 • Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, A. V.; Василик, Алла Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто формування та становлення знаннєвої економіки, особливості змін у змісті та організації праці. Окреслено особливості інтелектуальної, творчої праці. Обґрунтовано складові моделі гідної праці та особливості ...
 • Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Владимировна; Вандоляк, О. В.; Vandolyak, O. V.; Вандоляк, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено фактори, які впливають на вибір професії молоді. Проаналізовано структуру здобувачів вищої освіти за напрямками. Запропоновано поради студентам або людям, які не знайшли себе у жодній професій щодо того, ...
 • Василик, Алла Володимирівна; Василик, Алла Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-02-02)
 • Василик, Алла Володимирівна; Василик, Алла Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-12)
 • Колот, Анатолий Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолій Михайлович; Петюх, Василий Николаевич; Петюх, Василь Миколайович; Василик, Алла Владимировна; Василик, Алла Володимирівна; Фортмюллер, Рихард (ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «ФОРМАТ», 2016)
 • Василик, Алла Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-26)

Search DSpace

Browse

My Account