Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Browsing by Author "Гапонюк, Микола Анатолійович"

Browsing by Author "Гапонюк, Микола Анатолійович"

Sort by: Order: Results:

 • Гапонюк, Микола Анатолійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
 • Ратушняк, Катерина Олександрівна; Ratushniak, Kateryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-10)
  Розкрито сутність фінансового ринку та визначено місце та роль банків у структурі фінансового ринку. Розглянуто нормативно-правове регулювання банківської діяльності на фінансовому ринку. Досліджено сучасний стан та ...
 • Гапонюк, Микола Анатолійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-09)
  У статті розглядаються теоретичні та прагматичні аспекти формування структури капіталу сучасних корпорацій та їх стратегії на ринку боргового капіталу. Проаналізовано особливості випуску боргових зобов’язань в умовах ...
 • Буряченко, Андрій Євгенович; Buryachenko, Andriy; Буряченко, Андрей Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001-11-16)
  Дисертація присвячена розробці системи бюджетного вирівнювання в реалізації регіональної політики держави для задоволення стандартних бюджетних потреб мешканців різних адміністративно-територіальних одиниць. В роботі ...
 • Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, V. M.; Федосов, Виктор Михайлович; Романенко, Олена Романівна; Romanenko, O.; Романенко, Елена Романовна; Тимченко, Олена Миколаївна; Timchenko, O.; Тимченко, Елена Николаевна; Кондратюк, Сергій Якович; Kondratuyk, S.; Кондратюк, Сергей Яковлевич; Хлівний, Володимир Кирилович; Khlivniy, V.; Хлевной, Владимир Кириллович; Льовочкін, Сергій Володимирович; Lyovochkin, S.; Лёвочкин, Сергей Владимирович; Сафонова, Людмила Дмитрівна; Safonova, L.; Сафонова, Людмила Дмитриевна; Бабич, Т.; Babich, T.; Опарін, Валерій Михайлович; Oparin, V. M.; Опарин, Валерий Михайлович; Гладченко, Лідія Петрівна; Gladchenko, L.; Гладченко, Лидия Петровна; Гапонюк, Микола Анатолійович; Gaponuyk, M.; Гапонюк, Николай Анатольевич; Золотько, І.; Zolotko, I.; Андрущенко, В.; Andrushchenko, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004)
  У підручнику висвітлюється організація роботи із складання і виконання бюджету. Детально характеризується бюджет як об’єкт управління, його доходи, видатки та структура. Наведена система органів оперативного управління ...
 • Гапонюк, Микола Анатолійович; Gaponyuk, Mykola; Стеценко, Богдан Станіславович; Stetsenko, B. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-01)
  У статті розглядаються проблемні питання теоретичних досліджень власного капіталу акціонерного товариства. Аналізуються сучасні наукові підходи до визначення його змісту, позитивних та негативних характеристик, виділено ...
 • Гапонюк, Микола Анатолійович; Gaponyuk, Mykola; Парандій, Олег Володимирович; Parandiy, Oleg (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-06-03)
  У статті розглянуто особливості побудови гарантійної системи на зарубіжних та українських біржових майданчиках. Запропоновано шляхи розвитку системи забезпечення виконання угод на біржовому ринку похідних фінансових ...
 • Гапонюк, Микола Анатолійович; Gaponyuk, Mykola Anatolijovich; Гапонюк, Николай Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено вплив глобалізації на розвиток корпоративного сектору України. Виокремлено фактори глобального рівня, що визначають функціонування вітчизняних корпорацій на національному та світовому ринках. Охарактеризовано ...
 • Гапонюк, Микола Анатолійович; Гапонюк, Николай Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
 • Маєтна, Ірина Сергіївна; Maietna, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-10)
  Розкрито економічну сутність державних облігацій. Розглянуто законодавче та нормативно-правове забезпечення відносин в сфері функціонування ринку державних облігацій. Проаналізовано сучасний стан ринку державних облігацій ...
 • Гапонюк, Микола Анатолійович; Gaponyuk, Mykola (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-02-03)
  Стаття присвячена оцінці ефективності окремих механізмів стимулювання регіонального розвитку в Україні. Визначено головні загрози для суспільного розвитку, пов'язані з існуючими відмінностями в економічному розвитку регіонів ...
 • Гапонюк, Микола Анатолійович; Gaponiuk, Mykola Anatoliiovych; Гапонюк, Николай Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У роботі досліджено процес заміщення корпоративних облігацій державними на фондовому ринку України. Проведено аналіз структури фондового ринку України; аналіз структури ринку облігацій в Україні; досліджено причини поточного ...
 • Яковчук, Микита Михайлович; Yakovchuk, Mykyta (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-02-05)
  Предметом дослідження є проблеми та перспективи ринку злиттів і поглинань в Україні. Об’єктом дослідження виступає ринок злиттів і поглинань в Україні. Мета дипломної роботи полягає в досліджені теоретичних основ угод ...
 • Гапонюк, Микола Анатолійович; Haponiuk, Mykola; Гапонюк, Николай Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. У роботі досліджено поняття та особливості корпорацій, а також їх роль на українському фондовому ринку. Методологія. Було проведено аналіз підходів до визначення дефініції «корпорація» у роботах вітчизняних ...
 • Гапонюк, Микола Анатолійович; Gaponyuk, Mykola; Гапонюк, Николай Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті досліджено теоретичні засади взаємозв’язку макрофінансової політики держави та фінансового господарства корпорацій. На основі аналізу наукових позицій провідних учених виокремлено головні завдання фінансової ...
 • Гапонюк, Микола Анатолійович; Гапонюк, Николай Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-22)
 • Рязанова, Надія Сергіївна; Ryazanova, Nadiya; Рязанова, Надежда Сергеевна; Гапонюк, Микола Анатолійович; Гапонюк, Николай Анатольевич; Максименко, Андрій Анатольевич; Максименко, Андрей Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У підручнику викладено матеріал питань: (а) ролі міжнародних фінансових організацій, учасниками яких є держави, у світовому економічному розвитку та їх місця у трансграничному русі капіталів, роботі міжнародних фінансових ...
 • Гапонюк, Микола Анатолійович; Буряченко, Андрій Євгенович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
 • Гапонюк, Микола Анатолійович; Яцюта, Валерій Петрович; Буряченко, Андрій Євгенович; Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002)
  Навчальна дисципліна «Місцеві фінанси» належить до спеціальних нормативних фінансових дисциплін для підготовки магістрів за програмою «Управління державними фінансами».
 • Гапонюк, Микола Анатолійович; Гапонюк, Николай Анатольевич; Буряченко, Андрій Євгенович; Буряченко, Андрей Евгеньевич; Яцюта, Валерій Петрович; Яцюта, Валерий Петрович; Бадида, Марія Петрівна; Бадида, Мария Петровна; Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Славкова, Алла Аркадьевна; Гризоглазов, Денис Валерійович; Грызоглазов, Денис Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Місцеві фінанси» підготовлений відповідно до нової робочої програми з дисципліни, в якій передбачено використання новітніх інтенсивних форм навчання. У ...

Search DSpace

Browse

My Account