Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Browsing by Author "Грушко, Олександр Володимирович"

Browsing by Author "Грушко, Олександр Володимирович"

Sort by: Order: Results:

 • Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович; Длугопольський, Олександр Володимирович; Dluhopolskyi, Oleksandr; Длугопольский, Александр Владимирович; Желюк, Тетяна Леонтіївна; Zheliuk, Tetyana; Желюк, Татьяна Леонтьевна; Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич; Тютюннікова, Світлана Володимирівна; Тютюнникова, Светлана Владимировна; Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Бервено, Оксана Володимирівна; Бервено, Оксана Владимировна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Королюк, Тетяна Олександрівна; Korolyuk, Tetyana; Королюк, Татьяна Александровна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Москаленко, Валентина Володимирівна; Moskalenko, Valentyna; Москаленко, Валентина Владимировна; Грушко, Олександр Володимирович; Grushko, Oleksandr; Грушко, Александр Владимирович; Постоєнко, Катерина Іванівна; Postoenko, Kateryna; Постоенко, Екатерина Ивановна; Штурба, Анастасія Юріївна; Shturba, Anastasiia; Штурба, Анастасия Юрьевна; Загребельна, Катерина Віталіївна; Zagrebelna, Кaterina; Загребельная, Екатерина Витальевна; Власенко, Марина Миколаївна; Власенко, Марина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У монографії вперше комплексно досліджено проблематику державного антикризового управління національною економікою. Розкрито методологію, методи та інструменти державного управління національною економікою. Авторами визначено ...
 • Грушко, Олександр Володимирович; Грушко, Александр Владимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-11)
  Розглянуто та проаналізовано співвідношення явищ лобізму та корупції, де основним доходом нелегітимного лобіювання виступає політична рента.
 • Грушко, Олександр Володимирович; Grushko, Oleksandr; Грушко, Александр Владимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-12)
  Розглянуто політичну корупцію як основну форму пошуку ренти з використанням політичного процесу. Охарактеризовано основні суб’єкти та досліджено механізм отримання ренти за допомогою корупційного механізму.
 • Грушко, Олександр Володимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-12-07)
  Проаналізовано суть тіньової економіки як системоутворюючого фактора корупційних процесів економіки, виявлено її негативний вплив на економічну систему суспільства. Досліджено причини розвитку та форми прояву корупційно-тіньових ...

Search DSpace

Browse

My Account