Browsing by Author "Грішнова, Олена Антонівна"

Sort by: Order: Results:

 • Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолій Михайлович; Колот, Анатолий Михайлович; Grishnova, Olena; Грішнова, Олена Антонівна; Гришнова, Елена Антоновна; Brintseva, Olena; Брінцева, Олена Григорівна; Бринцева, Елена Григорьевна (Cracow University of Economics Foundation, 2012-10)
  The article deals with interconnection and mutual influence of changes in the social and labour sphere and the development of Human Resources (HR) consulting service. On the basis of these interrelations the authors of the ...
 • Lukianenko, Dmitro; Лук’яненко, Дмитро Григорович; Chuzhikov, Viktor; Чужиков, Віктор Іванович; Gechbaia, Badri; Kharaishvili, Eter; Abralava, Anzor; Tsiklashvili, Natela; Aroshidze, Paata; Mamuladze, Gela; Chuzhykov, Andrii; Чужиков, Андрій Вікторович; Shalimova, Nataliia; Kuzmenko, Halyna; Osetskyi, Valerii; Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтіївна; Zaremskyi, Borys; Tsymbal, Ludmila; Цимбал, Людмила Іванівна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ірина Сергіївна; Dyakon, Antonina; Grishnova, Olena; Грішнова, Олена Антонівна; Kharazishvili, Yurii; Panchenko, Yevgen; Панченко, Євген Григорович; Stetsenko, Bogdan; Стеценко, Богдан Станіславович; Lukianenko, Olga; Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Ruduha, Nataliia; Levchenko, Oleksandr; Levchenko, Anna; Tkachuk, Olga; Tsarenko, Ilona (Batumi Navigation Teaching University, 2018-04-02)
  The monograph is devoted to the study of the main priorities of development of two countries with similar conditions, similar destinies, economic and intellectual potential. The monograph presents the results of many years ...
 • Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолій Михайлович; Колот, Анатолий Михайлович; Grishnova, Olena; Грішнова, Олена Антонівна; Гришнова, Елена Антоновна; Brintseva, Olena; Брінцева, Олена Григорівна; Бринцева, Елена Григорьевна (Kozminski University, Warsaw, 2012-07)
  The paper focuses on the essence of transparency of non-financial reporting based on the analysis of international standards of corporate social responsibility as well as scientific research in the social responsibility ...
 • Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолій Михайлович; Колот, Анатолий Михайлович; Grishnova, Olena; Грішнова, Олена Антонівна; Гришнова, Елена Антоновна; Brintseva, Olena; Брінцева, Олена Григорівна; Бринцева, Елена Григорьевна (Cracow University of Economics Foundation, 2012)
  The article deals with interconnection and mutual influence of changes in the social and labour sphere and the development of Human Resources (HR) consulting service. On the basis of these interrelations the authors of the ...
 • Грішнова, Олена Антонівна; Ольшанська, Я. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-24)
  У статті висвітлено роль та місце цінностей у сучасному бізнесі та визначено напрями взаємовпливу цінностей людини і організації в корпоративній системі. Запропоновано схему впровадження цінностей у корпоративну систему ...
 • Грішнова, Олена Антонівна; Гришнова, Елена Антоновна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-02-02)
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Данюк, Василь Макарович; Daniuk, Vasyl; Данюк, Василий Макарович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна; Антонюк, В. П.; Брінцева, Олена Григорівна; Brintseva, Olena; Бринцева, Елена Григорьевна; Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, A. V.; Василик, Алла Владимировна; Герасименко, Г. В.; Herasimenko, H. V.; Грішнова, Олена Антонівна; Grishnova, Olena; Гришнова, Елена Антоновна; Даниленко, Олена Авксентіївна; Danylenko, Olena; Даниленко, Елена Авксентьевна; Зінкевич, Н. І.; Кицак, Тарас Григорович; Kitsak, T. G.; Кицак, Тарас Григорьевич; Лісогор, Лариса Сергіївна; Лисогор, Лариса Сергеевна; Лопушняк, Галина Степанівна; Lopushnyak, Galyna; Лопушняк, Галина Степановна; Мартиненко, І. О.; Маршавін, Юрій Миколайович; Marshavin, Yuriy; Маршавин, Юрий Николаевич; Назарова, Г. В.; Новак, І. М.; Новікова, Ольга Федорівна; Novikova, O. F.; Новикова, Ольга Фёдоровна; Петрова, Ірина Леонідівна; Петрова, Ирина Леонидовна; Петюх, Василь Миколайович; Petyuh, Vasyl; Петюх, Василий Николаевич; Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svitlana; Рудакова, Светлана Григорьевна; Савченко, Василь Антонович; Savchenko, Vasyl; Савченко, Василий Антонович; Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Червінська, Любов Петрівна; Chervinska, Lyubov; Червинская, Любовь Петровна; Шастун, А. Д.; Shastun, A. D.; Шкода, Тетяна Никодимівна; Shkoda, T. N.; Шкода, Татьяна Никодимовна; Щетініна, Людмила Валеріївна; Schetinina, Lyudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Монографія містить авторське трактування сутності, значення, оцінки стану, імперативів гідної праці та механізмів її розвитку. Одним із основних завдань цього дослідження є сприяння фундаментальному переосмисленню домінант ...
 • Грішнова, Олена Антонівна; Дрига, Є. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-13)
  Досліджено причини високого рівня тінізації оплати праці в Україні. Запропоновано шляхи та стимули виведення заробітних плат з «тіні» як для працівників, так і для роботодавців. Наголошено на значенні соціальної відповідальності ...
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Грішнова, Олена Антонівна; Гришнова, Елена Антоновна; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна; Завіновська, Галина Терентіївна; Завиновская, Галина Терентьевна; Петрова, Ірина Леонідівна; Петрова, Ирина Леонидовна; Петюх, Василь Миколайович; Петюх, Василий Николаевич; Поплавська, Оксана Миколаївна; Poplavska, Oksana; Поплавская, Оксана Николаевна; Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Щетініна, Людмила Валеріївна; Schetinina, Lyudmyla; Щетинина, Людмила Валерьевна; Василик, Алла Володимирівна; Василик, Алла Владимировна; Твердушка, Тетяна Борисівна; Твердушка, Татьяна Борисовна; Осовий, Г. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Підручник підготовлено на сучасних концептуальних засадах, що враховують новітні закономірності розвитку праці та відносин у цій царині та орієнтовані на формування фа-хових компетенцій з економіки праці та соціально-трудових ...
 • Грішнова, Олена Антонівна; Grishnova, Olena; Гришнова, Елена Антоновна; Голяка, О. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  В роботі аналізуються корпоративна культура і стратегія підприємства як вирішальні чинники ефективної діяльності організації, досліджується їхній взаємовплив та взаємозалежність.
 • Грішнова, Олена Антонівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001)
 • Грішнова, Олена Антонівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-08-27)
  Розглянуто сутність і взаємозв’язок людського, інтелектуального і соціального капіталу на особистісному, мікро- і макроекономічному рівнях. Встановлено, що на макрорівні інтелектуальний і соціальний капітали, хоч і є ...
 • Грішнова, Олена Антонівна; Grishnova, Olena; Гришнова, Елена Антоновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-04)
 • Грішнова, Олена Антонівна; Grishnova, O. A.; Гришнова, Елена Антоновна; Несевра, А. І.; Nesevra, A. I.; Несевра, А. И. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Визначено сутність та причини понаднормових трудових навантажень; на основі власного дослідження виявлено вплив понаднормових трудових навантажень на здоров’я, особисте та професійне життя молоді; обґрунтовано основні ...
 • Грішнова, Олена Антонівна; Самарцева, А. Є. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-25)
  Досліджено особливості конкурентоспроможності молодих спеціалістів, проаналізовано наявні недоліки процесу її формування і проблеми працевлаштування випускників ВНЗ, визначено пріоритетні напрями підвищення ефективності ...
 • Грішнова, Олена Антонівна; Козак, В. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-26)
 • Грішнова, Олена Антонівна; Надточій, К. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-14)
  Досліджено питання визначення ролі соціальних інвестицій у загальній інвестиційній політиці вітчизняних підприємств, формування інвестиційної політики й оцінки інвестиційної діяльності компаній у форматі соціальної ...
 • Грішнова, Олена Антонівна; Grishnova, Olena; Гришнова, Елена Антоновна; Шевчук, В. А.; Shevchuk, V. A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Описано технологічний цикл створення веб-проекту й виокремлено групи фахівців для роботи у цьому. Визначено особливості роботи у цій сфері, її переваги й недоліки. На основі потужної статистичної бази вакансій і резюме ...
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Грішнова, Олена Антонівна; Гришнова, Елена Антоновна; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна; Білик, Ольга Миколаївна; Билык, Ольга Николаевна; Брінцева, Олена Григорівна; Бринцева, Елена Григорьевна; Василик, Алла Володимирівна; Василик, Алла Владимировна; Даниленко, Олена Авксентіївна; Даниленко, Елена Авксентьевна; Думанська, Віта Петрівна; Думанская, Вита Петровна; Ільніцький, Ярослав Васильович; Ильницкий, Ярослав Васильевич; Кицак, Тарас Григорович; Кицак, Тарас Григорьевич; Кравчук, Оксана Іванівна; Кравчук, Оксана Ивановна; Петрова, Ірина Леонідівна; Петрова, Ирина Леонидовна; Петюх, Василь Миколайович; Петюх, Василий Николаевич; Савченко, Василь Антонович; Савченко, Василий Антонович; Турчина, Валентина Михайлівна; Турчина, Валентина Михайловна; Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Щетініна, Людмила Валеріївна; Schetinina, Lyudmyla; Щетинина, Людмила Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У навчальному посібнику на засадах системного підходу розглядаються питання теорії та практики соціально відповідальної діяльності людини, інститутів держави і суспільства. Винесено уроки і зроблено висновки із суперечливої ...
 • Грішнова, Олена Антонівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-06-06)
  Стаття присвячена опрацюванню теоретичних основ розуміння сутності соціальної відповідальності в контексті формування в Україні європейської соціальної держави, дослідженню стану та проблем її поширення, і на цій основі ...

Search DSpace

Browse

My Account