Browsing by Author "Данюк, Василь Макарович"

Sort by: Order: Results:

 • Данюк, Василь Макарович; Danyuk, V. M.; Данюк, Василий Макарович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Розглянуто сутність соціально-економічного явища «розвиток персоналу», з’ясовано суть і значення безперервності цього процесу, проаналізовано найбільш успішні практики безперервного розвитку персоналу на прикладах передових ...
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Данюк, Василь Макарович; Daniuk, Vasyl; Данюк, Василий Макарович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна; Антонюк, В. П.; Брінцева, Олена Григорівна; Brintseva, Olena; Бринцева, Елена Григорьевна; Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, A. V.; Василик, Алла Владимировна; Герасименко, Г. В.; Herasimenko, H. V.; Грішнова, Олена Антонівна; Grishnova, Olena; Гришнова, Елена Антоновна; Даниленко, Олена Авксентіївна; Danylenko, Olena; Даниленко, Елена Авксентьевна; Зінкевич, Н. І.; Кицак, Тарас Григорович; Kitsak, T. G.; Кицак, Тарас Григорьевич; Лісогор, Лариса Сергіївна; Лисогор, Лариса Сергеевна; Лопушняк, Галина Степанівна; Lopushnyak, Galyna; Лопушняк, Галина Степановна; Мартиненко, І. О.; Маршавін, Юрій Миколайович; Marshavin, Yuriy; Маршавин, Юрий Николаевич; Назарова, Г. В.; Новак, І. М.; Новікова, Ольга Федорівна; Novikova, O. F.; Новикова, Ольга Фёдоровна; Петрова, Ірина Леонідівна; Петрова, Ирина Леонидовна; Петюх, Василь Миколайович; Petyuh, Vasyl; Петюх, Василий Николаевич; Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svitlana; Рудакова, Светлана Григорьевна; Савченко, Василь Антонович; Savchenko, Vasyl; Савченко, Василий Антонович; Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Червінська, Любов Петрівна; Chervinska, Lyubov; Червинская, Любовь Петровна; Шастун, А. Д.; Shastun, A. D.; Шкода, Тетяна Никодимівна; Shkoda, T. N.; Шкода, Татьяна Никодимовна; Щетініна, Людмила Валеріївна; Schetinina, Lyudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Монографія містить авторське трактування сутності, значення, оцінки стану, імперативів гідної праці та механізмів її розвитку. Одним із основних завдань цього дослідження є сприяння фундаментальному переосмисленню домінант ...
 • Данюк, Василь Макарович; Daniuk, Vasyl; Данюк, Василий Макарович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2002-02-01)
 • Колот, Анатолий Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолій Михайлович; Данюк, Василий Макарович; Данюк, Василь Макарович; Петюх, Василий Николаевич; Петюх, Василь Миколайович; Герасименко, Оксана Александровна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Олександрівна (Издательский дом "МедиаПро", 2006)
  Потребность рыночной экономики в профессионалах, владеющих современными технологиями управления персоналом, очень высока. Куда пойти учиться, чтобы получить образование в этой области? В нашей стране есть несколько признанных ...
 • Данюк, Василь Макарович; Daniuk, Vasyl; Данюк, Василий Макарович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
 • Данюк, Василь Макарович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001)
 • Данюк, Василь Макарович; Данюк, Василий Макарович; Петюх, Василь Миколайович; Петюх, Василий Николаевич; Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Крушельницька, Ярослава Володимирівна; Крушельницкая, Ярослава Владимировна; Леонтенко, Ольга Михайлівна; Леонтенко, Ольга Михайловна; Базилюк, Борис Григорович; Базилюк, Борис Григорьевич; Савченко, Василь Антонович; Савченко, Василий Антонович; Тітова, Ніна Вікторівна; Керб, Лариса Петрівна; Керб, Лариса Петровна; Петрова, Ірина Леонідівна; Петрова, Ирина Леонидовна; Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2004)
  Книга охоплює широкий спектр аспектів менеджменту персоналу: організаційних, економічних, правових, психологічних, соціальних тощо. Навчальний матеріал книги розраховано на менеджерів усіх рівнів управління й умовно ...
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Данюк, Василь Макарович; Данюк, Василий Макарович; Петюх, Василь Миколайович; Петюх, Василий Николаевич; Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Крушельницька, Ярослава Володимирівна; Крушельницкая, Ярослава Владимировна; Леонтенко, Ольга Михайлівна; Леонтенко, Ольга Михайловна; Базилюк, Борис Григорович; Базилюк, Борис Григорьевич; Тітова, Н. М.; Керб, Лариса Петрівна; Керб, Лариса Петровна; Петрова, Ірина Леонідівна; Петрова, Ирина Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
  Книга охоплює широкий спектр аспектів менеджменту персоналу: організаційних, економічних, правових, психологічних, соціальних тощо. Навчальний матеріал книги розраховано на менеджерів усіх рівнів управління й умовно ...
 • Данюк, Василь Макарович; Данюк, Василий Макарович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02)
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatolii; Колот, Анатолий Михайлович; Данюк, Василь Макарович; Данюк, Василий Макарович; Гриненко, Анатолій Михайлович; Гриненко, Анатолий Михайлович; Абрамов, В. М.; Чернов, В. І. (Інститут системних досліджень освіти, 1995)
  Викладено основні питання теорії і методики нормування праці, аналізу трудових процесів, розробки нормативних матеріалів для визначення норм праці. Детально розглядаються класифікація норм затрат праці та методи нормування ...
 • Колот, Анатолій Михайлович; Колот, Анатолий Михайлович; Данюк, Василь Макарович; Данюк, Василий Макарович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-12)
 • Колот, Анатолий Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолій Михайлович; Данюк, Василий Макарович; Данюк, Василь Макарович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1979)
 • Данюк, Василь Макарович; Данюк, Василий Макарович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-02-02)
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoly; Колот, Анатолий Михайлович; Петюх, Василь Миколайович; Петюх, Василий Николаевич; Коровський, Альберт Васильович; Коровский, Альберт Васильевич; Ліфінцев, Микола Опанасович; Гриненко, Анатолій Михайлович; Гриненко, Анатолий Михайлович; Яценко, В. М.; Стаховський, Віктор Іванович; Стаховский, Виктор Иванович; Данюк, Василь Макарович; Данюк, Василий Макарович; Опарін, Валерій Михайлович; Опарин, Валерий Михайлович; Тормоса, Юрій Григорович; Тормоса, Юрий Григорьевич; Мозговий, Олег Миколайович; Мозговой, Олег Николаевич; Циганкова, Тетяна Михайлівна; Цыганкова, Татьяна Михайловна; Лук’яненко, Дмитро Григорович; Лукьяненко, Дмитрий Григорьевич; Хорунжий, Микола Йосипович; Хорунжий, Николай Осипович; Ужанська, Тетяна Іллівна (Київ : Урожай, 1995)
  Розглянуто основні положення сімейної економіки, економіки на рівні підприємств та держави, міжнародної економіки й аграрної політики в сучасних умовах. Висвітлюються теоретичні основи економіки, розкриваються структура, ...
 • Данюк, Василь Макарович; Данюк, Василий Макарович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-02-02)
 • Данюк, Василь Макарович; Danuk, V. M.; Данюк, Василий Макарович; Чередник, О. О.; Cherednyk, O. O.; Чередник, О. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Досліджено поняття виробничої адаптації, виявлені найчастіші проблеми первинної адаптації, з якими стикається новачок під час виходу на роботу, що мають на нього негативний вплив. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення ...
 • Данюк, Василь Макарович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
 • Данюк, Василь Макарович; Данюк, Василий Макарович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-04)
 • Данюк, Василь Макарович; Чернушкіна, О. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-22)
  У статті проаналізовано процес формування корпоративної культури організації, обґрунтовано її складові. Встановлено роль корпоративної культури у визначенні стратегічних пріоритетів діяльності організації та забезпеченні ...
 • Данюк, Василий Макарович; Данюк, Василь Макарович; Колот, Анатолий Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолій Михайлович; Суков, Геннадий Сергеевич; Василенко, Андрей Александрович; Василенко, Андрій Олександрович; Волошин, А. И.; Вонберг, Татьяна Викторовна; Вонберг, Тетяна Вікторівна; Голицын, Андрей Николаевич; Голіцин, Андрій Миколайович; Гришнова, Елена Антоновна; Грішнова, Олена Антонівна; Гуменюк, В. Я.; Зайцев, В. С.; Керб, Лариса Петровна; Керб, Лариса Петрівна; Кутицкий, В. А.; Листопад, А. П.; Савченко, Василий Антонович; Савченко, Василь Антонович; Тупик, И. Я.; Цельник, В. В.; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Чернушкина, О. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», ПАО «Новокраматорский машиностроительный завод», 2015)
  На базе системного подхода рассматриваются сложные вопросы теории и практики управления персоналом организаций, функционирующих в конкурентной среде. В первой части учебника освещаются теоретико-методические основы управления ...

Search DSpace

Browse

My Account