Browsing by Author "Котенок, Дарія Михайлівна"

Sort by: Order: Results:

 • Котенок, Дарія Михайлівна; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-12)
 • Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-05-18)
 • Євдокимова, Ніна Миколаївна; Yevdokimova, Nina; Евдокимова, Нина Николаевна; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Darya; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-27)
 • Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ "ДКС Центр", 2013)
  Розкрито зміст сучасної концепції урбанізації. Охарактеризовано основні етапи урбанізаційних процесів в Україні. Доведено, що Україна є урбанізованою країною лише за формальними критеріями. Виявлено основні важелі впливу ...
 • Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Darija (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-29)
  Проведено наукове обґрунтування доцільності збалансування функціональної структури міста з його економічним потенціалом і стратегічними цілями. Через аналіз класифікаційних ознак вибудовано загальну структуру економічного ...
 • Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна; Лютий, Ілля Анатолійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
 • Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Darija; Котенок, Дария Михайловна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2013)
  У статті розкрито теоретико-методологічні підвалини концепції життєвого циклу систем. Виокремлено два основні методико-методичні підходи до оцінки життєвого циклу міста як відкритої соціально-економічної системи: мальтузіанський ...
 • Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Жданов, Володимир Ігорович; Zdanov, Volodimir; Жданов, Владимир Игоревич; Костенок, Ярослава Олександрівна; Kostenok, Yaroslava; Костенок, Ярослава Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Волощенко, Вікторія Сергіївна; Voloschenko, Viktoria; Волощенко, Виктория Сергеевна; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У посібнику висвітлюються основи сучасної макроекономічної теорії. Посібник має оригінальну структуру з інноваційними рубриками: «Алгоритм-конспект», «Основні категорії та їх позначення», «Варта знати!», «Варто розглянути!», ...
 • Котенок, Дарія Михайлівна; Котенок, Дария Михайловна; Котенок, Андрій Григорович; Котенок, Андрей Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02)
 • Котенок, Дарія Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-30)
  У статті визначено місце управлінського потенціалу у системі економічно потенціалу міста. Розглянуто питання змістового наповнення системи моніторингу розвитку управлінського потенціалу. За результатами проведено аналізу ...
 • Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Darija (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-25)
  Запропоновано підхід до змістового наповнення моніторингу інноваційності міста. Розглянуто питання формування оптимального набору показників при проведенні порівняльного оцінювання рівня використання інноваційного потенціалу ...
 • Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Darya; Котенок, Дария Михайловна (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2013)
  У статті здійснено порівняльний аналіз структури економіки міст – столиць європейський держав та визначено основні тенденції їх розвитку.
 • Котенок, Дарія Михайлівна; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-03)
 • Котенок, Дарія Михайлівна; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)
 • Котенок, Дарія Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-25)
  У статті приведено узагальнення методичних основ корегування агрегованих економічних показників діяльності людини з урахуванням наслідків впливу на довкілля. Запропоновано методичний підхід до проявлення екологічних втрат ...
 • Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariya; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-12)
  Ґрунтуючись на змістовій характеристиці фундаментальних європейських принципів регіональної політики визначаються особливості національної політики управління регіональним розвитком.
 • Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Darya; Котенок, Дария Михайловна (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2013)
  У статті досліджено структурні особливості системи моніторингу розвитку міста. Обґрунтовано доцільність включення до його структурних елементів різноманітних рейтингових оцінок. Проведено групування рейтингових оцінок, що ...
 • Котенок, Дарія Михайлівна; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-11)
  Забезпечення розвитку територіальних утворень є однією з найважливіших задач системи управління. Незважаючи на активне відродження систем муніципального управління їх розвиток гальмується дією сукупністю чинників, передусім ...
 • Євдокимова, Ніна Миколаївна; Yevdokymova, Nina; Евдокимова, Нина Николаевна; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Darya; Котенок, Дария Михайловна (Центр міжнародного наукового співробітництва «ТК Меганом», 2018)
  Ідентифікована проблемна ситуація у сфері інформаційного взаємообміну усіх заінтересованих сторін в системі управління національною економікою. Вивчений стан інформаційно-аналітичного забезпечення розробки управлінських ...
 • Котенок, Дарія Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-24)
  Розглянуто питання систематизації понять дослідження трудової сфери, котрі використовуються як мова опису людської ролі в системі виробництва, обміну, розподілу і споживання обмежених ресурсів людиною і суспільством. ...

Search DSpace

Browse

My Account