Browsing by Author "Кравчук, Оксана Ивановна"

Sort by: Order: Results:

 • Кравчук, Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті здійснено аналіз практики розроблення та використання міжнародних професійних стандартів з управління персоналом. Досліджено досвід стандартизації управління персоналом США, Великобританії, Ірландії, Австралії, ...
 • Ільніцька (Кравчук), Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-18)
  Визначено специфічні особливості праці у віртуальній організації, зокрема індивідуальної та колективної інтелектуальної праці. Розглянуто види інтелектуальних команд, що функціонують у віртуальних організаціях. Обґрунтовано ...
 • Ільніцька (Кравчук), Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-02-02)
 • Кравчук, Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті систематизовано наявні у міжнародній практиці підходи до оцінювання готовності країни до розвитку мережевої економіки. Розглянуто можливості використання зазначених підходів для оцінювання готовності економічно ...
 • Ільніцька (Кравчук), Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-15)
  Дана оцінка взаємодії ринку освітніх послуг і ринку праці, узагальнено теоретичні підходи до їх аналізу, розкрито особливості їх взаємозв’язаного функціонування.
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Кравчук, Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна (Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, 2015)
  Розглянуто діалектику розвитку людини як страrпегічного ресурсу і нової економіки, здійснено теоретико-методологічний аналіз їх взаємодіі. Проведене дослідження переконує в тому, що трансформація індустріальної економіки ...
 • Колот, Анатолій Михайлович; Кравчук, Оксана Іванівна; Kolot, Anatoliy; Kravchuk, Oksana; Колот, Анатолий Михайлович; Кравчук, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-20)
  Розглянуто діалектику розвитку людини як стратегічного ресурсу і нової економіки,здійснено теоретико - методологічний аналіз їх взаємодії. Проведене дослідження переконує в тому, що трансформація індустріальної економіки ...
 • Кравчук, Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Систематизовано наукові підходи до розуміння сутності терміну «мережева економіка» та визначено його зміст. Розглянуто підходи систематизації трансформації, які відбуваються в мережевій економіці. Визначено процеси, які ...
 • Кравчук, Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03-16)
  Розроблено методичні рекомендації щодо системного вирішення основних проблем визначення оптимальної чисельності та структури організацій посередників з працевлаштування шукачів роботи. Виділено основні етапи оптимізації ...
 • Петюх, Василь Миколайович; Ільніцька (Кравчук), Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-21)
  Розглянуто методичні підходи до діагностики причин плинності кадрів з використанням інструментів методологій вирішення проблем менеджменту якості. Розроблено практичні рекомендації до використання деревовидної діаграми для ...
 • Кравчук, Оксана Іванівна; Кравчук, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  Обґрунтовано метод поетапної оптимізації чисельності персоналу. Розроблено методику математичного моделювання оптимальної потреби в персоналі організацій—посередників з працевлаштування, яка дає можливість визначити ...
 • Кравчук, Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна; Роговська, А. А.; Rogovska, A. A.; Роговськая, А. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті проаналізовано діючі програми мотивації праці персоналу українських підприємств, досліджено ціннісно-мотиваційний профіль у розрізі вікових категорій персоналу. Визначено основні напрями вдосконалення ...
 • Кравчук, Оксана Іванівна; Кравчук, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-04)
 • Ільніцька (Кравчук), Оксана Іванівна; Ільніцький, Ярослав Васильович; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  Розроблено методичний підхід до проектування структури персоналу служби зайнятості. Запропоновано алгоритм розрахунку оптимальної структури персоналу базових центрів зайнятості з урахуванням чисельності зареєстрованих у ...
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Грішнова, Олена Антонівна; Гришнова, Елена Антоновна; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна; Білик, Ольга Миколаївна; Билык, Ольга Николаевна; Брінцева, Олена Григорівна; Бринцева, Елена Григорьевна; Василик, Алла Володимирівна; Василик, Алла Владимировна; Даниленко, Олена Авксентіївна; Даниленко, Елена Авксентьевна; Думанська, Віта Петрівна; Думанская, Вита Петровна; Ільніцький, Ярослав Васильович; Ильницкий, Ярослав Васильевич; Кицак, Тарас Григорович; Кицак, Тарас Григорьевич; Кравчук, Оксана Іванівна; Кравчук, Оксана Ивановна; Петрова, Ірина Леонідівна; Петрова, Ирина Леонидовна; Петюх, Василь Миколайович; Петюх, Василий Николаевич; Савченко, Василь Антонович; Савченко, Василий Антонович; Турчина, Валентина Михайлівна; Турчина, Валентина Михайловна; Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Щетініна, Людмила Валеріївна; Schetinina, Lyudmyla; Щетинина, Людмила Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У навчальному посібнику на засадах системного підходу розглядаються питання теорії та практики соціально відповідальної діяльності людини, інститутів держави і суспільства. Винесено уроки і зроблено висновки із суперечливої ...
 • Кравчук, Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-11)
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Гнибіденко, Іван Федорович; Гнибиденко, Иван Фёдорович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна; Бандур, І. В.; Лісогор, Лариса Сергіївна; Лисогор, Лариса Сергеевна; Петрова, Ірина Леонідівна; Петрова, Ирина Леонидовна; Петюх, Василь Миколайович; Петюх, Василий Николаевич; Кравчук, Оксана Іванівна; Кравчук, Оксана Ивановна; Щетініна, Людмила Валеріївна; Schetinina, Lyudmyla; Щетинина, Людмила Валерьевна; Смалійчук, Ганна Володимирівна; Смалийчук, Анна Владимировна; Нартюк, О. В.; Торжевський, М. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Монографію присвячено теоретико-методологічним засадам та науково-прикладним рекомендаціям щодо дальшого розвитку інституту зайнятості. Окреслено та доведено визначальні тренди сучасного світу праці як теоретико-концептуальну ...
 • Кравчук, Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено сутність поняття «цифрова компетентність». Визначенотренди розвитку цифрових технологій управління персоналом та функціональні сфери управління персоналом, практика реалізації яких вимагає розвитку ...
 • Кравчук, Оксана Іванівна; Кравчук, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)

Search DSpace

Browse

My Account