Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Browsing by Author "Краснова, Ірина Вікторівна"

Browsing by Author "Краснова, Ірина Вікторівна"

Sort by: Order: Results:

 • Krasnovа, Iryna; Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна; Hromnytska, I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10-12)
 • Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnovа, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Майстер, Анна Володимирівна (Житомирський державний технологічний університет, 2013)
  Розглянуто різноманітні підходи до визначення сутності антикризового управління, розглянуто його завдання, функції та світовий досвід антикризового менеджменту.
 • Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna; Примостка, Людмила Александровна; Диба, Михайло Іванович; Дыба, Михаил Иванович; Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна; Конопатська, Лариса Василівна; Konopatska, Larysa; Конопатская, Лариса Васильевна; Нікітін, Андрій Валерійович; Никитин, Андрей Валерьевич; Боришкевич, Олена Володимирівна; Боришкевич, Елена Владимировна; Гойванюк, М. П.; Осадчий, Євгеній Сергійович; Осадчий, Евгений Сергеевич; Іванова, Тетяна Георгіївна; Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Шевалдина, Валентина Геннадиевна; Карчева, Ганна Тимофіївна; Карчева, Анна Тимофеевна; Козлов, Владислав Ігорович; Бєгун, Катерина Анатоліївна; Бегун, Екатерина Анатольевна; Суторміна, Альона Миколаївна; Суторміна, Катерина Миколаївна; Горбатюк, Лілія Анатоліївна; Лавренюк, Владислав Володимирович; Карчева, Ірина Яківна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Монографію присвячено дослідженню інноваційних напрямів розвитку та інституційно-структурних зрушень, які відбуваються в банківській системі України в умовах глобальної турбулентності. Проаналізовано процеси концентрації ...
 • Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnovа, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Ластівка, Ю. Е.; Lastivka, Y. E. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018)
  У статті розглянуто передумови і наслідки боргової кризи в Європейському Союзі та її вплив на банківський сектор України, виявлено і проаналізовано структурно-організаційні недоліки даного об’єднання, розроблено шляхи ...
 • Краснова, Ірина Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-13)
  Розглянуто питання формування власного капіталу комерційних банків. Розглянуто структуру власного капіталу банків. Визначено основні джерела нарощування розмірів власного капіталу комерційних банків.
 • Краснова, Ірина Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
 • Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна; Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Шевалдина, Валентина Геннадьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-02-02)
 • Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnovа, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-01-10)
  У статті розглянуто питання щодо сутності, видів та походження інформації, її фундаментальному значені в системі фінансового ринку.
 • Кот, В. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-11-10)
 • Богославець, Ігор Семенович; Богославец, Игорь Семёнович; Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна; Богославець, Н. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003-01-29)
 • Диба, Михайло Іванович; Dyba, Mykhailo; Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Стрижак, Артур Петрович; Stryzhak, Artur (Національний Банк України, 2014)
  У статті розглядаються підходи до визначення сутності і змісту понять “капіталізація банку”, “капіталізація банківської системи”, визначено характерні риси, що формують її якісну сторону. Досліджується роль і місце ...
 • Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02)
 • Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-22)
 • Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-02-23)
  В статті наведено загальну схему та основні принципи складання та оприлюднення даних грошово-кредитної статистики.
 • Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-23)
  У статті наведено основні принципи фундаментального аналізу, дана класифікація та характеристика основних аналітичних ринкових індикаторів.
 • Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Мстоян, К. В.; Mstoyan, K. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-11)
  Розглянуто існуючі підходи до оцінювання надійності банку, надано їх критичний аналіз. Сформульовано вимоги, яким має відповідати сучасна методика оцінювання надійності комерційного банку.
 • Громницька, І. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-11-10)
 • Диба, Михайло Іванович; Дыба, Михаил Иванович; Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)
 • Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnovа, Iryna; Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Shevaldina, Valentyna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-06-03)
  У статті розглянуто основні проблеми неповернення заощаджень населення, накопичений до 1992 року, запропоновано шляхи вирішення цієї важливої соціально-економічної проблеми, затягування вирішення якої за інерцією провокує ...
 • Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Liudmyla; Примостка, Людмила Александровна; Білань, Наталія Сергіївна; Bilan, Natalia; Чуб (Примостка), Олена Олександрівна; Chub, Olena; Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnovа, Iryna; Боришкевич, Олена Володимирівна; Boryshkevych, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Монографію присвячено дослідженню теоретичних, методичних і практичних проблем прогнозування та хеджування фінансових ризиків в умовах глобальної нестабільності. Запропоновано удосконалені підходи до прогнозування процентного, ...

Search DSpace

Browse

My Account