Browsing by Author "Малий, Іван Йосипович"

Sort by: Order: Results:

 • Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович; Длугопольський, Олександр Володимирович; Dluhopolskyi, Oleksandr; Длугопольский, Александр Владимирович; Желюк, Тетяна Леонтіївна; Zheliuk, Tetyana; Желюк, Татьяна Леонтьевна; Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич; Тютюннікова, Світлана Володимирівна; Тютюнникова, Светлана Владимировна; Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Бервено, Оксана Володимирівна; Бервено, Оксана Владимировна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Королюк, Тетяна Олександрівна; Korolyuk, Tetyana; Королюк, Татьяна Александровна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Москаленко, Валентина Володимирівна; Moskalenko, Valentyna; Москаленко, Валентина Владимировна; Грушко, Олександр Володимирович; Grushko, Oleksandr; Грушко, Александр Владимирович; Постоєнко, Катерина Іванівна; Postoenko, Kateryna; Постоенко, Екатерина Ивановна; Штурба, Анастасія Юріївна; Shturba, Anastasiia; Штурба, Анастасия Юрьевна; Загребельна, Катерина Віталіївна; Zagrebelna, Кaterina; Загребельная, Екатерина Витальевна; Власенко, Марина Миколаївна; Власенко, Марина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У монографії вперше комплексно досліджено проблематику державного антикризового управління національною економікою. Розкрито методологію, методи та інструменти державного управління національною економікою. Авторами визначено ...
 • Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003-01-29)
 • Малий, Іван Йосипович; Малый, Иван Иосифович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02)
 • Малий, Іван Йосипович; Malyj, Ivan; Малый, Иван Иосифович (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ «ДКС Центр», 2017)
  Обгрунтовано розвиток теоретичної інтерпретації соціальної сутності еволюції публічного управління та адміністрування, розкрито їх субординацію та верифікацію в процесі становлення державності та реформування публічного ...
 • Малий, Іван Йосипович; Малый, Иван Иосифович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 1999)
 • Малий, Іван Йосипович; Малый, Иван Иосифович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
 • Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Власенко, Марина Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
 • Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12-05)
 • Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Жданов, Володимир Ігорович; Zdanov, Volodimir; Жданов, Владимир Игоревич; Костенок, Ярослава Олександрівна; Kostenok, Yaroslava; Костенок, Ярослава Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Волощенко, Вікторія Сергіївна; Voloschenko, Viktoria; Волощенко, Виктория Сергеевна; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У посібнику висвітлюються основи сучасної макроекономічної теорії. Посібник має оригінальну структуру з інноваційними рубриками: «Алгоритм-конспект», «Основні категорії та їх позначення», «Варта знати!», «Варто розглянути!», ...
 • Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Королюк, Тетяна Олександрівна; Королюк, Татьяна Александровна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016)
 • Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Королюк, Тетяна Олександрівна; Королюк, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У монографії розкрито причинну обумовленість переосмислення усталених теоретичних положень щодо фінансизації сучасної економіки, обґрунтовано макроекономічні підходи до оцінки функціонування фінансів як інвестиційного ...
 • Малий, Іван Йосипович; Малый, Иван Иосифович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-02-02)
 • Малий, Іван Йосипович; Радіонова, Ірина Федорівна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Федірко, Наталія Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У збірнику представлено тези доповідей дослідників з України, Китаю, Польщі, Казахстану, Білорусії та Молдови, що зорієнтовані на узагальнення світових тенденцій розвитку національних економік і наукове обґрунтування ...
 • Малий, Іван Йосипович; Малый, Иван Иосифович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-11)
  Досліджено ретроспективу суперечностей ринкового реформування пострадянської економіки України, подолання яких можливе лише за умов модернізації управління всіма сферами українського суспільства в контексті цивілізаційних ...
 • Малий, Іван Йосипович; Малый, Иван Иосифович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-04)
 • Малий, Іван Йосипович; Malyj, Ivan; Малый, Иван Иосифович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  З точки зору єдності історичного та логічного розглядається взаємозв’язок еволюції предмету політичної економії з розвитком національної економіки та держави.
 • Малий, Іван Йосипович; Malij, Ivan I.; Малый, Иван Иосифович; Загребельна, Катерина Віталіївна; Zagrebelna, Кaterina; Загребельная, Екатерина Витальевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті розкрито фундаментальні теоретичні засади специфіки землі як товару, національно-державних особливостей формування «ринку землі», його державного регулювання в країнах світу та в Україні.
 • Малий, Іван Йосипович; Малый, Иван Иосифович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
 • Малий, Іван Йосипович; Малый, Иван Иосифович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
 • Малый, Иван Иосифович; Malyi, Ivan; Малий, Іван Йосипович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05)
  Проанализированы противоречия, которые возникают в обществе в процессе утверждения и реализации прав частной собственности, в условиях постоянно изменяющейся институциональной среды постсоветского общества и необходимости ...

Search DSpace

Browse

My Account