Browsing by Author "Манжос, Тетяна Василівна"

Sort by: Order: Results:

 • Manzhos, Tetiana V.; Манжос, Тетяна Василівна; Манжос, Татьяна Васильевна (ВНЗ ”Національна академія управління”, 2013-07-28)
  The paper describes an algorithm for searching the optimal enterprise inventory capacity, where the demand for this resource is a fuzzy random variable. In particular, the case of continuously distributed demand with the ...
 • Лісовська, Валентина Петрівна; Lisovskaya, V. P.; Лисовская, Валентина Петровна; Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, T. V.; Манжос, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-06-21)
 • Кулик, Анатолій Борисович; Kulyk, Anatoliy; Кулик, Анатолий Борисович; Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetyna; Манжос, Татьяна Васильевна; Фартушний, І. Д. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12-07)
 • Блудова, Тетяна Володимирівна; Bludova, Tetyana; Блудова, Татьяна Владимировна; Кулик, Анатолій Борисович; Kulyk, Anatoliy; Кулик, Анатолий Борисович; Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetyna; Манжос, Татьяна Васильевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2016)
  Розглянуто зв’язок між зовнішніми інвестиціями і централізованими капіталовкладеннями на аграрному підприємстві. Проілюстровані області еластичності функції, яка описує основне виробництво. Залежно від значення коефіцієнта ...
 • Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetiana; Манжос, Татьяна Васильевна; Тертична, Олена Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  Вивчається питання про оптимальний розмір резервного товарного або виробничого запасу та оптимальний коефіцієнт ризику, які дозволяють мінімізувати сукупні витрати на зберігання та можливу дефіцитність. На основі статистичних ...
 • Блудова, Тетяна Володимирівна; Блудова, Татьяна Владимировна; Манжос, Тетяна Василівна; Манжос, Татьяна Васильевна; Черевко, Дмитро Радійович; Черевко, Дмитрий Радиевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-06)
  У статті запропоновано методику визначення сфери порогових значень показників зовнішньоекономічного розвитку регіону як головного еліпса розсіювання, що дозволяє здійснювати необхідний моніторинг, системно аналізувати ...
 • Григулич, Світлана Миколаївна; Григулич, Светлана Николаевна; Лісовська, Валентина Петрівна; Лисовская, Валентина Петровна; Макаренко, Олександр Іванович; Макаренко, Александр Иванович; Манжос, Тетяна Василівна; Манжос, Татьяна Васильевна; Пахомов, Ігор Іванович; Пахомов, Игорь Иванович; Стасюк, Варвара Дмитрівна; Стасюк, Варвара Дмитриевна; Черніс, Галина Миколаївна; Чернис, Галина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Посібник містить теоретичний і практичний матеріал, відповідає програмі з математичної статистики, чинній у Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана. Розв’язано багато задач економічного характеру ...
 • Кулик, Анатолій Борисович; Kulyk, Anatoliy; Кулик, Анатолий Борисович; Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetyna; Манжос, Татьяна Васильевна (Хмельницький національний університет, 2015)
  Досліджується і аналізується функціонування молокопереробного підприємства, яке складається з основного підприємства та допоміжного, при залученні зовнішніх інвестицій. Розглянута структура системи виробництва. На прикладі ...
 • Кулік, Анатолій Борисович; Kulyk, Anatoliy; Кулик, Анатолий Борисович; Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetiana; Манжос, Татьяна Васильевна (Видавничий дім «Інжек», 2016)
  У статті побудовано модель управління запасами вертикально інтегрованого підприємства холдингового типу, що складається з двох ланок технологічного ланцюга. Під час побудови моделі використано функції витрат та описано ...
 • Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetiana; Манжос, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-25)
  Вивчається питання про оптимальний розмір товарного чи виробничого запасу горизонтально інтегрованого холдингу та мінімальні витрати на закупівлю, зберігання і можливу дефіцитість за умови стохастичного попиту. Побудовано ...
 • Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetiana; Манжос, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-25)
  Вивчається питання про оптимальний розмір товарного чи виробничого запасу горизонтально інтегрованого холдингу та мінімальні витрати на закупівлю, зберігання і можливу дефіцитність за умови стохастичного попиту. Побудовано ...
 • Манжос, Тетяна Василівна; Тертична, Олена Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Вивчається питання про оптимальний розмір товарного або виробничого запасу підприємства та мінімальні витрати на його закупівлю, зберігання і можливу дефіцитність у випадку, коли диференціальна функція розподілу ймовірностей ...
 • Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetiana; Манжос, Татьяна Васильевна (ВНЗ «Національна академія управління», 2014)
  У статті побудовано модель дифузії інновацій з урахуванням впливу усіх рекламних заходів, що були здійснені протягом часу існування на ринку інноваційного продукту. Проаналізовано різні рекламні стратегії з точки зору ...
 • Манжос, Тетяна Василівна; Мельник, Ольга Олександрівна; Луцишина, Жанна Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-15)
  Вивчено питання прогнозування попиту на інноваційний продукт. Зважаючи на відсутність статистичних даних із минулих періодів, побудовано модель росту попиту на основі моделі дифузії Басса. Досліджено вплив цінового фактору ...
 • Манжос, Тетяна Василівна; Луцишина, Жанна Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
  Вивчається питання про оптимальний розмір товарного чи виробничого запасу підприємства, за якого функція прибутку досягає максимуму за умови стохастичного попиту. Побудовано алгоритм знаходження такого оптимального розміру ...
 • Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetiana; Манжос, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Вивчається питання про порівняння мінімальних очікуваних витрат у випадках централізованого та децентралізованого управління запасами однопрофільних підприємств. Розглянуто одноперіодну однопродуктову модель, для ...
 • Лісовська, Валентина Петрівна; Lisovska, Valentina; Манжос, Тетяна Василівна (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова, Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012-09-20)
  У статті розглянуто одноперіодну однопродуктову модель управління запасами підприємств у випадках децентралізованого та централізованого (холдинг) управління за нормально розподіленого попиту на ресурс. Доведено ефективність ...
 • Лісовська, Валентина Петрівна; Манжос, Тетяна Василівна (М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012)
 • Манжос, Тетяна Василівна; Манжос, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)

Search DSpace

Browse

My Account