Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Browsing by Author "Москалюк, Наталия Петровна"

Browsing by Author "Москалюк, Наталия Петровна"

Sort by: Order: Results:

 • Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович; Длугопольський, Олександр Володимирович; Dluhopolskyi, Oleksandr; Длугопольский, Александр Владимирович; Желюк, Тетяна Леонтіївна; Zheliuk, Tetyana; Желюк, Татьяна Леонтьевна; Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич; Тютюннікова, Світлана Володимирівна; Тютюнникова, Светлана Владимировна; Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Бервено, Оксана Володимирівна; Бервено, Оксана Владимировна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Королюк, Тетяна Олександрівна; Korolyuk, Tetyana; Королюк, Татьяна Александровна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Москаленко, Валентина Володимирівна; Moskalenko, Valentyna; Москаленко, Валентина Владимировна; Грушко, Олександр Володимирович; Grushko, Oleksandr; Грушко, Александр Владимирович; Постоєнко, Катерина Іванівна; Postoenko, Kateryna; Постоенко, Екатерина Ивановна; Штурба, Анастасія Юріївна; Shturba, Anastasiia; Штурба, Анастасия Юрьевна; Загребельна, Катерина Віталіївна; Zagrebelna, Кaterina; Загребельная, Екатерина Витальевна; Власенко, Марина Миколаївна; Власенко, Марина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У монографії вперше комплексно досліджено проблематику державного антикризового управління національною економікою. Розкрито методологію, методи та інструменти державного управління національною економікою. Авторами визначено ...
 • Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Чернявська, Катерина Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
 • Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-12)
  У тезах проаналізовано глобальні виклики світової економіки, визначено фактори впливу на розвиток як світової економіки, так і національної економіки та надано пропозиції щодо забезпечення відновлювального економічного ...
 • Москалюк, Наталія Петрівна; Москалюк, Наталия Петровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2004)
 • Москалюк, Наталія Петрівна; Москалюк, Наталия Петровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
 • Москалюк, Наталія Петрівна; Москалюк, Наталия Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-02-05)
 • Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Жданов, Володимир Ігорович; Zdanov, Volodimir; Жданов, Владимир Игоревич; Костенок, Ярослава Олександрівна; Kostenok, Yaroslava; Костенок, Ярослава Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Волощенко, Вікторія Сергіївна; Voloschenko, Viktoria; Волощенко, Виктория Сергеевна; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У посібнику висвітлюються основи сучасної макроекономічної теорії. Посібник має оригінальну структуру з інноваційними рубриками: «Алгоритм-конспект», «Основні категорії та їх позначення», «Варта знати!», «Варто розглянути!», ...
 • Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015-11)
 • Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна (Mykolas Romeris University, 2018)
  У статті проаналізовано механізми управління, визначено напрямки активізації експортно-імпортної діяльності України. Оцінено динаміку та виявлено тенденції розвитку світової торгівлі, проаналізовано стан та основні тенденції ...
 • Москалюк, Наталія Петрівна; Москалюк, Наталия Петровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)
 • Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Natalya; Москалюк, Наталия Петровна (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2015)
  В статті проаналізовано динаміку валютного курсу в Україні. Визначено основні етапи коливань валютного курсу. Надано рекомендації щодо застосування монетарних інструментів для забезпечення стабілізації валютного курсу.
 • Куценко, Тамара Федорівна; Куценко, Тамара Фёдоровна; Москалюк, Наталія Петрівна; Москалюк, Наталия Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-12)
 • Москалюк, Наталія Петрівна; Москалюк, Наталия Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-04)
 • Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Natalya; Москалюк, Наталия Петровна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ "ДКС Центр", 2015)
  У статті проаналізовано рахунок операцій з капіталом та фінансовий рахунок України в 2010—2015 роках. Визначено міжнародну інвестиційну позицію України. Надано рекомендації щодо застосування лібералізації руху капіталу.
 • Куценко, Тамара Федорівна; Куценко, Тамара Фёдоровна; Москалюк, Наталія Петрівна; Москалюк, Наталия Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Міжпредметний тренінг «Соціальний бюджет» розроблений на базі дисциплін «Бюджетно-податкова політика», «Національні рахунки в державному управлінні», «Державне управління соціальною сферою» та покликаний забезпечити ...
 • Москалюк, Наталія Петрівна; Москалюк, Наталия Петровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-11)
  Проаналізовано напрями монетарного управління, визначено монетарний режим інфляційного таргетування, проаналізовано зміну облікової ставки як основного інструменту монетарного управління та надано пропозиції щодо подолання ...
 • Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Natalya; Москалюк, Наталия Петровна (М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2008)
  Управління змінами на підприємстві розглянуто в контексті реорганізації бізнес-процесів. Визначено основні принципи та напрямки управління змінами для керівництва та топ-менеджерів підприємства.
 • Москалюк, Наталія Петрівна; Москалюк, Наталия Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-02-05)
 • Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Natalya; Москалюк, Наталия Петровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-05-18)

Search DSpace

Browse

My Account