Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Browsing by Author "Омельяненко, Тетяна Володимирівна"

Browsing by Author "Омельяненко, Тетяна Володимирівна"

Sort by: Order: Results:

 • Омельяненко, Тетяна Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  Виробничу стратегію ідентифіковано як різновид функціональних стратегій підприємства. На базі сучасної методології стратегічного управління виділено загальні принципи розроблення виробничої стратегії. Визначено вектори ...
 • Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Omelianenko, Tetyana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-23)
  Розкрито сутність концепції «Mass Customization (МС)». Охарактеризовано принципи організації діяльності МС-підприємства. Ідентифіковано характер виробничої стратегії МС-підприємства та визначено інструменти її ефективного ...
 • Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Омельяненко, Татьяна Владимировна (М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2011)
 • Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Омельяненко, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  У монографії викладено результати теоретико-методологічного аналізу виробничої стратегії підприємства. Подано ретроспективний огляд досліджень виробничої стратегії від моменту їх започаткування в 70-х роках ХХ ст. до наших ...
 • Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Omelianenko, Tetyana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті викладено результати дослідження проблемного поля, утворюваного перетином площин теорії виробничої стратегії підприємства та теорії стійких конкурентних переваг (у межах ринковоорієнтованого підходу останньої). ...
 • Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Omelianenko, Tetiana; Омельяненко, Татьяна Владимировна; Барабась, Дмитро Олександрович; Barabas, Dmytro; Барабась, Дмитрий Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)
  Ідентифіковано сутність і виразні ознаки конкурентної та виробничої стратегій підприємства. Визначено проблеми взаємоузгодження конкурентної та виробничої стратегій у сучасних українських реаліях і запропоновано інструментарій ...
 • Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Барабась, Дмитро Олександрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-31)
 • Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Омельяненко, Татьяна Владимировна; Барабась, Дмитро Олександрович; Барабась, Дмитрий Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-02-02)
 • Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Омельяненко, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-02-02)
 • Щербина, Ольга Володимирівна; Вакуленко (Осокіна), Алла Вікторівна; Осокіна, Алла Вікторівна; Гаркалюк (Щекіна), Тетяна Петрівна; Щекіна, Тетяна Петрівна; Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Останкова, Олена Сергіївна; Барабась, Дмитро Олександрович; Гетманцева, Надія Данилівна; Соболєва, Тетяна Олександрівна; Оборська, Світлана Валентинівна; Гарбуз, Світлана Вікторівна; Пєнкіна, Тетяна Євгеніївна; Хоменко, Людмила Миколаївна; Колотило, Данило Макарович; Коваленко, Олена Миколаївна; Афтанділянц, Віра Вікторівна; Шершньова, Зоя Євгенівна; Володькіна, Марина Владиславівна; Шапринська, Лада Михайлівна; Бабічев, Микола Петрович; Ліфінцев, Денис Сергійович; Прохорова, А. В.; Гуденко, В. О.; Багацький, Володимир Миколайович; Шевчук, Євген Васильович; Гарафонова, Ольга Іванівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
  У збірнику вміщено ситуаційні вправи, в яких розглядаються реальні проблеми функціонування сучасних підприємств. Структурно збірник складається з міні-кейсів та ситуаційних вправ, що стосуються питань загального управління ...
 • Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Омельяненко, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-02-02)
 • Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Omelianenko, Tetiana; Омельяненко, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-11)
 • Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Омельяненко, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02)
 • Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Omelianenko, T. V.; Омельяненко, Татьяна Владимировна; Короткова, Ксенія Олександрівна; Korotkova, K. O.; Короткова, Ксения Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Розглянуто зміст категорії «відповідальність» та визначено сутність колективної діяльності і колективної відповідальності. Викладено гіпотезу про позитивне сприйняття майбутніми менеджерами ідей концепції колективної ...
 • Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Omelianenko, Tetiana; Омельяненко, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-10-21)
  Викладено базові положення концепції часових періодів функціонування підприємства. Виокремлено адекватну кожному з періодів функціонування виробничу стратегію та розкрито зміст реплікаційної стратегії.
 • Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Омельяненко, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Навчальний посібник присвячено теоретичним і прикладним аспектам управління операційною діяльністю сучасної ділової організації. Основу структуризації книги становлять базові положення концепції життєвого циклу та режимів ...
 • Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Omelianenko, Tetiana; Омельяненко, Татьяна Владимировна; Задорожна, Неллі Василівна; Задорожная, Нелли Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
  Перший в Україні навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Операційний менедж-мент» містить навчальну програму та тематичні плани курсу, методичні поради щодо самостійного вивчення тем курсу, ...
 • Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Omelianenko, Tetiana; Омельяненко, Татьяна Владимировна; Осокіна, Алла Вікторівна; Osokina, Alla; Осокина, Алла Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Навчальний посібник присвячено теоретичним і прикладним аспектам управління операційною діяльністю сучасної бізнес-організації. Посібник містить 8 розділів («Операції та операційна система організації», «Операційний ...
 • Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Омельяненко, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
 • Омельяненко, Тетяна Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-01-05)
  Виокремлено основоположні поняття, базові принципи та інструменти концепції ощадливого виробництва. Досліджено витоки та проаналізовано генезу концепції. Стратегію ощадливого виробництва ідентифіковано як виробничу стратегію ...

Search DSpace

Browse

My Account