Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Browsing by Author "Паентко, Татьяна Васильевна"

Browsing by Author "Паентко, Татьяна Васильевна"

Sort by: Order: Results:

 • Paientko, Tetiana; Паєнтко, Тетяна Василівна; Паентко, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-03)
 • Paientko, Tetiana; Паєнтко, Тетяна Василівна; Паентко, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-03)
 • Paientko, Tetiana; Паєнтко, Тетяна Василівна; Паентко, Татьяна Васильевна; Proskyra, Kateryna Petrivna; Проскура, Катерина Петрівна; Проскура, Екатерина Петровна (Інтернет-холдинг Олега Соскіна, 2016)
  Corporate income tax is one of the most important taxes in acquiring government revenue and fiscal regulation of economic activity. Corporate income tax in Ukraine has low fiscal and regulatory efficiency. The methods of ...
 • Paientko, Tetiana; Паєнтко, Тетяна Василівна; Паентко, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-06-21)
 • Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana Vasylivna; Паентко, Татьяна Васильевна; Сиротюк, Юлія Вікторівна; Syrotiuk, Yulia Viktorivna; Сиротюк, Юлия Викторовна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2014-08)
  У статті проведено аналіз впливу потенціалу фінансових посередників на забезпечення економічного розвитку інвестиційними ресурсами. Проаналізовано сучасний стан забезпеченості фінансових посередників необхідними ресурсами ...
 • Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana Vasylivna; Паентко, Татьяна Васильевна; Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, Viktor Mykhailovych; Федосов, Виктор Михайлович (Український інститут розвитку фондового ринку, 2016-08)
  Минуло десять років з часу публікації першої статті, присвяченої специфічному аспекту державної бюрократії – її функціональності та допустимості поєднання з політикою. На сучасному етапі розвитку українського суспільства ...
 • Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana Vasylivna; Паентко, Татьяна Васильевна; Данілов, Олександр Дмитрович; Danilov, Oleksandr Dmytrovych; Данилов, Александр Дмитриевич (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2014)
  Стаття присвячена проблемам активізації венчурного фінансування інноваційної діяльності в Україні. Метою статті є оцінка реалій та визначення перспектив венчурного фінансування інноваційної діяльності в Україні. За ...
 • Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana Vasylivna; Паентко, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
 • Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana Vasylivna; Паентко, Татьяна Васильевна (Киевский экономический институт менеджмента, 2012)
 • Паентко, Татьяна Васильевна; Paientko, Tetiana Vasylivna; Паєнтко, Тетяна Василівна (ТОВ «Сова», 2015)
  Статья посвящена проблемам реформирования налога на прибыль. Проанализированы основные изменения в механизмах налогообложения прибыли в 2015 г. Выявлены риски нарушений вследствие непрозрачности и нечеткости норм налогообложения.
 • Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana Vasylivna; Паентко, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-04)
 • Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana Vasylivna; Паентко, Татьяна Васильевна (Киевский экономический институт менеджмента, 2012)
 • Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana Vasylivna; Паентко, Татьяна Васильевна; Гайдич, Микола Миколайович; Gaidych, Mykola Mykolayovych; Гадыч, Николай Николаевич (Київський інститут банківської справи, 2015)
  Стаття присвячена перспективам розвитку державної підтримки інноваційної діяльності в Україні. Визначено ключові проблеми у фінансовому забезпеченні інноваційної діяльності. Обґрунтовано доцільність запровадження пільгового ...
 • Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana Vasylivna; Паентко, Татьяна Васильевна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили ; Інститут державного управління, 2014-10)
  Стаття присвячена проблемам формування доходів місцевих бюджетів в Україні. Дано оцінку стану формування доходів місцевих бюджетів в Україні. Виявлено базові причини низької дохідності місцевих бюджетів. Обґрунтовано за ...
 • Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana Vasylivna; Паентко, Татьяна Васильевна (Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, 2014-11)
  Стаття присвячена ролі фінансових посередників у регулюванні фінансових потоків. Виявлено взаємозв’язки руху фінансових потоків та особливостей функціонування фінансових посередників. Дано оцінку ролі фінансових посередників ...
 • Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana; Паентко, Татьяна Васильевна; Савельєва, З. В.; Savelieva, Z. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ «ДКС Центр», 2017)
  Статтю присвячено проблемам банківського кредитування фізичних осіб в Україні. Проаналізовано основні тенденції банківського кредитування та фактори, які на нього впливають. Визначено причини негативних тенденцій у сфері ...
 • Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana Vasylivna; Паентко, Татьяна Васильевна; Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, Viktor Mykhailovych; Федосов, Виктор Михайлович (Український інститут розвитку фондового ринку, 2016)
  Ця стаття є другою у своєрідному триптиху публікацій, присвячених дослідженню такого специфічного і суспільно важливого явища як бюрократія, її природи, внутрішньої сутності, особливостей. У ній проаналізовано основні ...
 • Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana Vasylivna; Паентко, Татьяна Васильевна; Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, Viktor Mykhailovych; Федосов, Виктор Михайлович (Український інститут розвитку фондового ринку, 2016)
  Ця стаття завершує цикл публікацій, присвячених дослідженню сутності, місця і ролі бюрократії в суспільстві, теорій та концепцій її розвитку. У ній висвітлено теоретико-концептуальні засади, особливості розвитку і специфічні ...
 • Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana; Паентко, Татьяна Васильевна; Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, V. M.; Федосов, Виктор Михайлович (ДННУ «Академія фінансового управління», 2018)
  Збільшення масштабів бізнес-процесів, їх ускладнення та інтернаціоналізація вимагають удосконалення методів управління, обліку й контролю, розроблення нових технологій у сфері координації інформаційних і фінансових потоків, ...
 • Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana; Паентко, Татьяна Васильевна; Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, V. M.; Федосов, Виктор Михайлович (Міністерство фінансів України, 2018)
  У статті розкрито сутність макрофінансового контролінгу та особливості його застосування на макрорівні. Визначені структурні елементи такого контролінгу, його об’єкти й суб’єкти. Основними структурними елементами системи ...

Search DSpace

Browse

My Account