Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Browsing by Author "Панченко, Євген Григорович"

Browsing by Author "Панченко, Євген Григорович"

Sort by: Order: Results:

 • Lukianenko, Dmitro; Лук’яненко, Дмитро Григорович; Chuzhikov, Viktor; Чужиков, Віктор Іванович; Gechbaia, Badri; Kharaishvili, Eter; Abralava, Anzor; Tsiklashvili, Natela; Aroshidze, Paata; Mamuladze, Gela; Chuzhykov, Andrii; Чужиков, Андрій Вікторович; Shalimova, Nataliia; Kuzmenko, Halyna; Osetskyi, Valerii; Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтіївна; Zaremskyi, Borys; Tsymbal, Ludmila; Цимбал, Людмила Іванівна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ірина Сергіївна; Dyakon, Antonina; Grishnova, Olena; Грішнова, Олена Антонівна; Kharazishvili, Yurii; Panchenko, Yevgen; Панченко, Євген Григорович; Stetsenko, Bogdan; Стеценко, Богдан Станіславович; Lukianenko, Olga; Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Ruduha, Nataliia; Levchenko, Oleksandr; Levchenko, Anna; Tkachuk, Olga; Tsarenko, Ilona (Batumi Navigation Teaching University, 2018-04-02)
  The monograph is devoted to the study of the main priorities of development of two countries with similar conditions, similar destinies, economic and intellectual potential. The monograph presents the results of many years ...
 • Лук’яненко, Дмитро Григорович; Lukianenko, Dmytro; Лукьяненко, Дмитрий Григорьевич; Поручник, Анатолій Михайлович; Poruchnyk, Anatoliy; Поручник, Анатолий Михайлович; Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Столярчук, Ярослава Михайлівна; Stoliarchuk, Yaroslava; Столярчук, Ярослава Михайловна; Кудінова, Алевтина Віталіївна; Кудинова, Алевтина Витальевна; Панченко, Євген Григорович; Панченко, Евгений Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-10-28)
  У монографії проведено комплексне дослідження основних тенденцій глобального економічного розвитку, розкрито його суперечності та асиметрії. Оцінено людський вимір постіндустріальної моделі економічного розвитку, досліджено ...
 • Гечбая, Бадрі; Gechbaia, Badri; Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Рудуха, Наталія Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті розкрито концептуальні основи фінансування інноваційної діяльності в сучасних умовах. Оскільки інноваційний розвиток всіх суб’єктів глобальної економіки відіграють ключову роль у забезпеченні їх конкурентоспроможності, ...
 • Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Войчак, Микола Анатолійович; Voychak, Mykola; Войчак, Николай Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Розкрито закономірний характер зростання частки високотехнологічного експорту в загальному обсязі світового експорту і торгівлі в цілому. Показано тенденції географічних і галузевих зрушень високотехнологічного експорту ...
 • Панченко, Євген Григорович (Інститут вищої освіти ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2011)
 • Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Кір’якова, М. Є. (Національний авіаційний університет, 2013)
  В статті обґрунтовано доцільність використання концепції відкритих інновацій на конкретних прикладах діяльності ТНК. Здійснено аналіз стану та перспектив використання компаніями моделі відкритих інновацій. Представлені ...
 • Петрашко, Людмила Петрівна; Панченко, Євген Григорович; Petrashko, Ludmila Petrivna; Петрашко, Людмила Петровна (Крымский инженерно-педагогический университет, 2011)
  Досліджено зарубіжні та вітчизняні практики викладання курсів та програм «Корпоративна соціальна відповідальність». Розроблена та запропонована авторська програма МБА «Глобальне відповідальне лідерство».
 • Панченко, Євген Григорович; Панченко, Евгений Григорьевич; Петрашко, Людмила Петрівна; Петрашко, Людмила Петровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02)
 • Панченко, Євген Григорович; Панченко, Евгений Григорьевич; Кір’якова, Марина Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-09-22)
  Показано посилення ролі компаній країн, що розвиваються, в зростанні глобального ринку інтеграційних угод. Досліджено стан та особливості транскордонних злиттів та поглинань за участю китайського бізнесу. Окреслено ...
 • Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Загородній, Ігор Петрович; Загородний, Игорь Петрович (Національний авіаційний університет, 2013)
  В статті розглянуто розвиток та сучасне двостороннє торговельно-економічне співробітництво між Україною та Туркменістаном. Виявлено національні інтереси країн України та Туркменістану у двостороннтому торговельно-економічному ...
 • Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevhen; Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Liudmyla Petrovna (Донецький національний університет, 2011)
  Уточнено поняття стратегічної корпоративної філантропії, проаналізовані та оцінені практики реалізації корпоративної благодійності українських компаній, визначені методологічні підходи до формування регіонального між ...
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Поручник, Анатолій Михайлович; Поручник, Анатолий Михайлович; Лук’яненко, Дмитро Григорович; Лукьяненко, Дмитрий Григорьевич; Столярчук, Ярослава Михайлівна; Столярчук, Ярослава Михайловна; Антонюк, Лариса Леонтіївна; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Вінська, Оксана Йосипівна; Винская, Оксана Осиповна; Гафарова, Каріне Едемівна; Gafarova, K.; Гафарова, Каринэ Эдемовна; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна; Гжесюк, Аліна Олександрівна; Гжесюк, Алина Александровна; Гордєєва, Тамара Федорівна; Гордеева, Тамара Фёдоровна; Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Гуртов, Денис Олегович; Дзебих, Ірина Борисівна; Дзебих, Ирина Борисовна; Євдоченко, Олена Олександрівна; Евдоченко, Елена Александровна; Зарицька, Ірина Анатоліївна; Зарицкая, Ирина Анатольевна; Ільніцький, Ярослав Васильович; Ильницкий, Ярослав Васильевич; Лиськова, Леся Миколаївна; Лыськова, Леся Николаевна; Медвідь, Тетяна Анатоліївна; Медведь, Татьяна Анатольевна; Мозговий, Олег Миколайович; Мозговой, Олег Николаевич; Моторна, Ірина Іванівна; Моторная, Ирина Ивановна; Мусієць, Тетяна Вікторівна; Мусиец, Татьяна Викторовна; Никонюк, Катерина Олегівна; Никонюк, Екатерина Олеговна; Нужненко, Катерина Анатоліївна; Нужненко, Екатерина Анатольевна; Оболенська, Тетяна Євгенівна; Оболенская, Татьяна Евгеньевна; Овчаренко, Анна Олександрівна; Овчаренко, Анна Александровна; Олефіренко, Вікторія Володимирівна; Олефиренко, Виктория Владимировна; Панченко, Євген Григорович; Панченко, Евгений Григорьевич; Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Ludmila; Петрашко, Людмила Петровна; Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Руденко-Сударева, Лариса Владимировна; Сірик, Олександр Миколайович; Сирик, Александр Николаевич; Солодковська, Ганна Володимирівна; Солодковская, Анна Владимировна; Сусловська, Таісія Евгеніївна; Сусловская, Таисия Евгеньевна; Тимків, Ірина Валеріївна; Тымкив, Ирина Валерьевна; Тіпанов, Владислав Вікторович; Типанов, Владислав Викторович; Тітова, Олена Сергіївна; Титова, Елена Сергеевна; Ткаленко, Світлана Іванівна; Ткаленко, Светлана Ивановна; Усенко, Любов Миколаївна; Усенко, Любовь Николаевна; Федірко, Олександр Анатолійович; Федирко, Александр Анатольевич; Фролова, Тетяна Олександрівна; Фролова, Татьяна Александровна; Хорошаєв, Євгеній Сергійович; Хорошаев, Евгений Сергеевич; Циганкова, Тетяна Михайлівна; Цыганкова, Татьяна Михайловна; Чередніченко, Тетяна Володимирівна; Чередниченко, Татьяна Владимировна; Чернявська, Олена Іванівна; Чернявская, Елена Ивановна; Чужиков, Віктор Іванович; Чужиков, Виктор Иванович; Швидкий, Олег Анатолійович; Швыдкий, Олег Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Монографія присвячена системному дослідженню світогосподарських трансформацій крізь призму ефективного використання глобального ресурсного потенціалу та модернізації національних стратегій економічного розвитку. Дається ...
 • Панченко, Євген Григорович; Жеваго, Аліна Володимирівна; Жеваго, Алина Владимировна; Фурсова, Олена Вікторівна; Фурсова, Елена Викторовна; Кір’якова, Марина Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-07)
  Розглянуто особливості фінансування інноваційної діяльності на кожній з її стадій. Здійснено аналіз вкладень у R&D найбільших за даним показником ТНК світу в період 2004—2010 рр. Обґрунтовано тезу про те, що успіх у ...
 • Панченко, Євген Григорович; Лук’яненко, Ольга Дмитрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-06-17)
  Висвітлено актуальні питання становлення системи інноваційного менеджменту глобальних корпорацій. Узагальнено досвід провідних корпорацій світу в завоюванні і утриманні лідерських позицій на високотехнологічних сегментах ...
 • Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Ludmila Petrivna; Петрашко, Людмила Петровна; Кір’якова, Марина Євгенівна; Kiriakova, Maryna (Український інститут розвитку фондового ринку, 2015)
  Стаття присвячена дослідженню сучасних механізмів реалізації стратегій корпоративної соціальної відповідальності транснаціональними корпораціями. Показано необхідність узгодження відповідальних ініціатив з стратегіями ...
 • Панченко, Євген Григорович; Панченко, Евгений Григорьевич; Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Ludmila Petrivna; Петрашко, Людмила Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Розробка методологічних та методичних основ процесуальної моделі міждисциплінарного тренінгу магістерської програми «управління міжнародним бізнесом». Фокус зроблено на формуванні регіонального крос-секторного партнерства ...
 • Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Войчак, Микола Анатолійович; Voychak, Mykola (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено сутність та особливості експорту високотехнологічної продукції в умовах глобальної конкуренції, проведено класифікації його моделей на корпоративному рівні. Виявлено особливості корпоративної мотивації ...
 • Панченко, Євген Григорович; Панченко, Евгений Григорьевич; Войчак, М. А.; Рудуха, Наталія Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-04)
 • Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevhen; Дамаскіна, Марина Валеріївна; Damaskina, Maryna (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті розкрито концептуальні основи управління міжнародними інвестиційними ризиками транснаціоальних корпорацій у сучасних умовах. Оскільки використовувані в практиці міжнародного менеджменту моделі управління інвестиційними ...

Search DSpace

Browse

My Account