Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Browsing by Author "Сабадош, Анна Александровна"

Browsing by Author "Сабадош, Анна Александровна"

Sort by: Order: Results:

 • Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович; Длугопольський, Олександр Володимирович; Dluhopolskyi, Oleksandr; Длугопольский, Александр Владимирович; Желюк, Тетяна Леонтіївна; Zheliuk, Tetyana; Желюк, Татьяна Леонтьевна; Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич; Тютюннікова, Світлана Володимирівна; Тютюнникова, Светлана Владимировна; Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Бервено, Оксана Володимирівна; Бервено, Оксана Владимировна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Королюк, Тетяна Олександрівна; Korolyuk, Tetyana; Королюк, Татьяна Александровна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Москаленко, Валентина Володимирівна; Moskalenko, Valentyna; Москаленко, Валентина Владимировна; Грушко, Олександр Володимирович; Grushko, Oleksandr; Грушко, Александр Владимирович; Постоєнко, Катерина Іванівна; Postoenko, Kateryna; Постоенко, Екатерина Ивановна; Штурба, Анастасія Юріївна; Shturba, Anastasiia; Штурба, Анастасия Юрьевна; Загребельна, Катерина Віталіївна; Zagrebelna, Кaterina; Загребельная, Екатерина Витальевна; Власенко, Марина Миколаївна; Власенко, Марина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У монографії вперше комплексно досліджено проблематику державного антикризового управління національною економікою. Розкрито методологію, методи та інструменти державного управління національною економікою. Авторами визначено ...
 • Сабадош, Ганна Олександрівна; Сабадош, Анна Александровна; Усенко, Оксана Володимирівна; Усенко, Оксана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-11)
  Досліджено проблему досягнення максимального балансу інтересів у процесі прийняття і реалізації управлінських рішень з врахуванням протиріч між рівнями на яких вони приймаються. Рекомендовано використовувати методику ...
 • Сабадош, Ганна Олександрівна; Сабадош, Анна Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
 • Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Ganna; Сабадош, Анна Александровна; Постоєнко, К. І.; Postoienko, K. I. (Видавничий дім «Гельветика», 2015)
  У статті розглянуто проблеми професійної зайнятості, які стосуються і ринку продовольчих товарів. Світовий досвід свідчить про необхідність державного регулювання цього виду зайнятості через прогнозування. Проаналізовано ...
 • Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна; Усенко, Оксана Володимирівна; Usenko, Oksana; Усенко, Оксана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-12)
  Розглянуто проблему професійно-кваліфікаційноного балансу ринку праці. Виділино проблеми у державній політиці зайнятості, що заважають вирітити існуючу проблему. Розглянуто світовий досвіт регулювання професійної складової ...
 • Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Ganna; Сабадош, Анна Александровна; Усенко, Оксана Володимирівна; Usenko, Oksana; Усенко, Оксана Владимировна (Національний університет "Львівська політехніка", 2015-05)
 • Сабадош, Ганна Олександрівна; Сабадош, Анна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-02-02)
 • Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12-05)
 • Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Ganna; Сабадош, Анна Александровна; Олівінська, Інна Валентинівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)

Search DSpace

Browse

My Account