Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Browsing by Author "Савченко, Василь Антонович"

Browsing by Author "Савченко, Василь Антонович"

Sort by: Order: Results:

 • Савченко, Василь Антонович; Savchenko, Vasyl; Савченко, Василий Антонович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-11)
 • Савченко, Василь Антонович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-22)
  Стаття присвячена ролі атестації персоналу та формування резерву керівників у підвищенні ефективності використання людських ресурсів. Обґрунтовуються заходи щодо подальшого їх вдосконалення.
 • Савченко, Василь Антонович; Savchenko, Vasyl; Савченко, Василий Антонович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Стаття присвячена ролі атестації персоналу та формування резерву керівників у підвищенні ефективності використання людських ресурсів. Обґрунтовано заходи щодо подальшого їх вдосконалення.
 • Савченко, Василь Антонович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-11)
 • Савченко, Василь Антонович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-21)
  Стаття присвячена методологічним і методичним аспектам визначення потреби організацій в персоналі як основи для прогнозування та планування його розвитку. Обґрунтовано два альтернативних підходів щодо визначення цієї потреби ...
 • Савченко, Василь Антонович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-05)
  Аналізуються причини, що знижують результативність проведення атестації персоналу в організаціях. Пропонуються заходи щодо підвищення результативності атестації в управлінні розвитком персоналу.
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Данюк, Василь Макарович; Daniuk, Vasyl; Данюк, Василий Макарович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна; Антонюк, В. П.; Брінцева, Олена Григорівна; Brintseva, Olena; Бринцева, Елена Григорьевна; Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, A. V.; Василик, Алла Владимировна; Герасименко, Г. В.; Herasimenko, H. V.; Грішнова, Олена Антонівна; Grishnova, Olena; Гришнова, Елена Антоновна; Даниленко, Олена Авксентіївна; Danylenko, Olena; Даниленко, Елена Авксентьевна; Зінкевич, Н. І.; Кицак, Тарас Григорович; Kitsak, T. G.; Кицак, Тарас Григорьевич; Лісогор, Лариса Сергіївна; Лисогор, Лариса Сергеевна; Лопушняк, Галина Степанівна; Lopushnyak, Galyna; Лопушняк, Галина Степановна; Мартиненко, І. О.; Маршавін, Юрій Миколайович; Marshavin, Yuriy; Маршавин, Юрий Николаевич; Назарова, Г. В.; Новак, І. М.; Новікова, Ольга Федорівна; Novikova, O. F.; Новикова, Ольга Фёдоровна; Петрова, Ірина Леонідівна; Петрова, Ирина Леонидовна; Петюх, Василь Миколайович; Petyuh, Vasyl; Петюх, Василий Николаевич; Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svitlana; Рудакова, Светлана Григорьевна; Савченко, Василь Антонович; Savchenko, Vasyl; Савченко, Василий Антонович; Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Червінська, Любов Петрівна; Chervinska, Lyubov; Червинская, Любовь Петровна; Шастун, А. Д.; Shastun, A. D.; Шкода, Тетяна Никодимівна; Shkoda, T. N.; Шкода, Татьяна Никодимовна; Щетініна, Людмила Валеріївна; Schetinina, Lyudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Монографія містить авторське трактування сутності, значення, оцінки стану, імперативів гідної праці та механізмів її розвитку. Одним із основних завдань цього дослідження є сприяння фундаментальному переосмисленню домінант ...
 • Савченко, Василь Антонович; Савченко, Василий Антонович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-02-02)
 • Данюк, Василь Макарович; Данюк, Василий Макарович; Петюх, Василь Миколайович; Петюх, Василий Николаевич; Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbalyuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Крушельницька, Ярослава Володимирівна; Крушельницкая, Ярослава Владимировна; Леонтенко, Ольга Михайлівна; Леонтенко, Ольга Михайловна; Базилюк, Борис Григорович; Базилюк, Борис Григорьевич; Савченко, Василь Антонович; Савченко, Василий Антонович; Тітова, Ніна Вікторівна; Керб, Лариса Петрівна; Керб, Лариса Петровна; Петрова, Ірина Леонідівна; Петрова, Ирина Леонидовна; Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2004)
  Книга охоплює широкий спектр аспектів менеджменту персоналу: організаційних, економічних, правових, психологічних, соціальних тощо. Навчальний матеріал книги розраховано на менеджерів усіх рівнів управління й умовно ...
 • Савченко, Василь Антонович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-03)
  Стаття присвячена методологічним та методичним аспектам формування державного замовлення на підготовку кадрів. Обґрунтовано особливості розробки державного замовлення на підготовку робітників і фахівців на короткостроковий ...
 • Савченко, Василь Антонович; Савченко, Василий Антонович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-04)
 • Савченко, Василь Антонович (М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012)
 • Савченко, Василь Антонович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-31)
 • Савченко, Василий Антонович; Savchenko, Vasyl; Савченко, Василь Антонович (Pixel Zielona Gora, 2017)
  Статья посвящена нематериальному стимулированию развития персонала как фактора обеспечения интелектуализации и гуманизации труда персонала современной организации. Обоснованы подходы относительно определения экономической ...
 • Савченко, Василь Антонович; Savchenko, Vasyl; Савченко, Василий Антонович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-03-12)
  Стаття присвячена методологічним та методичним аспектам оцінювання соціальної ефективності професійного навчання персоналу. Обґрунтовані критерій та система показників цієї соціальної ефективності.
 • Савченко, Василь Антонович; Савченко, Василий Антонович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-12)
 • Савченко, Василь Антонович; Savchenko, Vasyl (ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2010-06-08)
  Розглядаються й аналізуються поняття «компетентність», «компетенція» та «професійна придатність» працівників організації.
 • Савченко, Василь Антонович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-08)
  Розглядаються й аналізуються поняття «компетентність», «компетенція» та «професійна придатність» працівників організації.
 • Савченко, Василь Антонович; Savchenko, V. A.; Савченко, Василий Антонович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стаття присвячена соціально-економічним і правовим аспектам реформування системи освіти та професійної підготовки кадрів. Визначено сучасні проблеми розвитку повної загальної середньої, професійної, вищої та післядипломної ...
 • Савченко, Василь Антонович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-23)
  Проаналізовані причини, що знижують ефективність професійного навчання економічно активного населення віком старше 45 років. Запропононовано заходи щодо створення правового та організаційно-економічного механізму цього навчання.

Search DSpace

Browse

My Account