Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Browsing by Author "Свириденко, Олександр Олександрович"

Browsing by Author "Свириденко, Олександр Олександрович"

Sort by: Order: Results:

 • Polishchuk, Yevheniia; Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Полищук, Евгения Анатольевна; Dyba, Mykhailo; Диба, Михайло Іванович; Дыба, Михаил Иванович; Britchenko, Igor; Брітченко, Ігор Геннадійович; Бритченко, Игорь Геннадьевич; Svyrydenko, O.; Свириденко, Олександр Олександрович (Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2018)
 • Сибірянська, Юлія Володимирівна; Sybirianska, Yu. V.; Сибирянская, Юлия Владимировна; Свириденко, Олександр Олександрович; Sviridenko, O. O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-06-21)
 • Свириденко, Олександр Олександрович; Сибірянська, Юлія Володимирівна; Sуbirіаnska, Yuliia; Сибирянская, Юлия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-12-07)
 • Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polishchuk, Yevheniia; Полищук, Евгения Анатольевна; Диба, Олександр Михайлович; Dyba, Oleksandr; Дыба, Александр Михайлович; Свириденко, Олександр Олександрович; Svyrydenko, Oleksandr; Свириденко, Александр Александрович (Академія фінансового управління Мiнiстерства фiнансiв України, 2015)
  Визначено форми інвестиційної діяльності небанківських фінансових установ (НБФУ): приватне (вкладення коштів у власний розвиток) та інституційне інвестування (вкладення акумульованих коштів у банківські метали, державні ...
 • Сибірянська, Юлія Володимирівна; Сибирянская, Юлия Владимировна; Свириденко, Олександр Олександрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-11-10)
 • Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polishchuk, Yevheniia; Полищук, Евгения Анатольевна; Коваленко, О. С.; Свириденко, Олександр Олександрович; Svyrydenko, Oleksandr (Житомирський державний технологічний університет, 2016-11)
 • Свириденко, Олександр Олександрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-04-15)
 • Василишен, Юрій Володимирович; Vasilyshen, Yuryi; Василишен, Юрий Владимирович; Коваленко, О. С.; Kovalenko, O.; Свириденко, Олександр Олександрович; Svurudenko, O. (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2016)
  Інновації є основою раціоналізації економіки. Вони дозволяють підвищити продуктивність праці, зменшити споживання ресурсів для виготовлення одиниці продукції й час виконання певного процесу. Економічний розвиток національної ...
 • Терещенко, Олег Олександрович; Tereshchenko, Oleg; Терещенко, Олег Александрович; Бабяк, Наталія Дмитрівна; Babyak, Natalya; Бабяк, Наталия Дмитриевна; Іващенко, Алла Іванівна; Ivashchenko, Alla; Иващенко, Алла Ивановна; Буряченко, Андрій Євгенович; Buryachenko, Andriy; Cheberyako, O. V.; Лозова, Г. М.; Lozova, G. M.; Островська, Г. Й.; Ostrovska, G. Y.; Островская, Г. И.; Притуляк, Наталія Миколаївна; Prytulyak, Nataliya Mykolaivna; Притуляк, Наталия Николаевна; Скакальський, Юрій Сергійович; Skakalskyi, Yurii; Скакальский, Юрий Сергеевич; Skakalskyi, Yurii Serghiyovich; Скакальский, Юрий Сергеевич; Буряченко, Андрей Евгеньевич; Сибірянська, Юлія Володимирівна; Sуbirіаnska, Yuliia; Сибирянская, Юлия Владимировна; Багацька, К. В.; Bagatska, K. V.; Дребіт, Г. М.; Drebit, G. M.; Волошанюк, Н. В.; Алексін, Г. О.; Aleksin, G.; Зінькевич, Тетяна Олексіївна; Zinkevitch, Tetyana; Зинкевич, Татьяна Алексеевна; Чепка, Вікторія Віталіївна; Chepka, Viktoria; Чепка, Виктория Витальевна; Павлюк, Т. С.; Pavliyk, T. S.; Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna; Примостка, Людмила Александровна; Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnovа, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Силантьєв, Сергій Олексійович; Sylantyev, Sergiy; Силантьев, Сергей Алексеевич; Потій, Ванда Зіновіївна; Potiy, Vanda; Потий, Ванда Зиновьевна; Куліш, Ганна Петрівна; Kulish, Ganna; Кулиш, Анна Петровна; Надієвець, Л. М.; Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polishchuk, Yevheniia; Полищук, Евгения Анатольевна; Свириденко, Олександр Олександрович; Sviridenko, O. O.; Свириденко, Александр Александрович; Зимовець, В. В.; Zimovets, V. V.; Мельник, Катерина Володимирівна; Melnyk, Kateryna; Мельник, Екатерина Владимировна; Борищук, А. В.; Наконечна, А. С.; Лактіонова, О. А.; Поддєрьогін, Анатолій Микитович; Poddyerohin, Anatoliy; Поддерёгин, Анатолий Никитович; Корнилюк, Анна Валентинівна; Kornyljuk, Anna; Корнилюк, Анна Валентиновна; Приймак, В. М.; Pryjmak, V.; Романишин, Володимир Орестович; Romanishin, Volodymyr; Романишин, Владимир Орестович; Солодка, О. В.; Сус, Т. Й.; Sus, T. Y.; Ушеренко, Світлана Василівна; Usherenko, Svitlana; Ушеренко, Светлана Васильевна; Томнюк, Т. Л.; Tomnyuk, T. L.; Максименко, Анна Вікторівна; Maksimenko, Аnna; Максименко, Анна Викторовна; Грицино, Олена Миколаївна; Grytsyno, Olena; Грицино, Елена Николаевна; фон Будау, О. Г.; Островська, Ольга Анатоліївна; Ostrovska, Olga; Островская, Ольга Анатольевна; Свідерська, Інна Миколаївна; Sviderska, Inna; Свидерская, Инна Николаевна; Чеберяко, Оксана Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У монографії досліджено перспективи інноваційного розвитку корпоративних фінансів в Україні під кутом зору глобальних тенденцій у відповідній царині. Авторами монографії систематизовані ключові особливості розвитку ...

Search DSpace

Browse

My Account