Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Browsing by Author "Силантьев, Сергей Алексеевич"

Browsing by Author "Силантьев, Сергей Алексеевич"

Sort by: Order: Results:

 • Sylantyev, S.; Силантьєв, Сергій Олексійович; Силантьев, Сергей Алексеевич; Bogonikolos, Ν.; Chrysostalis, M.; Gatomatis, P.; Votis, K. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02)
  Many analysts believe that more and more organizations are looking to introduce e-learning as a way to solve critical business problems and as a vital component of an integrated approach to their training solutions. So ...
 • Силантьєв, Сергій Олексійович; Силантьев, Сергей Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)
 • Силантьєв, Сергій Олексійович; Sylantyev, Sergiy; Силантьев, Сергей Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)
  Досліджено нові післякризові фундаментальні чинники визначення цін похідних фінансових інструментів.
 • Силантьєв, Сергій Олексійович; Силантьев, Сергей Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті, на основі сучасної парадигми для дослідження динаміки складних процесів ціноутворення на валютному ринку, поняття фрактала за Б. Мандельбротом та хаосу за О. Шарковським, запропоновано методологічний підхід у ...
 • Силантьєв, Сергій Олексійович; Sylantyev, Sergiy; Силантьев, Сергей Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-04)
  Представлені інституціональні, регуляторні і технологічні післякризові зміни бізнес процесів у відповідності до міжнародного законодавства щодо регулювання фінансових ринків.
 • Силантьєв, Сергій Олексійович; Силантьев, Сергей Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-06-15)
  Сформульована проблема визначення післякризової справедливої ціни інструментів фінансового ринку.
 • Силантьєв, Сергій Олексійович; Силантьев, Сергей Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  З метою вирішення проблеми аналізу, оцінювання та хеджування ризиків контрактів в статті запропонований метод декомпозиції, що забезпечує сінтез інструментів хеджування. Проведена класифікація ризиків, визначені можливості ...
 • Силантьєв, Сергій Олексійович; Силантьев, Сергей Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  У представленій статті приведено аналіз сучасних напрямів трансформації секторів економіки за останні 50 років з використанням глобальних індустріальних стандартів класифікації. У якості критерію аналізу використовується ...
 • Силантьєв, Сергій Олексійович; Силантьев, Сергей Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-04-15)
 • Силантьєв, Сергій Олексійович; Sylantyev, Sergiy; Силантьев, Сергей Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-11-22)
 • Силантьєв, Сергій Олексійович; Sylantyev, Sergiy; Силантьев, Сергей Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02)
 • Силантьєв, Сергій Олексійович; Силантьев, Сергей Алексеевич (Силантьєв С. О. Пропозиції щодо методичного забезпечення курсу «Похідні фінансові інструменти» / С. О. Силантьєв // Теоретичні та практичні підходи до впровадження нового покоління освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців: шляхи розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 6–8 лют. 2007 р. : в 2 ч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2007. – Ч. 2. – С. 704–706., 2007-02)
 • Силантьєв, Сергій Олексійович; Silantev, S. O.; Силантьев, Сергей Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-06-21)
 • Силантьєв, Сергій Олексійович; Sylantyev, Sergiy; Силантьев, Сергей Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10-12)
 • Силантьєв, Сергій Олексійович; Силантьев, Сергей Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  З метою формулювання існуючих проблем у економічному зростанні проведено аналіз важливості соціального капіталу. На основі положень теорії соціального капіталу проаналізовано проблеми його створення, природи, перетворення ...
 • Силантьєв, Сергій Олексійович; Силантьев, Сергей Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-03-25)
  Встановлено, що ринкове ціноутворення опціонів біотехнологічних компаній США не відповідає припущенням, зробленим у 80-х роках Ф. Блеком, М. Шоулсом, Р. Мертоном при створенні формули справедливої оцінки ціни опціону CALL ...
 • Шарапов, Олександр Дмитрович; Шарапов, Александр Дмитриевич; Силантьєв, Сергій Олексійович; Силантьев, Сергей Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-12)
 • Терещенко, Олег Олександрович; Tereshchenko, Oleg; Терещенко, Олег Александрович; Бабяк, Наталія Дмитрівна; Babyak, Natalya; Бабяк, Наталия Дмитриевна; Іващенко, Алла Іванівна; Ivashchenko, Alla; Иващенко, Алла Ивановна; Буряченко, Андрій Євгенович; Buryachenko, Andriy; Cheberyako, O. V.; Лозова, Г. М.; Lozova, G. M.; Островська, Г. Й.; Ostrovska, G. Y.; Островская, Г. И.; Притуляк, Наталія Миколаївна; Prytulyak, Nataliya Mykolaivna; Притуляк, Наталия Николаевна; Скакальський, Юрій Сергійович; Skakalskyi, Yurii; Скакальский, Юрий Сергеевич; Skakalskyi, Yurii Serghiyovich; Скакальский, Юрий Сергеевич; Буряченко, Андрей Евгеньевич; Сибірянська, Юлія Володимирівна; Sуbirіаnska, Yuliia; Сибирянская, Юлия Владимировна; Багацька, К. В.; Bagatska, K. V.; Дребіт, Г. М.; Drebit, G. M.; Волошанюк, Н. В.; Алексін, Г. О.; Aleksin, G.; Зінькевич, Тетяна Олексіївна; Zinkevitch, Tetyana; Зинкевич, Татьяна Алексеевна; Чепка, Вікторія Віталіївна; Chepka, Viktoria; Чепка, Виктория Витальевна; Павлюк, Т. С.; Pavliyk, T. S.; Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna; Примостка, Людмила Александровна; Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnovа, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Силантьєв, Сергій Олексійович; Sylantyev, Sergiy; Силантьев, Сергей Алексеевич; Потій, Ванда Зіновіївна; Potiy, Vanda; Потий, Ванда Зиновьевна; Куліш, Ганна Петрівна; Kulish, Ganna; Кулиш, Анна Петровна; Надієвець, Л. М.; Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polishchuk, Yevheniia; Полищук, Евгения Анатольевна; Свириденко, Олександр Олександрович; Sviridenko, O. O.; Свириденко, Александр Александрович; Зимовець, В. В.; Zimovets, V. V.; Мельник, Катерина Володимирівна; Melnyk, Kateryna; Мельник, Екатерина Владимировна; Борищук, А. В.; Наконечна, А. С.; Лактіонова, О. А.; Поддєрьогін, Анатолій Микитович; Poddyerohin, Anatoliy; Поддерёгин, Анатолий Никитович; Корнилюк, Анна Валентинівна; Kornyljuk, Anna; Корнилюк, Анна Валентиновна; Приймак, В. М.; Pryjmak, V.; Романишин, Володимир Орестович; Romanishin, Volodymyr; Романишин, Владимир Орестович; Солодка, О. В.; Сус, Т. Й.; Sus, T. Y.; Ушеренко, Світлана Василівна; Usherenko, Svitlana; Ушеренко, Светлана Васильевна; Томнюк, Т. Л.; Tomnyuk, T. L.; Максименко, Анна Вікторівна; Maksimenko, Аnna; Максименко, Анна Викторовна; Грицино, Олена Миколаївна; Grytsyno, Olena; Грицино, Елена Николаевна; фон Будау, О. Г.; Островська, Ольга Анатоліївна; Ostrovska, Olga; Островская, Ольга Анатольевна; Свідерська, Інна Миколаївна; Sviderska, Inna; Свидерская, Инна Николаевна; Чеберяко, Оксана Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У монографії досліджено перспективи інноваційного розвитку корпоративних фінансів в Україні під кутом зору глобальних тенденцій у відповідній царині. Авторами монографії систематизовані ключові особливості розвитку ...
 • Силантьєв, Сергій Олексійович; Силантьев, Сергей Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-05-19)

Search DSpace

Browse

My Account