Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Browsing by Author "Тищенко, Александр Петрович"

Browsing by Author "Тищенко, Александр Петрович"

Sort by: Order: Results:

 • Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович; Длугопольський, Олександр Володимирович; Dluhopolskyi, Oleksandr; Длугопольский, Александр Владимирович; Желюк, Тетяна Леонтіївна; Zheliuk, Tetyana; Желюк, Татьяна Леонтьевна; Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич; Тютюннікова, Світлана Володимирівна; Тютюнникова, Светлана Владимировна; Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Бервено, Оксана Володимирівна; Бервено, Оксана Владимировна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Королюк, Тетяна Олександрівна; Korolyuk, Tetyana; Королюк, Татьяна Александровна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Москаленко, Валентина Володимирівна; Moskalenko, Valentyna; Москаленко, Валентина Владимировна; Грушко, Олександр Володимирович; Grushko, Oleksandr; Грушко, Александр Владимирович; Постоєнко, Катерина Іванівна; Postoenko, Kateryna; Постоенко, Екатерина Ивановна; Штурба, Анастасія Юріївна; Shturba, Anastasiia; Штурба, Анастасия Юрьевна; Загребельна, Катерина Віталіївна; Zagrebelna, Кaterina; Загребельная, Екатерина Витальевна; Власенко, Марина Миколаївна; Власенко, Марина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У монографії вперше комплексно досліджено проблематику державного антикризового управління національною економікою. Розкрито методологію, методи та інструменти державного управління національною економікою. Авторами визначено ...
 • Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-12)
  Виявлено та проаналізовано тенденції структурних змін в економічному розвитку регіонів України у 2005 —2013 роках. Визначено параметри та масштаби зміни частки провідних сфер діяльності у регіональних господарських комплексах. ...
 • Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович (Mykolas Romeris University, 2018)
  Здійснено порівняльний аналіз тенденцій розвитку національної економіки України за основними макроекономічними показниками з європейськими країнами – сусідами у 10-х роках XXI ст. Виявлено наявні міжкраїнові дисбаланси, ...
 • Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович (Мукачівський державний університет, 2016)
  Проаналізовано динаміку показників та досліджено тенденції розвитку аграрного сектора України у 2007–2015 рр. Показано роль та здійснено оцінку його впливу на формування макроекономічних параметрів функціонування національного ...
 • Тищенко, Олександр Петрович; Тищенко, Александр Петрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-11)
  Розглянуто особливості та проаналізовано основні показники розвитку курортно-рекреаційної сфери України у 2011–2015 рр. Розкрито недоліки чинного механізму регулювання курортно-рекреаційної сфери та визначено пріоритетні ...
 • Тищенко, Олександр Петрович; Tyschenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-10-21)
  У статті проаналізовано зміст чинних критеріїв і показників ідентифікації депресивних регіонів і виявлено їх недоліки. Здійснено порівняльну оцінку основних тенденцій розвитку українських регіонів у 2009–2013 рр. на предмет ...
 • Тищенко, Олександр Петрович; Тищенко, Александр Петрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-06-04)
 • Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12-05)
 • Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович (Київський інститут банківської справи, 2018-05-23)
 • Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
  У статті розглянуто наукові підходи до трактування поняття «національна економіка». Виокремлено характерні риси, які повинні враховуватись при виборі моделі управління розвитком національної економіки. Показано провідну ...

Search DSpace

Browse

My Account