Browsing by Author "Шергина, Лидия Антоновна"

Sort by: Order: Results:

 • Andriushchenko, Kateryna; Андрющенко, Катерина Анатоліївна; Андрющенко, Екатерина Анатольевна; Shergina, Lidiya; Шергіна, Лідія Антонівна; Шергина, Лидия Антоновна; Ковтун, Віта Петрівна; Kovtun, Vita; Ковтун, Вита Петровна (НВП ПП «Технологічний Центр», 2018)
  The object of research is the process of formation and peculiarities of application of the concept of «Industry 4.0» as an integral part of the modern economic worldview in Ukraine. But applying the concept «Industry 4.0», ...
 • Shergina, Lidiya; Шергіна, Лідія Антонівна; Шергина, Лидия Антоновна; Zhеmba, Alla; Жемба, Алла Йосипівна; Жемба, Алла Иосифовна (Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Czestochowie «Educator», 2017)
  The authors affirm that with the globalization of the world economy it is necessary to introduce the mechanism of environmentally sustainable economic functioning of the country. The article maintains that active use of ...
 • Shergina, Lidiya; Шергіна, Лідія Антонівна; Шергина, Лидия Антоновна; Zhemba, Alla; Жемба, Алла Йосипівна; Жемба, Алла Иосифовна; Revutska, Nataliia; Ревуцька, Наталія Віталіївна; Ревуцкая, Наталия Витальевна; Burma, Yulia; Бурма, Юлія (Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Czestochowie «Educator», 2018)
  The article is devoted to the issues of the functioning and development of energy in each country, caused mainly by the economic expediency of renewable energy and the requirements of energy independence. Also, the article ...
 • Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна; Жемба, Алла Йосипівна; Zhеmba, A. I.; Жемба, Алла Иосифовна; Пономарьова, Юлія Ігорівна; Ponomarova, Y. I.; Пономарёва, Юлия Игоревна (Національний університет “Львівська політехніка”, 2017)
  Аналізується діяльність підприємств харчової промисловості у нестійких економічних умовах. Проаналізовано основні фінансові результати підприємств та динаміка інвестицій в харчову промисловість. Розглянуто загальні тенденції ...
 • Шергіна, Лідія Антонівна; Шергина, Лидия Антоновна; Савощенко, О. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті визначено сутність соціальної відповідальності бізнесу. Розглянуто особливості поведінки компанії та її соціальної відповідальності у конфліктні часи. Визначено основні стратегії поведінки бізнесу в умовах конфлікту.
 • Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна; Долгова, Людмила Іванівна; Dolhova, Lyudmyla; Долгова, Людмила Ивановна (Одеський національний економічний університет, 2015-09-18)
 • Шергіна, Лідія Антонівна; Шергина, Лидия Антоновна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-02-02)
 • Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна; Рєпін, Кирило С.; Riepin, Kirill (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  В умовах глобалізації світової економіки в Україні виникає необхідність формування прогресивних моделей розвитку підприємства, таких як концепція бережливого виробництва. В роботі досліджено теоретичні аспекти розвитку ...
 • Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна; Нотевський, Євгеній В’ячеславович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-05-18)
 • Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Федонін, Олексій Сергійович; Федонин, Алексей Сергеевич; Мендрул, Олександр Гаррійович; Mendrul, Oleksandr; Мендрул, Александр Гарриевич; Рєпіна, Інна Миколаївна; Repina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Васильков, Володимир Георгійович; Vasilkov, V.; Васильков, Владимир Георгиевич; Клименко, Світлана Михайлівна; Klymenko, Svitlana; Клименко, Светлана Михайловна; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiyk, Oleksiy; Олексюк, Алексей Иванович; Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна; Норіцина, Наталія Іванівна; Noritsyna, Natalya; Норицына, Наталия Ивановна; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артём Иванович; Дзюбенко, Любов Миколаївна; Dzyubenko, Lyubov; Дзюбенко, Любовь Николаевна; Ревуцька, Наталія Віталіївна; Revutska, Nataliia; Ревуцкая, Наталия Витальевна; Дуброва, Оксана Станіславівна; Дуброва, Оксана Станиславовна; Приходько, Людмила Миколаївна; Pryhodko, Ludmyla; Приходько, Людмила Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Економіка підприємства» авторського колективу викладачів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана відповідно до ...
 • Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Гончарова, Наталія Петрівна; Goncharova, Natalya; Гончарова, Наталия Петровна; Мендрул, Олександр Гаррійович; Mendrul, Oleksandr; Мендрул, Александр Гариевич; Васильков, Володимир Георгійович; Vasilkov, V.; Васильков, Владимир Георгиевич; Дзюбенко, Любов Миколаївна; Dzyubenko, Lyubov; Дзюбенко, Любовь Николаевна; Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артём Иванович; Капарулін, Іван Сергійович; Kaparulin, Ivan; Капарулин, Иван Сергеевич; Криворучкіна, Олена Володимирівна; Kryvoruchkina, Olena; Криворучкина, Елена Владимировна; Кужель, Вячеслав Миколайович; Kuzhel, Vyacheslav; Кужель, Вячеслав Николаевич; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Норіцина, Наталія Іванівна; Noritsyna, Natalya; Норицына, Наталия Ивановна; Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна; Позняк, Сергій Володимирович; Pozniak, Sergiy; Позняк, Сергей Владимирович; Приходько, Людмила Миколаївна; Pryhodko, Ludmyla; Приходько, Людмила Николаевна; Ревуцька, Наталія Віталіївна; Revutska, Nataliia; Ревуцкая, Наталия Витальевна; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна; Данильченко, Сергій Станіславович; Danilchenko, Sergiy; Данильченко, Сергей Станиславович; Юр’єва, О. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У навчально-методичному посібнику відповідно до нормативної програми комплексно і послідовно викладено теоретико-методичні та прикладні аспекти формування, функціонування й розвитку економіки підприємства. Разом з розгорнутою ...
 • Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Кузьомко, Володимир Миколайович; Kuzemko, Volodymyr; Кузёмко, Владимир Николаевич; Норіцина, Наталія Іванівна; Noritsyna, Natalya; Норицына, Наталия Ивановна; Капарулін, Іван Сергійович; Kaparulin, Ivan; Капарулин, Иван Сергеевич; Кужель, Вячеслав Миколайович; Kuzhel, Vyacheslav; Кужель, Вячеслав Николаевич; Швиданенко, Олег Анатолійович; Shvydanenko, Oleg; Швыданенко, Олег Анатольевич; Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У навчальному посібнику висвітлено ключові теоретичні, методичні та практичні аспекти забезпечення економічної безпеки бізнесу. Висвітлено сутність, роль та передумови формування економічної безпеки підприємств. Докладно ...
 • Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна; Савощенко, О. О.; Savoshchenko, O. O.; Жемба, Алла Йосипівна; Zhеmba, Alla; Жемба, Алла Иосифовна (Хмельницький національний університет, 2017)
  У статті визначено сутність бізнес-етики, корпоративної поведінки та корпоративної репутації як важливих елементів соціальної відповідальності. Розглянуто бар’єри, що перешкоджають етичному веденню бізнесу в Україні та ...
 • Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна; Бурма, Юлія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-03)
  У роботі досліджено один із основних напрямків фінансування інновацій малого та середнього бізнесу – краудфандинг. Запропоновано основні кроки та платформи для збору коштів задля реалізації проектів.
 • Шергіна, Лідія Антонівна; Шергина, Лидия Антоновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-02-02)
 • Шергіна, Лідія Антонівна; Шергина, Лидия Антоновна; Кузнецова, Тетяна Володимирівна; Кузнецова, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-12)
 • Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lydia; Шергина, Лидия Антоновна; Жемба, Алла Йосипівна; Zhеmba, Alla (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)
 • Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна (М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2008)
  Розглядається питання існування корпоративних конфліктів: причини, види, способи рейдерських атак. Визначено роль конкурентної розвідки у запобіганні рейдерській атаці.
 • Шергіна, Лідія Антонівна; Шергина, Лидия Антоновна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03)
  Стаття присвячена управлінню витратами в світі інновацій. Розглянуто один із інструментів контролінгу, який покликаний оптимізувати витрати підприємства, — метод стратегічного управління витратами «таргетостинг». Показано ...
 • Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiia; Шергина, Лидия Антоновна; Кузнєцова, Т. В.; Kuznetsova, T. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-10-21)
  Розглянуто методи оцінювання рівня економічної безпеки підприємства, що дозволяє визначити характеристику рівня суб’єкта господарювання в умовах конкуренції.

Search DSpace

Browse

My Account