Browsing by Author "Юркевич, Оксана Николаевна"

Sort by: Order: Results:

 • Subochev, O.; Субочев, Олексій Валерійович; Субочев, Алексей Валерьевич; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Миколаївна; Юркевич, Оксана Николаевна (Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2018)
 • Субочев, Олексій Валерійович; Subochev, O.; Субочев, Алексей Валерьевич; Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна; Киян, Єгор Михайлович; Киян, Егор Михайлович (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ «ДКС Центр», 2017)
  У статті проаналізовано основні показники зовнішньоекономічної діяльності України з країнами МЕНА — макрорегіон Близького Сходу та Північної Африки, а саме: а) торгівля товарами і послугами; б) прямі інвестиції (акціонерний ...
 • Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна; Власова, Інна Володимирівна; Vlasova, Inna Volodymyrivna; Власова, Инна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-04)
 • Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, O. M.; Юркевич, Оксана Николаевна; Власова, Інна Володимирівна; Vlasova, I. V.; Власова, Инна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Досліджено важелі державного стимулювання інноваційної активності в економіці країни. Розглянуто іноземний досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності. Визначено проблеми застосування бюджетно-податкових стимулів ...
 • Власова, Інна Володимирівна; Vlasova, Inna Volodymyrivna; Власова, Инна Владимировна; Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (ООО «Научный мир», 2014-12)
  У роботі розглядають бюджетні та податкові інструменти стимулювання інноваційної діяльності в Україні.
 • Юркевич, Оксана Миколаївна; Юркевич, Оксана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-12)
 • Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Мозговой, Олег Николаевич; Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Аналіз економічної динаміки країни дав змогу виявити ознаки низького рівня інвестицій, повільного зростання виробництва, слабкої диверсифікації промисловості, повільного зростання продуктивності, поганих умов на ринку ...
 • Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, O. M.; Юркевич, Оксана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-06-21)
 • Власова, Інна Володимирівна; Vlasova, Inna Volodymyrivna; Власова, Инна Владимировна; Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015-10)
 • Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (Mykolas Romeris University, 2018)
  У статті обґрунтовано теоретичні аспекти визначення економічного змісту понять «економічна безпека» та «інвестиційна безпека». З’ясовано їх місце в забезпеченні національної безпеки держави. Досліджено систему індикаторів ...
 • Волощук, Сергій Дмитрович; Voloshchuk, S. D.; Волощук, Сергей Дмитриевич; Юркевич, Оксана Миколаївна; Jurkiewicz, O. M.; Юркевич, Оксана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто динамічну модель щільності розподілу акцій з дискретними початково-крайовими умовами. Систему початково-крайових умов перетворено до інтегрального вигляду. Побудовано функцію щільності розподілу акцій, яка є ...
 • Юркевич, Оксана Миколаївна; Юркевич, Оксана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-03)
 • Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Мозговой, Олег Николаевич; Субочев, Олексій Валерійович; Subochev, O.; Субочев, Алексей Валерьевич; Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ «ДКС Центр», 2017)
  Визначено основні моделі індустрії ісламських фінансів та надано критичну оцінку (порівняно з традиційними фінансами) механізму їх функціонування. Актуальність теми дослідження зумовлюється такими обставинами, як зростання ...
 • Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (Мукачівський державний університет, 2016)
  У статті проведено дослідження діючих способів фінансування житлового будівництва, оцінені їх переваги та недоліки з огляду на інтереси учасників процесу будівництва. Виокремлено недоліки існуючого законодавства щодо ...
 • Шевченко, Ольга Георгіївна; Майорова, Тетяна Володимирівна; Mayorova, Tetyana; Майорова, Татьяна Владимировна; Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна; Урванцева, Світлана Володимирівна; Урванцева, Светлана Владимировна; Островська, Ольга Анатоліївна; Островская, Ольга Анатольевна; Диба, Олександр Михайлович; Дыба, Александр Михайлович; Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Полищук, Евгения Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У підручнику висвітлено науково-практичні аспекти організації процесу портфельного інвестування. Розглянуто сутність та теоретичні засади портфельного інвестування, види фінансових інструментів та методи оцінювання їх, ...
 • Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна; Шевченко, Ольга Георгіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Навчальне видання «Портфельне інвестування: збірник тренінгових завдань» є потрібним для покращення якості навчально-методичного забезпечення підготовки студентів фінансово-економічних спеціальностей. Навчальне видання ...
 • Майорова, Тетяна Володимирівна; Mayorova, Tetiana; Майорова, Татьяна Владимировна; Ляхова, Олена Олександрівна; Lyakhova, Olena; Ляхова, Елена Александровна; Власова, Інна Володимирівна; Vlasova, Inna Volodymyrivna; Власова, Инна Владимировна; Петренко, Ірина Павлівна; Petrenko, Iryna; Петренко, Ирина Павловна; Онікієнко, Сергій Володимирович; Onikiienko, Sergii; Оникиенко, Сергей Владимирович; Смірнова, Ольга Олегівна; Smirnova, Olga; Смирнова, Ольга Олеговна; Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна; Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana; Красножон, Светлана Владимировна; Урванцева, Світлана Володимирівна; Urvantseva, Svitlana Volodymyrivna; Урванцева, Светлана Владимировна; Мякишевська, Олена Миколаївна; Myakyshevska, Olena; Мякишевська, Олена Миколаївна; Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polishchuk, Yevheniia; Полищук, Евгения Анатольевна; Гернего, Юлія Олександрівна; Gernego, Iuliia; Гернего, Юлия Александровна; Диба, Олександр Михайлович; Dyba, Oleksandr Myhajlovych; Дыба, Александр Михайлович; Нагорна, Ольга Валеріївна; Nagorna, Olga; Нагорная, Ольга Валерьевна; Шуплат, Олена Михайлівна; Shuplat, Olena; Шуплат, Елена Михайловна; Бороденко, Сергій Михайлович; Borodenko, Sergij Mykhajlovych; Бороденко, Сергей Михайлович; Смагін, Володимир Леонтійович; Smagin, Volodymyr; Смагин, Владимир Леонтиевич; Крук, Володимир Вікторович; Kruk, Volodymyr; Крук, Владимир Викторович; Гладчук, Ксенія Миколаївна; Gladchuk, Kseniya; Гладчук, Ксения Николаевна; Василишен, Юрій Володимирович; Vasilyshen, Yu. V.; Василишен, Юрий Владимирович; Кузьменко, Віталій Миколайович; Кузьменко, Виталий Николаевич; Рябий, Ростислав Алікович; Ryabyj, Rostyslav; Рябой, Ростислав Аликович; Шевчук, Ярослав Васильович; Shevchuk, Yaroslav; Шевчук, Ярослав Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У підручнику висвітлено: теоретичні засади проектного фінансування; методологію організації проектного фінансування; місце проектного менеджменту в організації проектного фінансування; джерела, вартість і структури ...
 • Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10-12)
 • Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна; Субочев, Олексій Валерійович; Субочев, Алексей Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-11-10)
 • Юркевич, Оксана Миколаївна; Yurkevich, Oksana; Юркевич, Оксана Николаевна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ «ДКС Центр», 2017)
  Проведено дослідження діючих ринкових способів фінансування житлового будівництва, а саме: фонд фінансування будівництва, фонд операцій з нерухомістю, інститут спільного інвестування (корпоративний та пайовий фонди), емісія ...

Search DSpace

Browse

My Account