Browsing by Author "Ostrovska, Olga"

Sort by: Order: Results:

 • Ostrovska, Olga; Островська, Ольга Анатоліївна; Островская, Ольга Анатольевна; Finko, O. L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10-12)
 • Островська, Ольга Анатоліївна; Ostrovska, Olga; Островская, Ольга Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-11-10)
 • Островська, Ольга Анатоліївна; Ostrovska, Olga; Островская, Ольга Анатольевна (UNS – Uczelnia Nauk Spolecznych, 2018-03-21)
 • Костюченко, Т. А.; Островська, Ольга Анатоліївна; Ostrovska, Olga; Островская, Ольга Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-11-22)
 • Островська, Ольга Анатоліївна; Соколова, Ольга Борисівна; Ostrovska, Olga; Sokolova, Olga (ВНЗ «Національна академія управління», 2012-03)
  В статті викладено авторське розуміння змісту та місця інноваційних діагностичних продуктів з ознаками інновацій у моніторингу фінансової звітності; запропоновано напрями удосконалення офіційних вітчизняних методик ...
 • Фінько, О. Л.; Островська, Ольга Анатоліївна; Ostrovska, Olga; Островская, Ольга Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12-07)
 • Островська, Ольга Анатоліївна; Соколова, Ольга Борисівна; Ostrovska, Olga; Sokolova, Olga (ДННУ «Академія фінансового управління», 2011-10)
  Викладено авторське розуміння сутності фінансової стійкості, економічної та фінансової безпеки суб’єктів підприємництва. Обґрунтовано необхідність та напрями удосконалення офіційних методик фінансової діагностики. Визначено ...
 • Островська, Ольга Анатоліївна; Ostrovska, Olga; Островская, Ольга Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
 • Островська, Ольга Анатоліївна; Ostrovska, Olga; Островская, Ольга Анатольевна; Ушеренко, Світлана Василівна; Usherenko, Svitlana; Ушеренко, Светлана Васильевна; Харченко, Євгеній Юрійович; Kharchenko, Ye. Yu.; Харченко, Евгений Юрьевич (Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, 2018)
  Рецесія в економіці та банкрутство низки фінансово-кредитних установ в Україні актуалізують дослідження зарубіжного досвіду врегулювання питань банкрутства та відновлення платоспроможності компаній у країнах ЄС, для яких ...
 • Островська, Ольга Анатоліївна; Ostrovska, Olga; Островская, Ольга Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Мета дослідження. Дослідження проведено з метою визначення доцільності й напрямів використання інноваційних для вітчизняної економіки інструментів фінансування бізнесу при формуванні капіталу різних за розмірами суб’єктів ...
 • Гунько, І. О.; Островська, Ольга Анатоліївна; Ostrovska, Olga; Островская, Ольга Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12-07)
 • Островська, Ольга Анатоліївна; Ostrovska, Olga; Островская, Ольга Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-06-21)
 • Поддєрьогін, Анатолій Микитович; Poddyerohin, Anatoliy; Поддерёгин, Анатолий Никитович; Бабяк, Наталія Дмитрівна; Babyak, Natalya; Бабяк, Наталия Дмитриевна; Білик, Марія Дмитріївна; Bilyk, Maria; Билык, Мария Дмитриевна; Буряк, Леонід Дмитрович; Buryak, Leonid; Буряк, Леонид Дмитриевич; Грицино, Олена Миколаївна; Grytsyno, Olena; Грицино, Елена Николаевна; Корнилюк, Анна Валентинівна; Kornyljuk, Anna; Корнилюк, Анна Валентиновна; Куліш, Ганна Петрівна; Kulish, Ganna; Кулиш, Анна Петровна; Невмержицький, Ярослав Іванович; Nevmerzhytskyi, Yaroslav; Невмержицкий, Ярослав Иванович; Островська, Ольга Анатоліївна; Ostrovska, Olga; Островская, Ольга Анатольевна; Павловська, Олена Валентинівна; Павловская, Елена Валентиновна; Пастухова, Наталія Юріївна; Pastuhova, Natalya; Пастухова, Наталия Юрьевна; Притуляк, Наталія Миколаївна; Prytulyak, Nataliya Mykolaivna; Притуляк, Наталия Николаевна; Потій, Ванда Зіновіївна; Potiy, Vanda; Потий, Ванда Зиновьевна; Романишин, Володимир Орестович; Romanishin, Volodymyr; Романишин, Владимир Орестович; Свідерська, Інна Миколаївна; Sviderska, Inna; Свидерская, Инна Николаевна; Терещенко, Олег Олександрович; Tereshchenko, Oleg; Терещенко, Олег Александрович; Ушеренко, Світлана Василівна; Usherenko, Svitlana; Ушеренко, Светлана Васильевна; Чепка, Вікторія Віталіївна; Chepka, Viktoria; Чепка, Виктория Витальевна; Циплюк, Дмитро Юрійович; Tsyplyuk, Dmytro; Циплюк, Дмитрий Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Підручник підготовлений відповідно до навчальної програми з нормативної дисципліни «Фінансовий менеджмент», викладання якої передбачено, для підготовки магістрів галузі знань «Управління та адміністрування». У підручнику ...
 • Терещенко, Олег Олександрович; Tereshchenko, Oleg; Терещенко, Олег Александрович; Бабяк, Наталія Дмитрівна; Babyak, Natalya; Бабяк, Наталия Дмитриевна; Іващенко, Алла Іванівна; Ivashchenko, Alla; Иващенко, Алла Ивановна; Буряченко, Андрій Євгенович; Buryachenko, Andriy; Cheberyako, O. V.; Лозова, Г. М.; Lozova, G. M.; Островська, Г. Й.; Ostrovska, G. Y.; Островская, Г. И.; Притуляк, Наталія Миколаївна; Prytulyak, Nataliya Mykolaivna; Притуляк, Наталия Николаевна; Скакальський, Юрій Сергійович; Skakalskyi, Yurii; Скакальский, Юрий Сергеевич; Skakalskyi, Yurii Serghiyovich; Скакальский, Юрий Сергеевич; Буряченко, Андрей Евгеньевич; Сибірянська, Юлія Володимирівна; Sуbirіаnska, Yuliia; Сибирянская, Юлия Владимировна; Багацька, К. В.; Bagatska, K. V.; Дребіт, Г. М.; Drebit, G. M.; Волошанюк, Н. В.; Алексін, Г. О.; Aleksin, G.; Зінькевич, Тетяна Олексіївна; Zinkevitch, Tetyana; Зинкевич, Татьяна Алексеевна; Чепка, Вікторія Віталіївна; Chepka, Viktoria; Чепка, Виктория Витальевна; Павлюк, Т. С.; Pavliyk, T. S.; Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna; Примостка, Людмила Александровна; Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnovа, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Силантьєв, Сергій Олексійович; Sylantyev, Sergiy; Силантьев, Сергей Алексеевич; Потій, Ванда Зіновіївна; Potiy, Vanda; Потий, Ванда Зиновьевна; Куліш, Ганна Петрівна; Kulish, Ganna; Кулиш, Анна Петровна; Надієвець, Л. М.; Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polishchuk, Yevheniia; Полищук, Евгения Анатольевна; Свириденко, Олександр Олександрович; Sviridenko, O. O.; Свириденко, Александр Александрович; Зимовець, В. В.; Zimovets, V. V.; Мельник, Катерина Володимирівна; Melnyk, Kateryna; Мельник, Екатерина Владимировна; Борищук, А. В.; Наконечна, А. С.; Лактіонова, О. А.; Поддєрьогін, Анатолій Микитович; Poddyerohin, Anatoliy; Поддерёгин, Анатолий Никитович; Корнилюк, Анна Валентинівна; Kornyljuk, Anna; Корнилюк, Анна Валентиновна; Приймак, В. М.; Pryjmak, V.; Романишин, Володимир Орестович; Romanishin, Volodymyr; Романишин, Владимир Орестович; Солодка, О. В.; Сус, Т. Й.; Sus, T. Y.; Ушеренко, Світлана Василівна; Usherenko, Svitlana; Ушеренко, Светлана Васильевна; Томнюк, Т. Л.; Tomnyuk, T. L.; Максименко, Анна Вікторівна; Maksimenko, Аnna; Максименко, Анна Викторовна; Грицино, Олена Миколаївна; Grytsyno, Olena; Грицино, Елена Николаевна; фон Будау, О. Г.; Островська, Ольга Анатоліївна; Ostrovska, Olga; Островская, Ольга Анатольевна; Свідерська, Інна Миколаївна; Sviderska, Inna; Свидерская, Инна Николаевна; Чеберяко, Оксана Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У монографії досліджено перспективи інноваційного розвитку корпоративних фінансів в Україні під кутом зору глобальних тенденцій у відповідній царині. Авторами монографії систематизовані ключові особливості розвитку ...
 • Островська, Ольга Анатоліївна; Ostrovska, Olga (ВНЗ «Національна академія управління», 2011-09)
  В статті висвітлено кризовий стан та обґрунтовано необхідність впровадження інструментів антикризового управління фінансами комунальних підприємств. Викладено авторське розуміння наслідків кризи, змісту антикризового ...
 • Островська, Ольга Анатоліївна; Ostrovska, Olga (Український інститут розвитку фондового ринку, 2012-05)
  The article focuses on the critical analysis and evaluation of efficiency of innovations in economic and legal support restoring solvency of domestic enterprises that are implemented in connection with the adoption by the ...
 • Островська, Ольга Анатоліївна; Ostrovska, Olga (Міністерство фінансів України, 2011-09)
  В статті викладено авторське визначення інноваційного діагностичного продукту як методики фінансової діагностики, досліджено ефективність впровадження інновацій у вітчизняну аналітичну практику, визначено напрями ...

Search DSpace

Browse

My Account