Browsing by Author "Radionova, Iryna"

Sort by: Order: Results:

 • Radionova, Iryna; Радіонова, Ірина Федорівна; Радионова, Ирина Фёдоровна (Інтернет-холдинг Олега Соскіна, 2016)
  The article under consideration gives prominence to the analysis of macroeconomic policy as a specific area of expertise. It specifies the content of procedural approach to the analysis of macroeconomic policy performance. ...
 • Radionova, Iryna; Радіонова, Ірина Федорівна; Радионова, Ирина Фёдоровна (Mykolas Romeris University, 2018)
  This article is devoted to the issue of macroeconomic models application. It makes an assumption regarding the practical utility of theoretical models with implemented rules for the national economy stabilization. Thus, ...
 • Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Тищенко, Олександр Петрович; Tyshchenko, Oleksandr; Тищенко, Александр Петрович; Длугопольський, Олександр Володимирович; Dluhopolskyi, Oleksandr; Длугопольский, Александр Владимирович; Желюк, Тетяна Леонтіївна; Zheliuk, Tetyana; Желюк, Татьяна Леонтьевна; Сафонов, Юрій Миколайович; Safonov, Yuriy; Сафонов, Юрий Николаевич; Тютюннікова, Світлана Володимирівна; Тютюнникова, Светлана Владимировна; Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Бервено, Оксана Володимирівна; Бервено, Оксана Владимировна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Сабадош, Ганна Олександрівна; Sabadosh, Anna; Сабадош, Анна Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Королюк, Тетяна Олександрівна; Korolyuk, Tetyana; Королюк, Татьяна Александровна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Москаленко, Валентина Володимирівна; Moskalenko, Valentyna; Москаленко, Валентина Владимировна; Грушко, Олександр Володимирович; Grushko, Oleksandr; Грушко, Александр Владимирович; Постоєнко, Катерина Іванівна; Postoenko, Kateryna; Постоенко, Екатерина Ивановна; Штурба, Анастасія Юріївна; Shturba, Anastasiia; Штурба, Анастасия Юрьевна; Загребельна, Катерина Віталіївна; Zagrebelna, Кaterina; Загребельная, Екатерина Витальевна; Власенко, Марина Миколаївна; Власенко, Марина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У монографії вперше комплексно досліджено проблематику державного антикризового управління національною економікою. Розкрито методологію, методи та інструменти державного управління національною економікою. Авторами визначено ...
 • Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
 • Малий, Іван Йосипович; Malyi, Ivan; Малый, Иван Иосифович; Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Куценко, Тамара Федорівна; Kutsenko, Tamara Fedorivna; Куценко, Тамара Фёдоровна; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia Viktirivna; Федирко, Наталия Викторовна; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна; Москалюк, Наталія Петрівна; Moskalyuk, Nataliya; Москалюк, Наталия Петровна; Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Жданов, Володимир Ігорович; Zdanov, Volodimir; Жданов, Владимир Игоревич; Костенок, Ярослава Олександрівна; Kostenok, Yaroslava; Костенок, Ярослава Александровна; Єфремов, Дмитро Петрович; Efremov, Dmytro; Ефремов, Дмитрий Петрович; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyj, Sergiy; Кульбачный, Сергей Владимирович; Волощенко, Вікторія Сергіївна; Voloschenko, Viktoria; Волощенко, Виктория Сергеевна; Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У посібнику висвітлюються основи сучасної макроекономічної теорії. Посібник має оригінальну структуру з інноваційними рубриками: «Алгоритм-конспект», «Основні категорії та їх позначення», «Варта знати!», «Варто розглянути!», ...
 • Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна (Інтернет-холдинг Олега Соскіна, 2015)
  У статті досліджено підходи до аналізу макроекономічної політики, які, на думку автора, здатні забезпечити адекватну оцінку результатів політики в умовах макроекономічної нестабільності. Визначено переваги й обмеження ...
 • Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12-05)
 • Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Мальковська, Юлія Борисівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
 • Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна; Мальковська, Ю. Б.; Malkovska, Yu. (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава", 2017-12)
  Статтю присвячено дослідженню феномена стабільності публічного сектору національної економіки. Здійснено оцінювання цієї стабільності на основі рівня дисбалансів та соціально-економічних загроз. Обгрунтовано та застосовано ...
 • Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-12)
  Розглянуто загальний алгоритм структурування проблем макроекономічної політики в системі аналітичних процедур та застосовано цей алгоритм до аналізу податкової політики в українській економіці.
 • Радіонова, Ірина Федорівна; Radionova, Iryna; Радионова, Ирина Фёдоровна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017-11)
  Аналізується залежність спрямованості та суспільної корисності макроекономічної політики від складу її стейкхолдерів. Обґрунтовується теза про вплив особливого стейкхолдера «владо-бізнес» в українській економіці на гальмування ...

Search DSpace

Browse

My Account