Browsing by Author "Skakalskyi, Yurii"

Sort by: Order: Results:

  • Savelieva, Zoia; Skakalskyi, Yurii; Скакальський, Юрій Сергійович; Скакальский, Юрий Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-11-22)
  • Судак, Г. Г.; Скакальський, Юрій Сергійович; Skakalskyi, Yurii; Скакальский, Юрий Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-11-22)
  • Скакальський, Юрій Сергійович; Skakalskyi, Yurii; Скакальский, Юрий Сергеевич; Беззубенко, В. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10-12)
  • Кулик, Г. В.; Скакальський, Юрій Сергійович; Skakalskyi, Yurii; Скакальский, Юрий Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12-07)
  • Залавський, Р. В.; Скакальський, Юрій Сергійович; Skakalskyi, Yurii; Скакальский, Юрий Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12-07)
  • Гавриленко, Ю. О.; Загорійчук, Т. М.; Скакальський, Юрій Сергійович; Skakalskyi, Yurii; Скакальский, Юрий Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-11-22)
  • Терещенко, Олег Олександрович; Tereshchenko, Oleg; Терещенко, Олег Александрович; Бабяк, Наталія Дмитрівна; Babyak, Natalya; Бабяк, Наталия Дмитриевна; Іващенко, Алла Іванівна; Ivashchenko, Alla; Иващенко, Алла Ивановна; Буряченко, Андрій Євгенович; Buryachenko, Andriy; Cheberyako, O. V.; Лозова, Г. М.; Lozova, G. M.; Островська, Г. Й.; Ostrovska, G. Y.; Островская, Г. И.; Притуляк, Наталія Миколаївна; Prytulyak, Nataliya Mykolaivna; Притуляк, Наталия Николаевна; Скакальський, Юрій Сергійович; Skakalskyi, Yurii; Скакальский, Юрий Сергеевич; Skakalskyi, Yurii Serghiyovich; Скакальский, Юрий Сергеевич; Буряченко, Андрей Евгеньевич; Сибірянська, Юлія Володимирівна; Sуbirіаnska, Yuliia; Сибирянская, Юлия Владимировна; Багацька, К. В.; Bagatska, K. V.; Дребіт, Г. М.; Drebit, G. M.; Волошанюк, Н. В.; Алексін, Г. О.; Aleksin, G.; Зінькевич, Тетяна Олексіївна; Zinkevitch, Tetyana; Зинкевич, Татьяна Алексеевна; Чепка, Вікторія Віталіївна; Chepka, Viktoria; Чепка, Виктория Витальевна; Павлюк, Т. С.; Pavliyk, T. S.; Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna; Примостка, Людмила Александровна; Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnovа, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Силантьєв, Сергій Олексійович; Sylantyev, Sergiy; Силантьев, Сергей Алексеевич; Потій, Ванда Зіновіївна; Potiy, Vanda; Потий, Ванда Зиновьевна; Куліш, Ганна Петрівна; Kulish, Ganna; Кулиш, Анна Петровна; Надієвець, Л. М.; Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polishchuk, Yevheniia; Полищук, Евгения Анатольевна; Свириденко, Олександр Олександрович; Sviridenko, O. O.; Свириденко, Александр Александрович; Зимовець, В. В.; Zimovets, V. V.; Мельник, Катерина Володимирівна; Melnyk, Kateryna; Мельник, Екатерина Владимировна; Борищук, А. В.; Наконечна, А. С.; Лактіонова, О. А.; Поддєрьогін, Анатолій Микитович; Poddyerohin, Anatoliy; Поддерёгин, Анатолий Никитович; Корнилюк, Анна Валентинівна; Kornyljuk, Anna; Корнилюк, Анна Валентиновна; Приймак, В. М.; Pryjmak, V.; Романишин, Володимир Орестович; Romanishin, Volodymyr; Романишин, Владимир Орестович; Солодка, О. В.; Сус, Т. Й.; Sus, T. Y.; Ушеренко, Світлана Василівна; Usherenko, Svitlana; Ушеренко, Светлана Васильевна; Томнюк, Т. Л.; Tomnyuk, T. L.; Максименко, Анна Вікторівна; Maksimenko, Аnna; Максименко, Анна Викторовна; Грицино, Олена Миколаївна; Grytsyno, Olena; Грицино, Елена Николаевна; фон Будау, О. Г.; Островська, Ольга Анатоліївна; Ostrovska, Olga; Островская, Ольга Анатольевна; Свідерська, Інна Миколаївна; Sviderska, Inna; Свидерская, Инна Николаевна; Чеберяко, Оксана Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
    У монографії досліджено перспективи інноваційного розвитку корпоративних фінансів в Україні під кутом зору глобальних тенденцій у відповідній царині. Авторами монографії систематизовані ключові особливості розвитку ...
  • Смакула, Я. Р.; Скакальський, Юрій Сергійович; Skakalskyi, Yurii; Скакальский, Юрий Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-11-22)

Search DSpace

Browse

My Account