Browsing by Author "Slavkovа, Alla Arkadiivna"

Sort by: Order: Results:

 • Slavkovа, Alla Arkadiivna; Славкова, Алла Аркадіївна; Славкова, Алла Аркадьевна; Tsvitok, N. I. (Klaipeda, Lithuania : Baltija Publishing, 2017-03-24)
 • Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Славкова, Алла Аркадьевна; Ватаманюк, О. С.; Vatamaniuk, O. (Луцький національний технічний університет, 2016)
  Стаття присвячена дослідженню проблематики теоретичного взаємозв’язку між адмініструванням податків та сервісом платників податків. Розкрито сутнісні відмінності цих процесів та обґрунтовано важливість посилення ...
 • Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Славкова, Алла Аркадьевна (Научно-информационный издательский центр, 2011)
  В статье исследуется налоговый аудит как один из методов фискального администрирования личного подоходного налога. Определен специфический фискальный параметр – индекс личного подоходного налога.
 • Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Славкова, Алла Аркадьевна; Гордейчук, Т. О.; Gordeichuk, T. O. (Київський інститут банківської справи, 2017)
  У статті досліджено теоретичні аспекти споживчого кредитування. Розглянуто останні дослідження провідних українських фінансистів та економістів. Проаналізовано роль та рівень впливу споживчого кредиту на фінансові ресурси ...
 • Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Славкова, Алла Аркадьевна (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2009)
  В статті розглядаються теоретико-прикладні аспекти мінімальної заробітної плати як важливого державного соціального, економічного й фінансового стандарту для суспільства. Визначається роль мінімальної заробітної плати як ...
 • Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Славкова, Алла Аркадьевна (Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2010)
  Стаття присвячена дослідженню прожиткового мінімуму як важливої соціальної, економічної та фінансової гарантії держави населенню. Визначено роль прожиткового мінімуму як індикатора рівня суспільного розвитку і фінансового ...
 • Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Славкова, Алла Аркадьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004)
  У статті досліджено два протилежні погляди вчених-фінансистів на оподаткування доходів фізичних осіб – прогресивне та пропорційне оподаткування.
 • Хлівний, Володимир Кирилович; Khlivniy, V.; Хлевной, Владимир Кириллович; Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Славкова, Алла Аркадьевна; Алексєєва, Наталія Ігорівна; Аleksieieva, Nataliia; Алексеева, Наталия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
 • Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Славкова, Алла Аркадьевна (Міжгалузевий інститут управління, 2009)
  Статтю присвячено мінімальній заробітній платі як чиннику посилення або послаблення фіскального ефекту особистого прибуткового податку при формуванні бюджетних доходів держави. Визначені переваги зростання заробітної плати ...
 • Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Славкова, Алла Аркадьевна (Буковинський державний фінансово-економічний університет, 2008)
  В статті розглядається структура доходів населення як об’єкту особистого прибуткового оподаткування. Проаналізовані показники середньої заробітної плати як основної складової доходів громадян в регіональному та галузевому ...
 • Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Славкова, Алла Аркадьевна (Національний університет «Острозька академія», 2009)
  В статті розглядаються проблеми реалізації споживчої платоспроможності доходів населення. Аналізуються основні державні соціальні стандарти, гарантії і нормативи формування доходів та їх витрачання населенням. Внесені ...
 • Славкова, Алла Аркадьевна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Славкова, Алла Аркадіївна (Центр развития научного сотрудничества (г. Новосибирск), 2009)
  В статье рассматриваются факторы, которые определяют формирование социального благосостояния населения страны, – политика доходов населения и фискальная политика. Акцент сделан на величину минимальной заработной платы как ...
 • Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Славкова, Алла Аркадьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004)
 • Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Славкова, Алла Аркадьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-02-02)
 • Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Ватаманюк, Ольга Сергіївна; Vatamanyuk, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
  У статті систематизовано критерії визначення категорії великих платників податків у розвинених країнах світу та Україні, розкрито основні передумови формування спеціалізованих податкових органів по роботі із великими ...
 • Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Славкова, Алла Аркадьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-31)
 • Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Свердан, Михайло Михайлович; Sverdan, Mihail (Харківський національний економічний університет, 2009)
  Досліджено вплив механізму особистого прибуткового оподаткування на процес розподілу доходів населення з акцентуванням уваги на останній стадії – формуванні заощаджень і можливості їх ефективного використання. Проаналізовано ...
 • Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Славкова, Алла Аркадьевна (Київський Міжгалузевий інститут управління, 2009)
  Статтю присвячено науково-теоретичному обґрунтуванню механізму фіскального адміністрування доходів населення на предмет відповідності принципам податкової політики. Охарактеризовано сучасні недоліки в оподаткуванні доходів ...
 • Гапонюк, Микола Анатолійович; Яцюта, Валерій Петрович; Буряченко, Андрій Євгенович; Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002)
  Навчальна дисципліна «Місцеві фінанси» належить до спеціальних нормативних фінансових дисциплін для підготовки магістрів за програмою «Управління державними фінансами».
 • Гапонюк, Микола Анатолійович; Гапонюк, Николай Анатольевич; Буряченко, Андрій Євгенович; Буряченко, Андрей Евгеньевич; Яцюта, Валерій Петрович; Яцюта, Валерий Петрович; Бадида, Марія Петрівна; Бадида, Мария Петровна; Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Славкова, Алла Аркадьевна; Гризоглазов, Денис Валерійович; Грызоглазов, Денис Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Місцеві фінанси» підготовлений відповідно до нової робочої програми з дисципліни, в якій передбачено використання новітніх інтенсивних форм навчання. У ...

Search DSpace

Browse

My Account