Browsing by Author "Tepliuk, Mariia"

Sort by: Order: Results:

 • Shvidanenko, Genefa; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Швыданенко, Генефа Александровна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Марія Анатоліївна; Теплюк, Мария Анатольевна; Budiaiev, Maxim; Будяєв, Максим Олександрович; Будяев, Максим Александрович (Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Czestochowie «Educator», 2017)
  The article deals with the resource efficiency as a new developing an innovative model wherein intellectual and material components are the main products. It is proved that the model proposed is a foundation to develop ...
 • Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михайло Петрович; Сагайдак, Михаил Петрович; Zavyalova, Marina; Зав’ялова, Марина Володимирівна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Марія Анатоліївна; Теплюк, Мария Анатольевна (Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Czestochowie «Educator», 2018)
  The article analyzes the theoretical and methodological foundations of enterprise resource management, namely: the relationship between the economic essence of the category “resources” and such concepts as intellectual ...
 • Tepliuk, Mariia; Теплюк, Марія Анатоліївна; Теплюк, Мария Анатольевна; Budiaiev, Maxim; Будяєв, Максим Олександрович; Будяев, Максим Александрович (Харківський національний економічний університет, 2016)
  The article considers the problematics of developing a resource provision system in view of the system of ensuring investment attractiveness. The scheme of interrelations between the investment strategy, management system ...
 • Tepliuk, Mariia; Теплюк, Марія Анатоліївна; Zharova, Olha; Жарова, Ольга (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-03)
  The positive effects of the global social entrepreneurship is defined in the article, also problems that it can effectively solve investigated and found the relevance its organization in Ukraine.
 • Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Будяєв, Максим Олександрович; Budiaiev, Maxim; Будяев, Максим Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-11)
 • Сагайдак, Михайло Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михаил Петрович; Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна (Хмельницький національний університет, 2018)
  Стаття присвячена ідентифікації факторів розвитку вітчизняних підприємств та їх адаптивності до умов четвертої промислової революції. У статті визначені основні передумови формування інформаційного суспільства, що позначають ...
 • Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Долгоп’ятова, К. Ю. (Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, 2018-03-21)
 • Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-03)
  У статті проведено дослідження проявів процесу диджиталізації у сучасних реаліях розвитку інноваційного бізнесу. Ідентифіковано сучасні тенденції розвитку digital-маркетингу та окреслено передумови до впровадження ...
 • Теплюк, Ірина Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна (Національний університет «Львівська політехніка», 2019-05)
 • Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-10-13)
  Розглянуто ключові індикатори збалансованої системи показників. Визначено напрями стратегічного розвитку діяльності пивоварної промисловості.
 • Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Зубко, Є. В.; Zubko, Ye. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено теоретичні аспекти інноваційної діяльності як ключового напряму розвитку та становлення сучасного цифрового бізнесу. Проведено ґрунтовний аналіз впровадження інноваційних технологій на підприємствах ...
 • Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Демченко, Ольга (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-03)
  У статті розглянуто джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності суб‘єктів ринкових відносин. Висвітлено участь міжнародних фінансових організацій, що діють в Україні. Розглянуто можливості розширення джерел ...
 • Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Корж, Анастасія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Дана стаття присвячена ідентифікації підходу до удосконалення бізнес-процесів інноваційного підприємства. This article is devoted to the identification of the approach to improve in the business processes of the innovative ...
 • Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Бесараб, Світлана Олексіївна; Besarab, Svitlana; Бесараб, Светлана Алексеевна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ «ДКС Центр», 2018)
  У статті досліджується роль інформації у формуванні нового соціально-економічного утворення та моделі економічного розвитку. Оскільки концепція нової економіки, заснована на поєднанні, що систематизує ресурси промислової ...
 • Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Кармазіна, Л. В.; Цвітковський, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-05-18)
 • Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvidanenco, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-11)
 • Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvidanenco, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2018)
  У статті проведено дослідження проявів процесу диджиталізації у сучасних реаліях розвитку інноваційного бізнесу. Ідентифіковано сучасні тренди розвитку digital-маркетингу та окреслено передумови до впровадження digital-трендів ...
 • Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Яценко, Д. Ю. (Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, 2018-03-21)
 • Сагайдак, Михайло Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михаил Петрович; Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  У статті досліджено проблематику збагачення підприємств інтелектуальними ресурси, що є важливим для формування широкого спектру цифрових навичок. Зосереджено увагу на процесі управління ментальними ресурсами на підприємстві ...
 • Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvidanenko, Henefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Будяєв, Максим Олександрович; Budiaiev, Maksym; Будяев, Максим Александрович (International Development Institute – Africa (IDIA), 2018-10-12)
  У статті розглянуто ключові засади забезпечення інвестиційної привабливості підприємств в умовах четвертої промислової революції. The article considers the key principles of ensuring investment attractiveness of enterprises ...

Search DSpace

Browse

My Account