Browsing by Author "Tokar, Volodymyr"

Sort by: Order: Results:

 • Reiff, Marian; Райфф, М.; Tokar, Volodymyr; Токар, Володимир Володимирович; Токарь, Владимир Владимирович (Інститут суспільної трансформації та Інститут регіональних досліджень НАН України, 2016)
  Purpose. The purpose of this paper is to disclose and explain disparities of social and economic development of twenty-eight postcommunist countries based on the World Bank’s macroeconomic indicators of the selected countries ...
 • Tokar, Volodymyr; Токар, Володимир Володимирович; Токарь, Владимир Владимирович; Vinska, Oksana; Вінська, Оксана Йосипівна; Винская, Оксана Иосифовна (Київський національний університет культури і мистецтв, 2017-04)
  European countriesconstantly make sufficient progress to overcome female discrimination, but men remain the critical missing link in the public agenda. Disproportionally demanding social expectations towards males violate ...
 • Frolova, Tetyana; Фролова, Тетяна Олександрівна; Фролова, Татьяна Александровна; Tokar, Volodymyr; Токар, Володимир Володимирович; Токарь, Владимир Владимирович (Інститут суспільної трансформації та Інститут регіональних досліджень НАН України, 2014)
  Purpose: Integrating institutional and technological innovations into manufacturing process poses a challenge to Ukraine considering apparent flaws of its industrial enterprises’ ineffective as well as out-of-date investment ...
 • Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana; Винская, Оксана Иосифовна; Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr; Токарь, Владимир Владимирович (ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 2016)
  Досліджено взаємозв’язок між гендерною рівністю та валовим внутрішнім продуктом на душу населення. Розглянуто коефіцієнт рангової кореляції Спірмена для непараметричного вимірювання статистичної залежності між гендерною ...
 • Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana; Винская, Оксана Иосифовна; Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr; Токарь, Владимир Владимирович (Київський інститут банківської справи, 2017-05-31)
 • Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana; Винская, Оксана Иосифовна; Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr; Токарь, Владимир Владимирович (Національний університет “Львівська політехніка”, 2017-05)
 • Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana; Винская, Оксана Иосифовна; Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr; Токарь, Владимир Владимирович (Національний університет “Львівська політехніка”, 2017-05)
 • Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr; Токарь, Владимир Владимирович (Університет державної фіскальної служби України, 2017-05)
 • Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana; Винская, Оксана Иосифовна; Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr; Токарь, Владимир Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-03-23)
 • Токарь, Владимир Владимирович; Tokar, Volodymyr; Токар, Володимир Володимирович (Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2014)
  Целью статьи является концептуальное обоснование института банкротства физического лица, не занимающегося предпринимательской деятельностью, в системе обеспечения экономической безопасности Украины. В статье проанализировано ...
 • Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr; Токарь, Владимир Владимирович; Хорошаєв, Є. С. (Київський національний торговельно-економічний університет, 2011)
  Проаналізовано результативність правового регулювання проституції в Україні. Розглянуті соціально-економічні параметри даного явища. Представлені економічно обґрунтовані авторські пропозиції щодо легалізації проституції ...
 • Блудова, Тетяна Володимирівна; Bludova, Tatiana; Блудова, Татьяна Владимировна; Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr; Токарь, Владимир Владимирович (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2013)
  Авторами проведено критичний огляд підходів дослідників до визначення сутності поняття «інноваційно-інвестиційна діяльність» через призму забезпечення економічної безпеки підприємства. У статті розглянуто інноваційно-інвестиційну ...
 • Мозговий, Олег Миколайович; Mozgovyj, Oleg; Мозговой, Олег Николаевич; Мусієць, Тетяна Вікторівна; Мусиец, Татьяна Викторовна; Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна; Rudenko-Sudareva, Larysa; Руденко-Сударева, Лариса Владимировна; Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tetyana; Фролова, Татьяна Александровна; Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr; Токарь, Владимир Владимирович; Савчук, Наталія Володимирівна; Savchuk, Nataliia; Савчук, Наталия Владимировна; Павлюк, Олена Олександрівна; Pavliuk, Olena; Павлюк, Елена Александровна; Малащук, Дмитро Валерійович; Malaschuk, Dmytro; Малащук, Дмитрий Валерьевич; Руденко, Юрій Миколайович; Руденко, Юрий Николаевич; Субочев, Олексій Валерійович; Субочев, Алексей Валерьевич; Баторшина, Аділя Фатехівна; Баторшина, Аделя Фатеховна; Дороніна, Ірина Ігорівна; Доронина, Ирина Игоревна; Лавріненко, Олена Валеріївна; Лавриненко, Елена Валерьевна; Жила, Тетяна Валеріївна; Жила, Татьяна Валерьевна; Медвідь, Тетяна Анатоліївна; Медведь, Татьяна Анатольевна; Коваленко, Марія Андріївна; Коваленко, Мария Андреевна; Зінченко, Федір Анатолійович; Zinchenko, Fedir; Зинченко, Фёдор Анатольевич; Прісняк, Сергій Олександрович; Prisnyak, Sergiy; Присняк, Сергей Александрович; Оглобля, Ярослава Олександрівна; Оглобля, Ярослава Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У підручнику викладено теоретичні основи, механізми формування і функціонування міжнародних фінансів у світовій економіці; засоби їхнього залучення і ефективності використання у національних економіках. На основі широкого ...
 • Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr; Токарь, Владимир Владимирович (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ "ДКС Центр", 2014)
  У статті розглядається готовність України до європейської інтеграції, виходячи з НДДКР-активності в промисловості та забезпечення економічної безпеки держави. У статті оцінюється кумулятивна та середня НДДКР-інтенсивність ...
 • Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr; Токарь, Владимир Владимирович (Волинський інститут економіки та менеджменту, 2017)
  Стаття присвячена економічній безпеці Європейського Союзу, а саме енергетичним аспектам і протидії кліматичним змінам. Автором оцінено рівень виконання стратегії «Європа 2020» на основі порівняння фактичних і порогових ...
 • Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr; Токарь, Владимир Владимирович (Університет «КРОК», 2016)
  У статті висвітлено соціальну безпеку країн-членів ЄС. Розкрито сучасну динаміку таких показників соціальної безпеки держави, як частка населення з ризиком зубожіння (на основі порівняння з пороговим значенням бідності), ...
 • Вінська, Оксана Йосипівна; Vinska, Oksana; Винская, Оксана Осиповна; Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr; Токарь, Владимир Владимирович (Херсонський державний університет, 2016)
  У статті висвітлено проблеми гендерної рівності та економічного розвитку країн Європейського Союзу. Досліджено взаємозв’язок між політичною емансипацією жінок та валовим національним доходом на душу населення, який ...
 • Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-13)
  У статті досліджено мобілізаційно-інноваційна модель національної економіки в контексті викликів сучасної світової фінансової кризи. Особливу увагу присвячено інституційній оптимізації національної фінансової системи України.
 • Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr; Токарь, Владимир Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10-12)
 • Осмятченко, Володимир Олександрович; Osmyatchenko, Volodymyr; Осмятченко, Владимир Александрович; Токар, Володимир Володимирович; Tokar, Volodymyr; Токарь, Владимир Владимирович (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2018)
  У статті розглянуто основні концепції, на яких базуються сучасні інформаційні технології бухгалтерського обліку на засадах аутсорсингу. Доведено життєздатність двох основних концепцій побудови програмного забезпечення ...

Search DSpace

Browse

My Account