Browsing by Author "Usherenko, Svitlana"

Sort by: Order: Results:

 • Usherenko, Svitlana; Ушеренко, Світлана Василівна; Ушеренко, Светлана Васильевна; Kharchenko, Ye. Yu.; Харченко, Євгеній Юрійович; Харченко, Евгений Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10-12)
 • Usherenko, Svitlana; Ушеренко, Світлана Василівна; Ушеренко, Светлана Васильевна; Kharchenko, Ye. Yu.; Харченко, Євгеній Юрійович; Харченко, Евгений Юрьевич (Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2018)
  Using the example of a diversified industrial enterprise, there developed an approach to evaluating the prospects of the implementation of an innovation and investment project on manufacturing a product under conditions ...
 • Usherenko, Svitlana; Ушеренко, Світлана Василівна; Ушеренко, Светлана Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10-12)
 • Ушеренко, Світлана Василівна; Usherenko, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
  Узагальнені результати дослідження тенденцій банкрутства українських підприємств і визначено пріоритетні напрями удосконалення фінансового менеджменту для їх подолання.
 • Ушеренко, Світлана Василівна; Usherenko, Svitlana; Ушеренко, Светлана Васильевна; Харченко, Євгеній Юрійович; Kharchenko, Ye.; Харченко, Евгений Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-12-07)
 • Ушеренко, Світлана Василівна; Usherenko, Svitlana; Ушеренко, Светлана Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-03)
  Розкрито сутність інноваційного підприємництва та визначені основні напрями його державної підтримки з метою активізації діяльності для утвердження моделі інноваційного розвитку національної економіки.
 • Ушеренко, Світлана Василівна; Usherenko, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-06-03)
  У статті досліджено комплекс питань, пов’язаних із забезпеченням прибутковості діяльності підприємств і визначені пріоритетні напрямки підвищення ефективності управління в сучасних умовах.
 • Ушеренко, Светлана Васильевна; Usherenko, Svitlana; Ушеренко, Світлана Василівна (Klaipeda University, Lithuania, 2017-03-24)
 • Ушеренко, Світлана Василівна; Usherenko, Svitlana; Ушеренко, Светлана Васильевна; Шрамко, Я. Р. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10-12)
 • Островська, Ольга Анатоліївна; Ostrovska, Olga; Островская, Ольга Анатольевна; Ушеренко, Світлана Василівна; Usherenko, Svitlana; Ушеренко, Светлана Васильевна; Харченко, Євгеній Юрійович; Kharchenko, Ye. Yu.; Харченко, Евгений Юрьевич (Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, 2018)
  Рецесія в економіці та банкрутство низки фінансово-кредитних установ в Україні актуалізують дослідження зарубіжного досвіду врегулювання питань банкрутства та відновлення платоспроможності компаній у країнах ЄС, для яких ...
 • Ушеренко, Світлана Василівна; Usherenko, Svitlana; Ушеренко, Светлана Васильевна; Власій, Олеся; Vlasii, Olesia (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-11-18)
 • Ушеренко, Світлана Василівна; Usherenko, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-21)
  У статті узагальнено результати досліджень теоретичних аспектів управління формуванням прибутку підприємства і визначено напрями його удосконалення з урахуванням стадії економічного циклу
 • Ушеренко, Світлана Василівна; Usherenko, Svitlana; Ушеренко, Светлана Васильевна (UNS – Uczelnia Nauk Spolecznych, 2018-03-21)
 • Ушеренко, Світлана Василівна; Usherenko, Svitlana; Ушеренко, Светлана Васильевна (Przemyśl : Nauka i studia, 2018-05)
 • Ушеренко, Світлана Василівна; Usherenko, Svitlana; Ушеренко, Светлана Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
 • Поддєрьогін, Анатолій Микитович; Poddyerohin, Anatoliy; Поддерёгин, Анатолий Никитович; Бабяк, Наталія Дмитрівна; Babyak, Natalya; Бабяк, Наталия Дмитриевна; Білик, Марія Дмитріївна; Bilyk, Maria; Билык, Мария Дмитриевна; Буряк, Леонід Дмитрович; Buryak, Leonid; Буряк, Леонид Дмитриевич; Грицино, Олена Миколаївна; Grytsyno, Olena; Грицино, Елена Николаевна; Корнилюк, Анна Валентинівна; Kornyljuk, Anna; Корнилюк, Анна Валентиновна; Куліш, Ганна Петрівна; Kulish, Ganna; Кулиш, Анна Петровна; Невмержицький, Ярослав Іванович; Nevmerzhytskyi, Yaroslav; Невмержицкий, Ярослав Иванович; Островська, Ольга Анатоліївна; Ostrovska, Olga; Островская, Ольга Анатольевна; Павловська, Олена Валентинівна; Павловская, Елена Валентиновна; Пастухова, Наталія Юріївна; Pastuhova, Natalya; Пастухова, Наталия Юрьевна; Притуляк, Наталія Миколаївна; Prytulyak, Nataliya Mykolaivna; Притуляк, Наталия Николаевна; Потій, Ванда Зіновіївна; Potiy, Vanda; Потий, Ванда Зиновьевна; Романишин, Володимир Орестович; Romanishin, Volodymyr; Романишин, Владимир Орестович; Свідерська, Інна Миколаївна; Sviderska, Inna; Свидерская, Инна Николаевна; Терещенко, Олег Олександрович; Tereshchenko, Oleg; Терещенко, Олег Александрович; Ушеренко, Світлана Василівна; Usherenko, Svitlana; Ушеренко, Светлана Васильевна; Чепка, Вікторія Віталіївна; Chepka, Viktoria; Чепка, Виктория Витальевна; Циплюк, Дмитро Юрійович; Tsyplyuk, Dmytro; Циплюк, Дмитрий Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Підручник підготовлений відповідно до навчальної програми з нормативної дисципліни «Фінансовий менеджмент», викладання якої передбачено, для підготовки магістрів галузі знань «Управління та адміністрування». У підручнику ...
 • Терещенко, Олег Олександрович; Tereshchenko, Oleg; Терещенко, Олег Александрович; Бабяк, Наталія Дмитрівна; Babyak, Natalya; Бабяк, Наталия Дмитриевна; Іващенко, Алла Іванівна; Ivashchenko, Alla; Иващенко, Алла Ивановна; Буряченко, Андрій Євгенович; Buryachenko, Andriy; Cheberyako, O. V.; Лозова, Г. М.; Lozova, G. M.; Островська, Г. Й.; Ostrovska, G. Y.; Островская, Г. И.; Притуляк, Наталія Миколаївна; Prytulyak, Nataliya Mykolaivna; Притуляк, Наталия Николаевна; Скакальський, Юрій Сергійович; Skakalskyi, Yurii; Скакальский, Юрий Сергеевич; Skakalskyi, Yurii Serghiyovich; Скакальский, Юрий Сергеевич; Буряченко, Андрей Евгеньевич; Сибірянська, Юлія Володимирівна; Sуbirіаnska, Yuliia; Сибирянская, Юлия Владимировна; Багацька, К. В.; Bagatska, K. V.; Дребіт, Г. М.; Drebit, G. M.; Волошанюк, Н. В.; Алексін, Г. О.; Aleksin, G.; Зінькевич, Тетяна Олексіївна; Zinkevitch, Tetyana; Зинкевич, Татьяна Алексеевна; Чепка, Вікторія Віталіївна; Chepka, Viktoria; Чепка, Виктория Витальевна; Павлюк, Т. С.; Pavliyk, T. S.; Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna; Примостка, Людмила Александровна; Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnovа, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Силантьєв, Сергій Олексійович; Sylantyev, Sergiy; Силантьев, Сергей Алексеевич; Потій, Ванда Зіновіївна; Potiy, Vanda; Потий, Ванда Зиновьевна; Куліш, Ганна Петрівна; Kulish, Ganna; Кулиш, Анна Петровна; Надієвець, Л. М.; Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polishchuk, Yevheniia; Полищук, Евгения Анатольевна; Свириденко, Олександр Олександрович; Sviridenko, O. O.; Свириденко, Александр Александрович; Зимовець, В. В.; Zimovets, V. V.; Мельник, Катерина Володимирівна; Melnyk, Kateryna; Мельник, Екатерина Владимировна; Борищук, А. В.; Наконечна, А. С.; Лактіонова, О. А.; Поддєрьогін, Анатолій Микитович; Poddyerohin, Anatoliy; Поддерёгин, Анатолий Никитович; Корнилюк, Анна Валентинівна; Kornyljuk, Anna; Корнилюк, Анна Валентиновна; Приймак, В. М.; Pryjmak, V.; Романишин, Володимир Орестович; Romanishin, Volodymyr; Романишин, Владимир Орестович; Солодка, О. В.; Сус, Т. Й.; Sus, T. Y.; Ушеренко, Світлана Василівна; Usherenko, Svitlana; Ушеренко, Светлана Васильевна; Томнюк, Т. Л.; Tomnyuk, T. L.; Максименко, Анна Вікторівна; Maksimenko, Аnna; Максименко, Анна Викторовна; Грицино, Олена Миколаївна; Grytsyno, Olena; Грицино, Елена Николаевна; фон Будау, О. Г.; Островська, Ольга Анатоліївна; Ostrovska, Olga; Островская, Ольга Анатольевна; Свідерська, Інна Миколаївна; Sviderska, Inna; Свидерская, Инна Николаевна; Чеберяко, Оксана Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У монографії досліджено перспективи інноваційного розвитку корпоративних фінансів в Україні під кутом зору глобальних тенденцій у відповідній царині. Авторами монографії систематизовані ключові особливості розвитку ...
 • Ушеренко, Світлана Василівна; Usherenko, Svitlana; Ушеренко, Светлана Васильевна (Baltic Research Institute of Transformation Economic Area, 2018-08-24)

Search DSpace

Browse

My Account