Browsing by Author "Vasylyk, Alla"

Sort by: Order: Results:

 • Василик, Алла Владимировна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Володимирівна (Pixel Zielona Gora, 2017)
  В работе представлены теоретико-концептуальные основы управления вовлеченностью персонала. Рассмотрены основные аспекты подхода к управлению персоналом на основе высокой вовлеченности. Разработаны практические рекомендации ...
 • Василик, Алла Владимировна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Володимирівна (Международный центр научно-исследовательских проектов, 2014-06)
  Становление инновационной экономики рассматривается как безальтернативный путь развития страны в условиях глобализации и ужесточения международной конкурентной борьбы. Рассмотрены основные понятия, касающиеся интеллектуализации ...
 • Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Владимировна; Кушнір, А. І.; Kushnir, A. I.; Кушнир, А. И. (Херсонський державний університет, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню сучасних тенденцій в управлінні людським капіталом. На основі дослідження визначено перелік компетенцій сучасного HR-фахівця, які потрібні для ефективного здійснення трудової діяльності в епоху ...
 • Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Владимировна (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2015)
  No alternative innovative way of development of the national economy in the context of European integration processes and the establishment of the global information economy is grounded. On the basis of an interdisciplinary ...
 • Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-11)
 • Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Владимировна; Вандоляк, О. В.; Vandolyak, O. V.; Вандоляк, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено фактори, які впливають на вибір професії молоді. Проаналізовано структуру здобувачів вищої освіти за напрямками. Запропоновано поради студентам або людям, які не знайшли себе у жодній професій щодо того, ...
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолій Михайлович; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Schvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна; Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Владимировна; Шкода, Тетяна Никодимівна; Shkoda, T.; Шкода, Татьяна Никодимовна; Кицак, Тарас Григорович; Kitsak, T. G.; Кицак, Тарас Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Навчальний посібник підготовлений в рамках реалізації в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» проекту ЕС Tempus «Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації ...
 • Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Владимировна; Царенко, О. С.; Tsarenko, O. S.; Царенко, Е. С. (Видавничий дім «Гельветика», 2015)
  Визначено передумови поширення атипових форм зайнятості. Розглянуто особливості застосування лізингу, аутсорсингу та аутстафінгу на підприємствах України. Встановлено, що дані технології використання запозиченої праці мають ...
 • Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla (ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2010-06-25)
  Розглянуто поняття інтелектуальної активності персоналу та систематизовано чинники, що на неї впливають. Досліджено можливості самомотивації працівника до інтелектуальної трудової діяльності. Запропоновано сукупність заходів ...
 • Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, Alla; Василик, Алла Владимировна; Данилевич, Наталія Станіславівна; Danylevych, Nataliia; Данилевич, Наталия Станиславовна; Сікорська, А. C.; Sikorska, A. S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджуються соціальні аспекти застосування режимів праці та відпочинку, проаналізовано їх недоліки та переваги в сучасних умовах, досліджено шляхи удосконалення режимів праці та відпочинку. Здійснене дослідження ...

Search DSpace

Browse

My Account