Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович (Фірма "Праця", 1997)
  Розглядаються найактуальніші питання організації оплати праці на підприємствах в умовах переходу до ринкової економіки, зокрема висвітлюються традиційні і нетрадиційні підходи до побудови тарифної системи; даються поради ...
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович (НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України, фірма «Праця», 1997)
 • Гетьман, Вадим Петрович; Hetman, Vadym (ДВНЗ «Київський національний економічний університет», 1997-03-20)
  У дисертації обґрунтовані концептуальні підходи до формування фінансової політики в умовах переходу до ринкових відносин. Узагальнено світовий досвід теорії й практиків фінансової політики. Дано розгорнутий ...
 • Сидоренко, Валерій Миколайович; Sydorenko, Valeriy; Сидоренко, Валерий Николаевич; Тронь, Віталій Опанасович; Нужний, Євген Миколайович (Українська академія державного управління при Президентові України, 1997-03-28)
  Запропонована математична модель інформаційного середовища для прийняття рішення, яка зводиться до стандартного динамічного програмування, дозволяє не тільки оптимізувати інформаційне середовище будь-якої складності, а й ...
 • Сидоренко, Валерій Миколайович; Sydorenko, Valeriy; Сидоренко, Валерий Николаевич; Тронь, Віталій Панасович; Нужний, Євген Миколайович (Національна академія державного управління при Президентові України, 1997-03-28)
  Розглянуті тенденції, концепції і підходи до створення широкомасштабних мереж. Проаналізовано платформи, на підставі яких створюються мережі.
 • Кондратюк, Сергій Якович; Kondratiuk, Sergiy (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1997-10-15)
  Розкрито основні джерела фінансового забезпечення медичних закладів. Проведений критичний аналіз діючого механізму взаєморозрахунків, фінансування та використання ресурсів лікувально-профілактичних закладів. Досліджена ...
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 1998)
  Розглядаються теоретичні та прикладні аспекти мотивації трудової діяльності, зокрема розкривається понятійний апарат, характеризуються сучасні теорії мотивації і їх вплив на практику менеджменту персоналу, наводяться ...
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович (НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України, фірма «Праця», 1998)
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович (НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України, фірма «Праця», 1998)
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович (НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України, фірма «Праця», 1998)
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 1998)
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 1998)
  Дисертація містить наукове обгрунтування концептуальних засад щодо структури і змісту організаційно-економічного механізму регулювання заробітної плати на промислових підприємствах. Розроблено комплекс правових, економічних ...
 • Лукашевич, В. Г.; Охотнікова, Олена Миколаївна; Ohotnikova, O. M.; Охотникова, Елена Николаевна (Запорізький юридичний інститут МВС України, 1998)
 • Норіцина, Наталія Іванівна; Noritsyna, Natalya; Норицына, Наталия Ивановна; Заїкіна (Лаврененко), Валентина Віталіївна; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Кузьміна, М. В.; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Svyrydenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна (Фонд державного майна України, 1998)
 • Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, G. O.; Швыданенко, Генефа Александровна; Оголь, Олена Вікторівна; Заїкіна (Лаврененко), Валентина Віталіївна; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1998)
  Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми курсу «Обґрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності». Викладено специфічні аспекти, зв’язані із інвестуванням у процесі ...
 • Мендрул, Олександр Гаррійович; Mendrul, Oleksandr; Мендрул, Александр Гарриевич; Шевчук (Павленко), Ірина Анатоліївна; Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, Iryna; Павленко, Ирина Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1998)
  У навчальному посібнику, підготовленому відповідно до типової програми дисципліни “Ринок цінних паперів”, розглянуто процес функціонування фондових ринків розвинутих країн, а також специфічні проблеми становлення ринку ...
 • Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович (Видавництво «Стилос», 1998)
  Соціальне партнерство в Україні перебуває на стадії свого становлення. Ще недостатньо розвинута нормативно-правова база, не завершився розподіл ролей і відповідальності основних соціальних сил суспільства за опрацювання ...
 • Степаненко, Сергій Васильович; Stepanenko, Sergiy; Степаненко, Сергей Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1998)
 • Сидоренко, Валерій Миколайович; Sydorenko, Valeriy; Сидоренко, Валерий Николаевич; Гажієнко, Галина (Українська академія державного управління при Президентові України, 1998-10-24)
  Розглянуті значення інформації у процесі народження управлінського рішення на державному рівні. Подана відмінність між "суб'єктом політики" та "суб'єктом соціальної політики". Надані новітні підходи до покращення якості ...
 • Пронкина, Л. И. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 1999)

Search DSpace

Browse

My Account