Now showing items 1-1 of 1

    • Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія 

      Чужиков, Віктор Іванович; Чужиков, Виктор Иванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
      У монографії досліджуються особливості еволюції теорій регіонального розвитку. Розкрито методологічну сутність сучасного регіоналізму, який розглядається у діалектичній єдності його внутрішнього та зовнішнього змісту. ...