Now showing items 1-6 of 6

  • Аналіз практики бюджетного фінансування інвестицій 

   Баніт, Ю. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
   Проаналізовано видатки державного бюджету України за 2007—2011 роки у розрізі функціональної і економічної класифікації, визначено тенденції бюджетного фінансування інвестицій та перспективи розвитку бюджетних інвестицій ...
  • Механізм бюджетного інвестування 

   Максимович, Валерія Іванівна; Maksymovych, Valeria; Максимович, Валерия Ивановна (Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 2013)
   Розкрито сутність бюджетних інвестицій, що дало змогу сформувати механізм бюджетного інвестування, визначити основні принципи, методи та інструменти бюджетного інвестування. The essence of budget investments, which helped ...
  • Інвестиційна складова місцевих бюджетів і важелі її активізації 

   Власова, Інна Володимирівна; Vlasova, Inna Volodymyrivna; Власова, Инна Владимировна (Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2014)
   У статті досліджено стан фінансового забезпечення місцевих бюджетів в Україні. Проаналізовано сучасний стан інвестиційної складової у місцевих бюджетах і визначено важелі її активізації.
  • Інвестиційний потенціал місцевих бюджетів: формування та особливості використання 

   Власова, Інна Володимирівна; Vlasova, Inna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-12-09)
   Досліджено тенденції фінансового забезпечення місцевих бюджетів в Україні. Проаналізовано важелі формування і використання інвестиційного потенціалу місцевих бюджетів, здійснено оцінювання їх інвестиційної складової. ...
  • Інновації у правовому та фінансовому забезпеченні державної регіональної політики 

   Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013)
   Пункт монографії присвячений визначенню програмних документів у сфері реалізації державної політики України, систематизації наявних в Україні інструментів провадження державної регіональної політики та окреслення перспектив ...
  • Інструменти бюджетної політики в активізації інвестиційної діяльності в Україні 

   Майорова, Тетяна Володимирівна; Mayorova, Tetyana (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2013-02-25)
   У статті досліджено бюджетна політика та її інструменти в активізації інвестиційного процесу. Проаналізовано динаміку бюджетних витрат на економічні цілі. Особливу увагу приділено бюджетним інвестиціям. Виокремлено проблеми ...