Browsing by Subject "интеграция"

Sort by: Order: Results:

 • Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnovа, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Ластівка, Ю. Е.; Lastivka, Y. E. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018)
  У статті розглянуто передумови і наслідки боргової кризи в Європейському Союзі та її вплив на банківський сектор України, виявлено і проаналізовано структурно-організаційні недоліки даного об’єднання, розроблено шляхи ...
 • Глазов, Д. В.; Glazov, D. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглядаються питання політики мультикультуралізму у Великій Британії, її ефективність в межах британського соціуму. В колі уваги — історичні передумови політики мультикультуралізму; етапи та сутність цієї політики відповідно ...
 • Зажигаев, Б. В.; Zazhigaev, B. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Рассматриваются вопросы относительно места, роли и значения Украины в геополитическом пространстве, которые обуславливаются новыми цивилизационными вызовами в условиях глобализации. Систематизируются основные цивилизационные ...
 • Бояр, Андрій Олексійович; Boiar, Andrii Oleksiyovych (Смоленский гуманитарный университет, 2014)
  В статье предпринимается попытка использования экономической категории «полезность» для описания и дифференциации преимуществ, которые государства получают от их участия в том или ином интеграционном объединении. Предлагается ...
 • Скопенко, Н. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Визначено основні чинники, що впливають на динаміку та характер інтеграційних процесів, з’ясовано мотиви, які визначають доцільність інтеграції господарюючих суб’єктів. Доведено, що різноманітні чинники зовнішнього середовища ...
 • Ференс, Б. В.; Ferens, B. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Подається теоретичне осмислення зовнішньополітичної стратегії Європейського Союзу та місця в ній України з урахуванням специфіки сучасних глобальних процесів. Розглядаються проблеми багаторівневого управління в реалізації ...
 • Денісова, Ольга Олександрівна; Denisova, O.; Денисова, Ольга Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Досліджено проблеми використання сучасних шаблонів архітектури підприємства. Визначено типи міжкомпонентних зв’язків для побудови інтегрованої архітектури. Запропоновано концепцію керування змінами архітектури підприємства ...
 • Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana Vladimirovna; Красножон, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-12)
  У статті розглянуто вплив основних макроекономічних показників щодо визначення приоритетних напрямків стратегічного розвитку України в умовах глобалізації фінансового ринку.
 • Скопенко, Н. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-21)
  Розроблено систему абсолютних і відносних показників, що характеризують інтеграцію з позицій доцільності та ефективності результатів і дає можливості спрямовувати зусилля на розвиток інтеграційної взаємодії з урахуванням ...
 • Гаврюшенко, Г. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-18)
  У статті викладено результати соціологічного опитування експертів стосовно ефективності та пріоритетності заходів державної політики, націленої на соціально-економічну інтеграцію інвалідів до трудового та суспільного життя.
 • Смагін, Володимир Леонтійович; Smagin, Volodymyr; Смагин, Владимир Леонтиевич (Національний авіаційний університет, 2011)
  В статті розглядаються проблеми впливу глобалізації на фінансові ринки, що розвиваються та вітчизняний фінансовий ринок зокрема. Досліджуються та виділяються найбільш характерні наслідки фінансової глобалізації на даний ...
 • Єлісєєнко, Н. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-13)
  У статті надано аналіз показників інноваційної активності України в контексті її інтеграції до міжнародного інформаційного простору. У результаті оцінки інноваційного потенціалу виділено головні проблеми та тенденції ...
 • Пронузо, Ю. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Несмотря на четкое понимание необходимости инновационного развития национальной экономики, инновационная активность в республике остается по-прежнему достаточно низкой. В статье обоснована необходимость активизации ...
 • Панченко, Євген Григорович; Панченко, Евгений Григорьевич; Кір’якова, Марина Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-09-22)
  Показано посилення ролі компаній країн, що розвиваються, в зростанні глобального ринку інтеграційних угод. Досліджено стан та особливості транскордонних злиттів та поглинань за участю китайського бізнесу. Окреслено ...
 • Нікіфорова, В. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-11-14)
  У статті визначено особливості торговельних відносин металургійної галузі України з країнами Європейськоого союзу та Митного союзу з акцентуванням уваги як на географічній, такі на товарній структурі поставок металопродукції. ...
 • Толстов, С. В.; Tolstov, S. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Подано огляд політики ЄС щодо Росії наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. Розглянуто основні проблеми і протиріччя в відносинах між Європейським союзом і Російською Федерацією протягом зазначеного періоду. Відзначено, що ...
 • Ільчук, Л. І.; Ilchuk, L. I.; Ильчук, Л. И. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті проаналізовано стан і необхідність розвитку системи інтегрованих соціальних послуг в об’єднаних територіальних громадах в умовах децентралізації. Уточнено поняття «інтегровані соціальні послуги». Наведено переваги ...
 • Волощенко, Л. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-20)
  Проаналізовано динаміку розвитку світового фінансового ринку, стан і перспективи інтеграції фінансового ринку України у світову фінансову систему в умовах глобальної фінансово-економічної нестабільності.
 • Нужненко, Катерина Анатоліївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-09)
  Розглянуто значення інтернаціоналізації британської вищої освіти. У роботі висвітлено особливості фінансування британських вищих навчальних закладів. Наголошено на існуючих проблемах здійснення міжнародної співпраці між ...
 • Махова, Галина Вікторівна; Mahova, Galyna; Паньковецький, О. Ю.; Pankovetsky, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-23)
  У статті порівнюються тенденції розвитку кластерів в Україні та світі, коротко характеризується практика формування кластерів в Україні, визначаються основні вигоди, що отримують підприємства-учасники вітчизняних кластерів.

Search DSpace

Browse

My Account