Now showing items 1-1 of 1

    • Розвиток науково-технічного потенціалу для забезпечення інноваційної економіки 

      Гуменюк, А. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
      В доповіді будуть висвітлено сучасний стан, проблеми, міжнародні оцінки рівня розвитку та основні напрямки підвищення науково-технічного потенціалу, необхідні для забезпечення становлення інноваційної економіки в Україні.