Now showing items 1-1 of 1

    • Бізнес-моделі інноваційного підприємництва 

      Норіцина, Наталія Іванівна; Noritsyna, Natalya (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
      Висвітлено специфіка та переваги такого інно- ваційного формату започаткування бізнесу, як start-up. Окреслені основні фактори, що продукують переваги start-up, та наслідки їх діяльності.